Anasayfa » MANŞET » İşçi Meclisi referandum özel sayısı çıktı!

İşçi Meclisi referandum özel sayısı çıktı!

İşçi Meclisi referandum özel sayısı çıktı.

“Sermaye İçin Değil, İşçiler için Demokrasi ; Yaşasın Sosyalist İşçi Demokrasisi!” sloganıyla çıkan İşçi Meclisi Eylül ayı özel sayısında;

“İşçi Sınıfının Mücadele Demokrasisi” başlıklı yazıda, ” İşçiler, sınıfsal ihtiyaçlarının burjuva parlamentosu tarafından temsil edilebileceği hayalini yıkmadan bağımsız bir mücadele yürütemezler. Sermaye demokrasisine karşı sosyalist işçi demokrasisi için mücadele etmeden, ilerleyemezler.” vurgusu yapılıyor. “İşçi demokrasisi yalnızca devrim ve sonrasının sorunu da değildir. İşçi sınıfının devrime hazırlanması, yönetmeyi öğrenmesi için bugünden sermaye demokrasisinin karşısına işçi sınıfının mücadele demokrasisiyle dikilmesi gerekir. Özmücadele inisiyatifini geliştiren yüzlerce binlerce işçi komiteleri, işçi meclisleri, işçi konseyleri deneyimi içinde pişmesi gerekir.” tespitiyle işyeri komite ve meclislerinin mücadeledeki yakıcı ihtiyacına vurgu yapılıyor :

En basit bir işçi komitesi-işçi meclisi, öncü işçi kurulu bile, işçileri yönetimden dışlayan, bunu 4-5 yılda bir oy vermeye indirgeyen burjuva demokrasisinin iç yüzünü hemen açığa çıkarır. Burjuvazinin işçilerin şu pek yüksek yönetim işlerinden anlamadığı, kendi kendini yönetmekten aciz olduğu alçakça yalanını yüzüne çarpar. İşçiler yığınsal olarak mücadeleye girdikçe, işçi komite, meclis, kurulları öylesine bir mücadele enerjisi ve yaratıcılığı, öylesine bir doğrudan mücadele demokrasisi ve inisiyatifi açığa çıkarır ki, tüm o burjuva temsili ve biçimsel demokrasi vitrinleri şangırtıyla tuz buz olur.

Bu organlar, kendi başlarına işçi sınıfına sosyalist bilinç kazandırmaz. Ancak işçi sınıfının bir ekmek kırıntısına hapsedilen ekonomik taleplerinin de, burjuva demokrasisinin düzeltilebileceğini sanan dar demokratist taleplerinin de çok ötesine geçen sosyalist ideolojiye ve sosyalist işçi demokrasisine olan ihtiyaç ve özlemlerini de geliştirirler. Sosyalist ideolojinin işçi sınıfının özinisiyatifiyle kaynaşmasının güçlü zeminini de oluştururlar. İşçi sınıfının kendisi için sınıf olmasının da olanaklarını büyütürler.

“Madde Madde Anayasa Değişikliği” yazısında, referanduma sunulan anayasa maddelerinin tek tek işçi sınıfı açısından ne anlama geldiği tespit ediliyor ve şu sonuca varılıyor: “Türkiye’de geri düzeyde bir burjuva demokrasisi işleyişini kurallaştırma doğrultusunda titrek adımlar olan bu madde değişiklikleri ile burjuvazi çok daha aktif ve etkin bir yürütme gücünün oluşturulması hedeflenmektedir. Amaç sermaye gelişimini hızlandırmak, işçi sınıfını daha etkili biçimde sömürmek ve yönetmektir. İşçi sınıfı açısından anlamı ise, her durumda kırk katırla mı, kırk satırla mı yönetileceğini seçmekten farksız.”

“Sosyalist Demokrasi İşçi Sınıfı Konseyleridir” başlıklı yazıda, burjuva demokrasisi ile proleter demokrasi karşılaştırmalı biçimde ele alınıyor.

Burjuva demokrasisinin karşısına proleter demokrasi çıkartılmadan, proleter demokrasinin burjuva demokrasilerine üstünlüğü gösterilmeden kapitalizmi yıkma mücadelesi verilemez. Sosyalist demokrasi biçimsel ve aldatıcı burjuva demokrasisine karşı işçi ve emekçilerin özlemi haline geldiğinde, işte o zaman sosyalizm burjuvazinin büyüyen kabusu olacaktır. Ve bizim karşımıza çürüyen kapitalizmin demokrasisi ve bencillik özgürlüğünün kötünün iyisi olduğu demagojisiyle çıkamayacaklardır.

“Anayasa Ayrımları” başlıklı bir başka yazıda ise burjuva demokratik anayasa ile sosyalist işçi demokrasisi anayasası arasındaki ayrımlar sergileniyor.

İşçi Meclisi’nin referandum özel sayısı “İşçiler Nasıl Bir Demokrasi İstiyor?” başlıklı Öncü İşçiler Deklarasyonu’na da sayfalarında yer veriyor:

Biz işçiler sermaye ve sermaye partilerinin bizi yönetmesini, yasalarına buyruklarına uymayı değil, kendi yaşamımızla ilgili her türlü kararı kendimiz vermeyi ve uygulamayı istiyoruz. Sermaye için değil işçiler için demokrasi istiyoruz. Bundan dolayı burjuva partilerin « evet » ine de « hayır » diyoruz, burjuva partilerin « hayır » ına da hayır diyoruz. Işçilerin tercihi ne kırk katırın arkasından sürüklenmeyi, ne de kırk satırla doğranmayı kabul etmek olamaz. Biz burjuva partileri ve burjuva demokrasisi karşısında kendi sınıf tercihimizi yapıyor « yaşasın sosyalist işçi demokrasisi » Yaşasın sosyalist işçi anayasası » diyoruz.

Bir yorum

  1. merhaba,
    referandum sayısı içerik olarak dolu dolu.
    bir arkadaşım dün almış gazeteyi. bugün, nasıl bir anayasa istiyoruz? sorusu onun gerçek gündemiydi. biz de kendi dilimizce nasıl bir anayasa istiyoruz yazalım dedi. sosyalist anayasa referandum sonrası da günemimiz olacak. bu yazınsal ve pratik (bugün referandum çalışmalarınızı okudum. bunlar ısınma turları biliyorum. gerisi kendisini ve çalışmaya katılacak güçleri çoğaltarak gelecektir) çalışmalarınızın devamını diliyorum. iyi ki varsınız/iyi ki varız…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*