Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » HSGGP 3 Şubat’ta Saraçhane’ye çağırıyor!

HSGGP 3 Şubat’ta Saraçhane’ye çağırıyor!

İşçi sınıfının TEKEL Direnişi’nin kritik bir aşamasına gelinen bu kesitte, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP), 3 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da eylem kararı aldı.

Bilindiği üzere, işçi ve memur sendika konfederasyonları TEKEL işçilerinin eyleminin doğurduğu meşruiyet ve kararlılığın basıncı sonucunda 3 Şubat günü 1 günlük bir dayanışma grevinin örgütleneceğini duyurmuşlardı. Hareketi ileriye taşıyarak kesin bir kazanımla sonuçlandıracak süresiz bir genel grevin örgütlenmesinden imtina eden bu 1 günlük iş bırakma kararı, hükümetle yürütülen pazarlıklar açısından bir koz olarak kullanılmak isteniyordu. Nitekim işveren ve işten atan konumundaki hükümetin başından beri yürüttüğü hakaret ve aşağılama, baskı ve saldırı teröründen sonra yaptığı bir fırsatçı manevra ile Türk-İş’le görüşmelere başlaması, sendikaların bir günlük uyarı grevi olacak olan 3 Şubat eylemini dahi örgütleyip örgütlemeyeceğinin belirsizleştiği bir ortam yarattı.

Bu bulanıklık ve belirsizlik, uyarı eyleminin yapılıp yapılmayacağının dahi belirsizleştirilmesi, nihayetinde işçi sınıfının ufkunu en fazla kısmi bir maddi kazanımla sınırlama heves ve rolünde olan Türk-İş’in hükümetle yürüttüğü müzakerelerde temsiliyet gücünü dahi zayıflatacak çürütücü bir beklenti havasına kapıyı araladı.

İşçi sınıfının gerçek gücünü ve sınıfsal çıkarlarını bir avuç işçi kâhyası temsil edemez. TEKEL işçisi 50’li günlere dayanan direnişiyle, sonuca tutkulu kilitlenişiyle şimdiden işçi sınıfının bütününe bir esin kaynağı olmuştur. Eylemin şu ana kadar ki stratejik ve esas kazanımı ne olursa olsun, Pazartesi günü açıklanacak olan hükümet teklifi eğer pasif bir beklenti hali ile karşılanırsa, bu hem eylemin sonraki seyri hem de sınıfın gelecek ufku açısından bir yaralanmaya kapı açacaktır.

Doğru tutum, görüşmelerin sonucu her ne olursa olsun, bunu eylemli bir güçle, sınıfın tüm bölüklerine yayarak, direnişi büyüterek karşılamaktır. TEKEL direnişini yerellerdeki işçi direnişleri ile büyüterek, somut işbırakmalar ve isyanlarla büyütmektir.

Doğru tutum, İstanbul’da insanca yaşanacak ücret için direnen Marmaray işçilerinin, güvencesiz çalışan öğretmenlerin, çağrı merkezlerinde sömürülen beyaz kölelerin, belediye ve itfaiye işçilerinin direnişini kamuda ve özelde çalışan tüm işçilerin direnişi ile birleştirmektedir.

Her yerin TEKEL, her yerin birer direniş mevzisi olmasını sağlamak, her yerde işçi sınıfının söyleyecek bir sözü olduğunu göstermektir.

HSGGP, Çarşamba günü -sendika konfederasyonları ilan ettikleri grevin ister arkasında dursun ister durmasın,- Saraçhane’de bir araya gelecek, sesini yükseltecektir. Bileşeni olduğumuz platformun içerisinde Devrimci Proletarya olarak biz de bu eyleme katılacağız.

Tarih ve yer: 3 Şubat Çarşamba, saat 13’de, Saraçhane’de.
Toplanma noktaları ve yürüyüş kolları ayrıca duyurulacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*