Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » HSGGP: 21 Aralık’ta Grevdeyiz!

HSGGP: 21 Aralık’ta Grevdeyiz!

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu 21 Aralık greviyle ilgili çalışmalarını yaygın bildiri dağıtımlarıyla sürdürüyor. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde dağıtılan bildiriyi okurlarımızla paylaşıyoruz:

KIDEM TAZMİNATI, İŞ GÜVENCESİ, SAĞLIK HAKKI İÇİN 21 ARALIK’TA GREVDEYİZ!

Mezarda Emeklilikten, Kıdem tazminatının Gaspına Geldik…

Kadın ve Erkek İşçi ve Emekçiler,
Birçok hakkımız elimizden alındı. Sağlık ve kıdem tazminatı hakkımız AKP hükümetine ve sermayeye fazla geldi.

Hükümet, patronları kıdem tazminatı yükünden kurtarmak, esnek-güvencesiz çalışmayı her düzeyde yasallaştırmak istiyor. Kıdem
tazminatı fonu bunun için kuruluyor.

Kıdem tazminatı bugünkü haliyle yetersiz olsa da, yıpranma payımızdır. İş güvencemizdir.

Hükümet diyor ki, “Fonla herkes tazminat alabilecek”. Ne zaman alacak: Ölünce, emekli olunca ya da en erken 10 yıl sonra!

Patronlara Sıfır İşçi Maliyeti: Güvencesiz, Tazminatsız, 12 Saat Çalışma…

İşçi, işveren tarafından taciz ve kötü muameleye maruz kalması gibi haklı nedenle işten ayrılsa bile kıdem tazminatı alamayacaktır! Evlenen kadının, askere gidecek işçinin tazminat hakkı olmayacak! İşçi 10 yıl bekleyip alacağı tazminat için bir kuruş faiz alamayacak.

Üstelik patronlar her bir yıl için asgari ücretin 1/3 ü kadar tazminat ödeyecek. Kıdem tazminatı bir yıl yerine üç yılda bir maaşa inecek. Ücretiniz ne olursa olsun, asgari ücret üzerinden ödeme
yapılacak. Bu da patronlara ikinci kolaylıktır.

Fonun geleceği ise, diğer fonlarda olduğu gibi belirsizdir! Kıdem tazminatı fonu amaç dışı kullanıma açıktır.

-Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile çalınan sadece kıdem tazminatımız değil geleceğimizdir.
-Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı genişletilsin.
-İş güvencesi artırılsın. Kıdem Tazminatı Fonuna Hayır!
-Haksız işçi çıkarmanın yasaklanmasını talep ediyoruz.

Sağlık “Reformu”nun “cicim ayları” bitti… Yeşil Kart iptal edilecek

GSS’nin ertelenen maddeleri 1 Ocak 2012’de yürürlüğe
giriyor.

Yoksulluk testini geçemeyene hizmet paralı. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkes sağlık primi ödeyecek.

Katılım payları artıyor: Şimdilik devlette 8, özelde 15 TL’ye çıktı. On gün içinde aynı branşta muayene olanlar 5 TL daha ödüyor.

Bundan sonra her ilaç için ilave 3 TL, 3 kalemden fazla ilaç yazılandan ilave ücret alınacak. Özel hastanelerde “ilave ücret”in haddi hesabı yok.

Hükümet şimdi de (663 sayılı) bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarttı.

-Ailelerimizin doktorundan sonra, doktorlarımızın da CEO’su var.
-Sağlımız CEO’lara/şirket yöneticilerine; yani işinin(!)-ticaretin erbabına (tüccara) emanet.

Hükümetin KHK Fermanıyla…Artık …
-Sağlık Bakanlığı $ağlık Holdinge…
-Devlet Hastaneleri $irket Hastaneleri’ne dönecek.
-Hastaneler ticarethane olacak.
-Devlet hastaneleri
de tıpkı özel hastaneler gibi sınıflara ayrılacak. Hastalar sınıfını/haddini bilecek ya da bedelini ödeyecek!
-Tabiplik “kamu ve kişi yararına” uygulanamayacak; sağlığımız ve emeğimiz “sağlık serbest bölgelerinde” serbestçe pazarlanabilecek.

21 Aralık Çarşamba günü bütün Türkiye’de, sağlık meslek örgütleri, sağlık işkolundaki işçi ve kamu emekçileri sendikaları kararıyla gerçekleştirilecek olan Grev’e katılalım, destek olalım.

· 21 Aralık’ta acil olmadıkça hastaneye, okula, vergi
dairesine, belediyeye gitmeyelim! İşini bir gün erteleyelim! Emeğimize, sağlığımıza sahip çıkalım!

Sağlığımızı ve emeğimizi gasp edenler, hastalıklarımız üzerinden ticarette sınır tanımıyor!

Haydi, Birleşik Mücadeleye!

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*