Anasayfa » BASINDAN » Harmandalı Çöplüğü’nde İşçi Katliamının Eşiğinden Dönüldü

Harmandalı Çöplüğü’nde İşçi Katliamının Eşiğinden Dönüldü


6 Temmuz gecesi saat 23.30 civarında Harmandalı Çöplüğü’nde çıkan yangın onlarca itfaiye aracının yoğun müdahalelerine rağmen ancak 5-6 saatte kontrol altına alınabildi. Çöplük’te gece kalan işçi arkadaşlarımızın yangını erken farkedip kaldıkları çadırları boşaltmaları ve güvenli bir bölgeye çekilmeleri sonucunda bilinen bir yaralanma ya da ölüm olmadı. Eğer yangın çöpte oluşan bir metan birikmesine rastlasa ya da erken farkedilemeyip işçilerin kaldığı çadırları sarsa Ümraniye Çöplüğü’nden bildiğimiz, Esenyurt AVM inşaatındaki çadır yangınından bildiğimiz manzaralarla karşı karşıya kalmamıza, onlarca işçi arkadaşımızı iş cinayetinde kaybetmemize ramak kalmıştı.

Bu yangın bir uyarı fişeğidir: Bir halk sağlığı sorunu olduğu kadar bir işçi sağlığı sorunu da olan Harmandalı Çöplüğü acilen bilimsel standartlara uygun, doğayı ve insan sağlığını koruyan bir geri dönüşüm tesisine dönüştürülmelidir. Bu tesis işçi sağlığını merkeze alan bir anlayışla inşa edilmelidir. Bütün kenti saracak bir geri dönüşüm kültürünün filizleneceği bir sosyal merkez olmalıdır. Bugüne kadar, tamamen güvencesiz, sağlıksız koşullarda bu çöpleri ayrıştırıp, geri dönüştürerek daha az tüketmemizi ve doğayı daha az katletmemizi sağlayan onlarca işçi arkadaşımız, edindikleri deneyimle bu tesisin çalışanları olmalıdır.

İzmir İSİG Meclisi’nin son yangından 5 gün önce, 1 Temmuz’da yaptığı toplantının gündemi “Harmandalı Çöplüğü’nde Çalışma Koşulları ve İşçi Sağlığı” idi. İzmir İSİG Meclisi yaptığı toplantıda:

  • Ayrı yerde bertaraf edilmesi gereken tıbbi atıkların çöplüğe dökülerek işçilerin sağlığını tehdit ettiği;
  • Bölgedeki büyük araçların kontrolsüz manevrasının çokça kazaya neden olduğu;
  • Bölgede oluşan çukurların düşme ve yaralanmaya sebep verdiği;
  • Metan patlaması ve Hidrojen Sülfür Birikmesi (H2S) kaynaklı patlama ve zehirlenme tehlikesinin olduğu;
  • Çöplük işçilerinin bütün çalışma ortamının başlıbaşına bir hijyen sorununa dönüştüğü;
  • Sürekli yangın çıktığı ve bu yangınların başta çadırlarda kalan işçiler olmak üzere bütün işçilerin doğrudan hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığı;
  • Vahşi, kontrolsüz, denetimsiz çalışma koşulları sonucu işçiler arası rekabetin çoğu zaman şiddetle çözülerek, şiddetin bir işçi sağlığı sorununa dönüştüğü;
  • Mülteci işçilerin ve çocuk işçilerin açıkça yasalara aykırı biçimde çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

Meclisimiz işçi sağlığını merkeze alan bir anlayışla Harmandalı Çöplüğü’nde işçi sağlığını tehdit eden unsurları bu şekilde sıralamıştır. Bu tehdit unsurları acilen giderilmelidir. Çöplük bir seçim yatırımı değil, bir halk sağlığı ve işçi sağlığı sorunu olarak ele alınmalıdır! İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerine düşeni acilen yapmalıdır!

Neyi bekliyoruz? Ümraniye’de 39 işçi arkadaşımızın ölmesi gibi, Harmandalı’da da onlarca işçi arkadaşımızın ölmesini mi?

Meclisimiz bütün iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilimsel gerçeğinden hareketle, kentimizin önemli işçi sağlığı sorunlarını gündemine alıp, bilimsel gelişmelere uygun, doğa ve insan sağlığını koruyan çözüm önerileri geliştirip bunu başta işçilerle, demokratik kitle örgütleriyle, yerel yönetimlerle ve diğer muhattaplarla paylaşmaya, kamuoyu oluşturmaya ve işçi sınıfının hafızasını taze tutmaya devam edecektir.

İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Basın Bülteni

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*