Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Hangi sınıf için demokrasi?

Hangi sınıf için demokrasi?

Demokrasi; bir felsefedir, kültürdür.

Demokrasi; burjuvaların ve işçilerin ortak yönetim kültürü ve felsefesi değildir.

Demokrasi; sınıfların dünya görüşünün yönetimsel biçimidir.

Demokrasi; bir sınıf için özgürlük, diğer sınıf için diktatörlüktür.

Bu bağlamda bakıldığında iki tip demokrasi vardır.

Birincisi, burjuva demokrasisi.
İkincisi ise, işçi demokrasisi.

Burjuva demokrasisi, kapitalist, emperyalist devletlerde tüm burjuvalar için demorasiyse, işçi demokrasisi ise, sosyalizm de tüm işçi ve emekçiler için demokrasidir.

Günümüz kapitalist, emperyalist toplumlarda iki tip devlet biçimi vardır.

Kedisini nasıl tanımlarsa tanımlasın;
birincisi, faşizm (ülkemizde olduğu gibi).

İkincisi, burjuva demokrasisi (ab olduğu gibi).

Kapitalist toplumlarda, devlet biçimi; gerek sınıflar mücadelesinin gelişim ve şiddetine, gereksede sermayenin uluslararası arenada daha üstün bir rol alması ve oynaması ve buna gö
re de konumlanması anlamında değişim gösterebilir.

Bu biçimsel değişim zaman zaman çok şiddetli bir hal alabilir.
Burjuva demokrasisi yanlısı kliğin, statükocu faşizm yanlısı diğer burjuva kliği tasfiye etmesi sancılı ve zor geçebilir.

Yer yer çatışmalar yaşana bilir.
Hatta bu sermaye gruplarının iktidarı ele geçirme kavgalarında en önemli aymazlıkları işçi ve emekçi halkı bu kavgalarında taraf yapmaktır; tıpkı, günümüzde emperyalist-kapitalist devletlerin “haksız ve kirli savaşlarında” dünya emekçilerini ve halklarını bu savaşlarında “taraf” yapıp, ölümleri acıları onlara yaşatıp, savaşlarının faturalarını da onlara kestikleri gibi.

Akp-dinci faşist fetullahta da yaşandığı gibi..

Dönelim konumuza; burjuva demokrasisi aslında faşizmden daha
tehlikeli, daha sinsi, kitleleri uzun vadede düzene bağlamak için “iyi polis rolünü” oynamaya çalışan modern bir devlet tiyatrosudur.

Burjuva demokrlasisi, kendi burjuva çıkarlarına karşı olmayan eylem ve gösterilere “hoş görü”
ve “tölerans” gösterir.

Uluslararası arenada daha etkin birrol üstlenmek için, “geçici olarak” ırkçılığı rafa kaldırır.

Burjuva yasa, hukuk ve yargılarını bir köşe noktasına oturtup,”toplumda herkese eşit davranıldığı izlenimini bırakmak ve kurallara bağlamaktır.

Sınıfsal olmaktan uzak, biçimsel “özgürlük” tanımak ve işçi sınıfını, emekçi halkları kapitalist düzene uzun vadede ücretli kölelik yaptır –
maktır.

Kapitalist devlet biçimi ister “faşizm” ve isterse “burjuva demokrasisi” olsun, sonuçta kapitalist
lerin, işçiler ve emekçi halklar üzerinde kurduğu
sınıf egemenliğidir.

İşçi ve emekçilerin asıl ve temel görevi kendi demokrasilerini hakim kılmak için burjuvazinin sınıf egemenliğini yıkmaya dönük savaşım vermesinden geçer.

Devrimci Proletarya okuru

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*