Anasayfa » GÜNDEM » Grev yasağına karşı metal işçileriyle dayanışma büyüyor. Grev gözcüsü olmaya çağrı!

Grev yasağına karşı metal işçileriyle dayanışma büyüyor. Grev gözcüsü olmaya çağrı!

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin grev yasağını tanımayacaklarını ve meşru-fiili mücadele haklarını kullanacaklarını açıklamalarının ardından, grev yasağına karşı metal işçileriyle mücadele büyüyor.

MESS’e, OHAL’e, grev yasaklarına karşı metal işçisiyle birlikteyiz! Biz de grevin gözcüsü olacağız!

Metal işkolunda üç ayrı sendika (Birleşik Metal-İş, Türk Metal, Çelik-İş) tarafından 130 bin metal işçisini kapsayan grev kararları alınmış durumda. Bu kararlar metal işçileri açısından son derece haklı sebeplere dayanıyor. Şirketler birbiri ardına kâr ve ihracat rekorları kırarken, cirolar katlanırken, patron sendikası MESS yüzde 6,4 zam ile sefalet ücreti dayatmaktadır. Patronlar ayrıca 3 senelik sözleşme dayatması ile aşırı sömürüye dayanan kârlarını daha uzun süreye yaymak niyetindedir.

Yüksek ve artan enflasyon ortamında işçilerin, durumlarını iyileştirmek bir yana mevcut koşullarını koruyabilmeleri bile çok zordur. Metal işçisi uluslararası çapta kendi sektörüyle karşılaştırıldığında en uzun saatler çalışan işçidir. Sektörün ağır koşulları altında her biri bel veya boyun fıtığı ve türlü meslek hastalıklarıyla boğuşmaktadır. Buna rağmen ücret kesintileri ve baskılar dolayısıyla arasında en az devamsızlık yapan ve yetmiyormuş gibi en düşük ücretleri alan yine Türkiye’nin metal işçileridir. Talepleri tümüyle haklıdır.
MESS’in teklifleri ile metal işçilerinin talepleri arasındaki uçurum “ekonominin gerçekleri”nden kaynaklanmıyor. Patronlar OHAL’i arkalarına alıyor, hükümetin daha önce defalarca uyguladığı grev yasaklarına güveniyorlar. Bu yüzden işçilere sefaleti ve en ağır koşulları dayatmaktalar. Ancak grev yasağı haksızdır, hukuk dışıdır ve gayri meşrudur. İşçilerin haklı grevlerini sonuna kadar sürdürme iradesi ise, tam tersine son derece meşru ve haklıdır.

Metal işçilerinin mücadelesi tüm halkın OHAL’e ve baskılara karşı hürriyet isteğinin bir parçasıdır. Bu mücadele sadece metal işçilerinin refahı için değil, tüm Türkiye’nin geleceği için önemlidir.

Aşağıda imzası bulunanlar olarak bu duygu ve düşüncelerle metal işçilerinin grevine destek olacağımızı açıklıyoruz. Herkesi metal işçilerinin haklı grevini sahiplenmeye, bu greve karşı gelişecek her türlü baskıya karşı işçilerle dayanışma içinde olmaya ve bu haklı mücadeleye maddi, manevi gerekli her türlü desteği vermeye, fahri birer grev gözcüsü olmaya çağırıyoruz.

Arif Koşar
Atilla Özsever
Aziz Çelik
Barkın Asal
Burak Gürel
Deniz Morva
Ertuğrul Ahmet Tonak
Fikret Başkaya
Gökçe Çataloluk
Hakan Koçak
Hayri Kozanoğlu
İrfan Kaygısız
İzzettin Önder
Korkut Boratav
Kurtar Tanyılmaz
Levent Dölek
Mehmet Cemil Ozansü
Mehmet Türkay
Miriş Meryem Kurtulmuş
Murat Birdal
Murat Özveri
Mustafa Kemal Coşkun
Nilgün Ongan Tunçcan
Oğuz Oyan
Özgür Öztürk
Savaş Karabulut
Seyhan Erdoğdu
Sungur Savran
Şadi Ozansü
Tevfik Hakan Ongan
Yüksel Akkaya
Zafer Aydın
Zeki Kılıçaslan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*