Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » Greif işçilerinden bir açıklama bir çağrı

Greif işçilerinden bir açıklama bir çağrı

DİSK Tekstil ve DİSK Yönetim Kurulu ile yaptığımız toplantı üzerine kamuoyuna bilgilendirme;
DİSK Yönetim Kurulu adına işgal eylemimizi görüşmek üzere yapılan çağrı sonucunda 28 Şubat Cuma günü DİSK ve DİSK Tekstil yöneticileri ile bir araya geldik. Toplantıya Hadımköy ve Dudullu temsilcilerimiz katıldı. DİSK Tekstil yöneticilerinin bir kısmı ve bazı DİSK yöneticilerinin katılımı ile bir toplantı yaptık. DİSK ve DİSK tekstil yönetimi işgalimizin önemli bir direniş olduğunu kesinlikle kazanımla sonuçlanması gerektiğini ifade ettiler.
Yapılan toplantıdan çıkan tek sonuç ise DİSK yönetiminin işgalimizle ilgili eylemli sınıf dayanışması talebimizi DİSK Yönetim Kurulu’na taşıyacağı oldu. Ardından Tekstil yönetimi ile ayrı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ise Tekstil yönetiminden direnişimizle dayanışmak için adım atmasını istedik.  Direnişimizi büyütmek için Başlattığımız “1 yevmiyeni paylaş” kampanyamız ve GREİF’a bağlı ÜNSA’’nın greve çıkarılması başta olmak üzere bir takım taleplerde bulunduk. Tekstil yöneticileri taleplerimiz doğrultusunda önümüzdeki haftaya kadar somut hiçbir adım atamayacaklarını ifade ettiler. Ardından DİSK başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkanlar kurulunda işgalimizle ilgili bir plan çıkarılacağı ifade edildiği için sonucunu sendikada bekledik. Toplantı sonucunda işgalimizin destekleneceği kararı alındığı ifade edildi. Bizlere yansıtılan tek somut karar DİSK ‘e bağlı sendikaların ziyaret örgütleyeceği oldu. Bu desteğinde önümüzdeki hafta içinde sunulmaya başlanacağı ifade edildi. Direnişimizin 19. gününde DİSK ve DİSK Tekstil yöneticileri ile yaptığımız toplantılarda hâlihazırda planlanmış bir eylem programı oluşturulabilmiş değil.
Dayanışmanın ziyaretler biçiminde sürdürüleceği çıkan tek sonuçtur.
Şunu da belirtmek gerekir ki Greif işçileri kendi gelecekleri ile ilgili kararları da kendileri verecektir. Bizim 28  Şubat’ ta yaptığımız görüşmelere Rıdvan Budak katılmamıştır. DİSK Tekstil başkanlar kuruluna katılarak toplantıyı yönetmiştir. Yine sendikamızın sitesinden öğrendiğimize göre başkanlar kurulu  Greif İşçileri adına yönetim kuruluna “Kurulumuz, Sunjüt’e (Greif) bağlı işyerlerindeki üyelerimizin her hangi bir hak kaybı yaşamadan, iş kolumuzda yapılan başarılı TİS’lerin ölçeğinde bir sözleşme fırsatı yakalandığında sürecin tamamlanması için Genel Yönetim Kuruluna yetki vermiştir” şeklinde karar alınmıştır. Buradan şunu bir kere daha ifade ediyoruz ki, bizi ilgilendiren kararları biz veririz. DİSK Tekstil Yönetim Kurulu bizim dışımızda karar veremez ancak bizim kararlarımızın uygulayıcısı olabilir. Yine başkanlar kurulu toplantısı sonuç bildirgesinde ifade ettikleri “Sendikamız TEKSTİL, tabanın söz ve karar sahibi olması hakkına demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla hayat vermektedir.”ifadelerin karşılığıda budur. SÖZ YETKİ KARAR GREIF İŞÇİLERİNİNDİR!
Direnişimizin kazanması için sınıf dayanışmasını güçlendirelim!
Direnişimiz gelinen aşamada önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Basından takip ettiğimiz kadarıyla Greif yöneticileri işgalimizi sonlandırmak için Türkiye’de bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Son olarak bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Greif CEO sunun ekonomi bakanı ile işgalimizi görüştüğü bilgisi yer aldı. Hadıköy ve Dudullu’da ki işgalimiz Greif yöneticilerini adım atmaya zorluyor. İşgalimizin daha hızlı kazanımla sonuçlanması için eylemlerimizi Greif’a bağlı diğer fabrikalara taşımaya devam edeceğiz.  Greif’e bağlı fabrikalarda çalışan bütün sınıf kardeşlerimize hakları ve gelecekleri için mücadele etme çağrısını taşıyacağız. Bizler biliyoruz ki attığımız her adım önemlidir. Daha güçlü adımlar atmamız sınıf dostlarımızın eylemli dayanışması ile mümkündür. Eylemli dayanışma zaferimizi daha da hızlandıracaktır. Gelinen aşamada direnişimizin tüm ihtiyaçlarını kendimiz, sınıf dostlarımızın sunduğu katkılarla karşılıyoruz. İşgaldeki sayımız ve her günü eylemli bir biçimde geçirdiğimiz düşünüldüğünde önemli miktarda bir giderimiz olduğu görülebilinilir. Şimdiye kadar bu ihtiyaçlarımızı dostlarımızın sunduğu katkılarla karşıladık. DİSK ve DİSK Tekstil yöneticileri ile yaptığımız toplantıda maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda gelinen aşamada da somut bir adım atılmayacağı anlaşılmıştır. Bu güne kadar sınıf dostlarımızın sunduğu katkılar ile direnişimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bu aşamada dostlarımızın desteği daha da önemli bir hal almıştır. Taşeron kölelik başta olmak üzere işçi sınıfına dayatılan tüm kölelik uygulamalarına karşı yürüttüğümüz mücadele tüm sınıf kardeşlerimizin mücadelesidir.  Başta tüm Greif işçileri olmak üzere kazanımı da tüm sınıf kardeşlerimizin kazanımı olacaktır.
En acil ihtiyaçlarımız!
1) İçme suyu
2 )Kahvaltılık malzeme
3 ) Yemek( ya da kuru gıda)
4 ) Araç ( eylemlere giderken kullanmak için)

İŞGALCİ GREİF İŞÇİLERİ 1 Mart 2014

Greif kampanya from kivanc sezer on Vimeo.

Sendikal Güç Birliği Platformu bileşenlerine

Merhaba;

Bizler taşeron kölelik uygulamaları başta olmak üzere işçi ve emekçilere dayatılan kölelik uygulamalarına karşı mücadele eden GREIF işçileriyiz.

Yaklaşık 1 yıl önce sendikal örgütlenme faaliyetlerine başladık. Kadrolu işçiler olarak yeterli sayıya ulaştık ve DİSK/Tekstil Sendikası’na üye olduk, yetkiyi aldık. Bu aşamadan sonra taşeron işçi arkadaşlarımızı da örgütlemeye başladık. Taşeron arkadaşların üyelikleri konusunda hızlıca yol aldık.

Bizler biliyorduk ki bir fabrikada iki farklı uygulamaya tabi olan işçiler varsa orada sınıfın birliği sağlanamaz. Patronlar bu çelişkileri kullanarak bizleri birbirimize düşürür. Böylece sömürü çarklarını daha rahat döndürürler. Bunun için toplu sözleşme taslağımıza taşeron işçilerin kadroya alınmasını kırmızı çizgilerimizden bir olarak saptadık. GREIF firması temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde taşeronluk başta olmak üzere ücret ve ikramiye konularında uzlaşamadık. 6. görüşmeden sonra masadan kalktık. Taşeron ve kadrolu çalışan bütün arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıdan sonra talepleplerimiz kabul edilene kadar 700 işçi Hadımköy ve Dudullu’da fabrika işgali eylemi gerçekleştirme kararı aldık. 10 Şubat’ta eylemimizi başlattık. Bugün işgal eylemimiz 19. gününde.

Neden mi yasal süreci beklemedik; 

Çünkü yasal süreci bekleseydik, fabrikamızdaki işçi arkadaşların çoğu taşeron işçi olduğu için yasal olarak greve katılamayacaklardı. 44 taşeron firmadan ayrı ayrı yetki alma imkanımız da yoktu. Bunun için işçi sınıfının haklı ve meşru taleplerinin patronlar düzeninin yasaları ile ileri taşınamayacağını biliyorduk. Birleştiğimiz yerde parçalanmamak için patronlar düzeninin yasalarını bir kenara ittik. İşçi sınıfının mücadele yasalarını klavuz edindik. Ne kadar doğru yaptığımızı şimdiden gördük. Bu mücadele, dostumuzu da düşmanlarımızı da göstermiş oldu. Uzlaşmacı, icazetçi sendikal anlayışlardan dert yananların büyük bir kısmının aynı anlayışa sahip olduğunu gördük.

Bizler işçi sınıfının taban iradesinin sendikaları gerçek bir işçi örgütü haline getireceğini düşünüyoruz. Bunun için fabrikamızda bölüm ve fabrika komitesi oluşturduk. Söz, yetki, karar hakkımızı elde ettik. Bağlı bulunduğumuz sendikamızın ve konfederasyonumuz DİSK’in taban iradesi ile daha da güçleneceğini biliyorduk. Bunu işçi sınıfının tarihsel deneyimlerine baktığımızda çok rahat görebiliriz. Özetle ifade edecek olursak sendikaların güçlenmesi işçi sınıfının söz, eylem ve karar hakkına sahip olmasına bağlıdır. Biz de sınıfımız adına bağlı bulunduğumuz sendikamızı ve konfederasyonumuzu gerçek kimliğine kavuşturmak ve sınıfımızın davasını büyütmek için taban irademizi oluşturduk.

Peki bu mektubu size neden yazdık?

Bizler sizin Türk-İş içindeki süreçlerinizi biliyoruz. Kendinizi Türk-İş içinde sınıf mücadelesinden yana muhalet olarak tanımlıyorsunuz. SGBP içindeki bazı sendikaların yöneticilerinin fiili-meşru mücadeleye sıkça işaret ettiğini biliyoruz. Fakat işgal eylemimiz karşısında 19 gündür sessizliğinizi koruyorsunuz. En ufak desteğinizi dahi görmedik. Sizlerin de sınıfımız adına başlattığımız bu direnişe destek vermenizi beklerdik. Bundan kaynaklı size mektup yazarak sınıfımız adına yürüttüğümüz mücadeleye destek olmanız için çağrı yapmayı uygun gördük.

Kişiler ve kurumlar samimiyetlerini attıkları pratik adımlarla gösterirler. Sizin de iddialarınızın arkasında durmanız gerektiğini düşünüyoruz. İşçi sınıfı adına taşeron kölelik başta olmak üzere kölece çalışma koşullarına karşı yürüttüğümüz mücadelemizi mücadeleniz görmeye, eylemli sınıf dayanışmasını büyütmeye sizleri davet ediyoruz.

28 Şubat İşgalci Greif İşçileri

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*