Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Greif işçileri tarih yazıyor

Greif işçileri tarih yazıyor

Alpagut deneyiminin ışığında Çel-Mer, Feniş, Kazova fabrikalarının işgalinin ardından bir fabrika daha işçilerin işgal altında. Son mevzii Greif fabrikası. Uluslararası bir sermaye grubuna bağlı Greif, özel korumalı çuval üretimi yapan bir fabrika. Bir çok yerde fabrikası olan Greif’in şuan Dudullu ve Hadımköy’de bulunan fabrikaları işgal altında ve işgal 3.gününde tüm kararlılığıyla devam ediyor.

İşçi sınıfının son yıllarda sıklıkla başvurmaya başladığı işgal eylemleri Haziran Direnişi’nin ardından daha da yaygınlaşacak. Greif’in 2 fabrikasında 1500 civarı  işçi çalışıyor. İşçilerin bildirdiğine göre fabrikada 44 tane taşeron firma bulunuyor. Fabrikada işçilerin çoğunluğu 10 yılın üzerindedir çalışıyor. İşçiler 800-850 lira maaşa talim etmek zorunda dahası bazı taşeronlar AGİ parasını bile kesiyorlar.

İşçiler bu kölelik koşullarına karşı 1.5 yıl  kadar süren bir örgütlenme çalışmasının ardından DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası‘nda örgütlendiler.  Sonrada TİS masasına oturdu sendika. Ama masada işçilerin taleplerini duymadı patron, sendika  ise bunu bildirmekten öteye giden bir tavır göstermedi. İşçilerde seslerini daha net duyurmak için fabrikayı işgal ettiler.

İşçiler taleplerini şöyle açıklıyorlar; “Kimseden sadaka istemiyoruz. Biz emeğimizin çalınmasın istiyoruz, bizler ücretli kölelik düzeni son bulsun istiyoruz.

* Bizler, geleceğimizi ve güvenceli çalışma hakkımızı tehdit eden, anayasaya göre dahi suç olan taşeron çalışmanın kaldırılmasını, fabrika bünyesindeki taşeron şirketlerde çalışan tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesini istiyoruz.

* Yıllardır düşük ücretlere ve kölelik koşullarına mahkum edilen işçiler olarak ücretlerimizin yükseltilmesini istiyoruz.

* Her türlü sosyal haktan yoksun olarak çalıştığımız fabrikamızda sosyal haklara sahip olmak istiyoruz. İşte en insani ve temel taleplerimize kulak tıkanması nedeniyle haklı-meşru taleplerimiz için eylemdeyiz.”

Bu arada  sendika “fabrika işgalinden haberimiz bilginiz yok” açıklaması  yaptı ilk önce, işçilerin baskısı sonucu bu açıklamayı geri çekseler de işgal eyleminde esameleri okunmuyor. İşçiler sendika buraya gelir bizimle taleplerimizin arkasında durursa amenna ama bunun dışında yol yok diyor.

Fabrikanın kapısında sınıf disiplini hissedilmeye başlanıyor. İşçiler işgali oluşturdukları bir çok komite ile yönetiyorlar. İki fabrika arasında sürekli bir iletişim hali var. Gelen ziyaretçiler fabrikanın    önündeki çadırda karşılanıyor fabrika  içine girerken ziyaretçiler kollarına mavi bant, basın için ise sarı bant takıyor ve bir işçi refakatinde fabrika gezdiriliyor. Komiteler aralıklarla bilgilendirme açıklamaları yapıyorlar. İşçiler “Biz burada Greif işçileri olarak tarih yazıyoruz. Biliyoruz ki bu işgal tek başına bizim kaderimizi belirlemeyecek. Taşeronluk belası başta olmak üzere bu kölelik zincirini kırmak için mücadele ediyoruz ve ilk adımı attık. İşgalimizin zaferle sonuçlanacağından kuşkumuz yok. Burada Greif ve 44 taşerona bağlı 700 işçi var. Hepimiz kararlıyız. Haklarımızı alana dek  işgal sürecek.” diyorlar.

Şimdi işçi sınıfı için tarihi bir önem taşıyan işgale sahip çıkmak çok yönlü destek ağı örme zamanı.

greif-iscileri-isgal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*