Anasayfa » BASINDAN » Geçici işçi, daimi köle!

Geçici işçi, daimi köle!

Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatının gaspına yönelik düzenlemenin “başka bahara” kaldığını duyurdu ancak, işçi/emekçilere köleliği dayatan iki ayrı düzenlemeyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisini öngören ve taşeronlaştırmayı yaygınlaştırmaya dönük iki düzenlemenin bir paket altında birleştirildiği ve yakın zamanda Meclis’e getirileceği belirtiliyor. Sendika ve emek örgütü temsilcileri düzenlemelere karşı tüm güçleriyle mücadele edeceklerini duyurdu.

KÖLELİK BÜROLARI
Bakanlığın Kasım ayında yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında sunduğu düzenlemeler yasalaşırsa, Türkiye’de faaliyet gösteren ve sadece aracılık hizmeti gören 348 özel istihdam bürosuna, geçici iş ilişkisi kurma, yani işçi kiralama yetkisi verilecek. Kiralanan işçi belirli süreli iş sözleşmeleriyle en fazla 6 ay çalıştırılabilecek. Geçici işçiye emsal işçi ücreti ödenecek. Geçici işçi sayısı, işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısının beşte birini geçemeyecek. İşçi, özel istihdam bürosuyla ilişkisinin kesilmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak.
Kiralanan işçi değişik işyerlerinde çalışacağından yıllık izin hakkından da mahrum kalacak. Bakanlık, geçici iş ilişkisi kurulan işçinin örgütlenme hakkının olacağını iddia etse de, kiralık işçinin çalıştırıldığı işyerinde sendikalaşması, toplu iş sözleşmesinden yararlanması, greve çıkması mümkün görünmüyor. Hükümet bu düzenlemeyle istihdamın artacağını, kayıtdışılığın azalacağını, işgücü piyasasına ilk kez girenlerin tecrübe edineceğini öne sürüyor.

TAŞERON YAYGINLAŞACAK
Hükümetin yasalaştırma hazırlığı içinde olduğu bir diğer düzenleme ise taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılmasına ilişkin. Düzenleme ile İş Kanunu’ndaki 2’inci maddenin değiştirilmesi öngörülüyor. Düzenleme yasalaşırsa, taşeron çalışmanın tanımı işçiler aleyhine değiştirilecek. Taşeron çalıştırmayla ilgili mevcut yasada yer alan sınırlamalar kalkacak, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılmasının önü açılacak. Mevcut İş Kanunu’na göre, asıl işverenin işçisi olduğu tespit edilen taşeron işçiler, 5 yıl için hak talebinde bulunabiliyor. İşçiler, bu hakkını da kaybedecek.

SENDİKALAR: KABUL ETMEYİZ
Emek örgütleri, bu düzenlemeleri kesinlikle kabul etmediklerini duyurdu. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “Bu kölelik düzenlemelerine karşı da sokaklarda olacağız, yasalaşmasına izin vermeyeceğiz.” dedi. KESK Genel Başkanı Lami Özgen de, yasa hazırlıklarının kamu emekçilerini de yakından ilgilendirdiğini, mücadele edeceklerini duyurdu. SGBP ortak mücadele çağrısı yaparken, Plaza Eylem Platformu, “En ucuza, en esnek çalışanı bulmayı vaad eden ikinci patronlar ortaya çıkarılmak isteniyor. Kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

***

KİM NE DEDİ?

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu: “DİSK olarak başından beri, ‘Bu üç konu bizim kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatının fona devredilmesini de, taşeronlaştırmayı da, kölelik büroları anlamına gelen istihdam bürolarını da kesinlikle kabul etmiyoruz’ diyoruz. Şu ana kadar DİSK olarak elimize Meclis kanalıyla ya da Bakanlıktan herhangi bir taslak/tasarı ulaştırılmış değil. Biz DİSK olarak, taşeron çalıştırmaya, özel istihdam bürolarına, kadın istihdam paketine, kölelik yasalarına karşı dün olduğu gibi bugün de sokaklarda olmaya devam edeceğiz, sınıfın bütün gücünü ortaya koyacağız.”

KESK Genel Başkanı Lami Özgen: “Hükümetin 2007’den beri uyguladığı Ulusal İstihdam Stratejisi, hem özel sektörde hem kamu alanında esnek ve güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Özellikle Özel İstihdam Büroları dediğimiz bürolar, esnek ve güvencesiz çalışma sisteminin en önemli ayaklarından biri. Biz işçiler, emekçiler çalışma yaşamında iş güvencesinin mücadelesini verirken, hükümet ısrarla güvencesizliği dayatan bir tutum içerisinde. Çalışma yaşamında kölelik sisteminin bütünlüklü olarak hayata geçirilmesi; güvencesiz ve örgütsüz çalışmanın, kölelik sisteminin kurumsallaşması, işçi pazarlarının yasal hale gelmesi isteniyor. Çalışma yaşamı çalışanların aleyhine yeniden yapılandırılmak isteniyor. İzin vermeyeceğiz, bu saldırılara karşı mücadele edeceğiz.”

Plaza Eylem Platformu: “Özel istihdam büroları ile organizasyon, bilgi-işlem gibi zaten emeğin güvencesiz olduğu yerlerde güvencesizlik kurumsal bir yapı kazanmış olacak. ‘Geçici çalışıyorsan zaten iyi çalışan değilsin’ gibi bir algı var her yerde. Bu uygulama ile bu algı daha çok pekiştirilecek. Ayrıca esneklik sanki çalışan için iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor, ama esneklik işverenlerin istedikleri zaman işe alması, istedikleri zaman işten çıkarması konusunda bir esneklik. Çalışana herhangi bir faydası yok. Özel istihdam büroları aslında tam bir hedef şaşırtma, güvencesiz çalışmayı perdeleyen bir uygulama. Çünkü işe giremeyince kimse devleti, işverenleri suçlamayacak, kendini suçlu hissedecek, işsizliğinden kendi sorumlu olacak, sanki iş bulmak onun becerisi ya da beceriksizliğiymiş gibi gösterilmek isteniyor. En ucuza, en esnek çalışanı bulmayı vaad eden ikinci patronlar ortaya çıkarılmak isteniyor. Asıl işveren de birçok yükümlülükten kurtulmuş oluyor.”

Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü, Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel: “Hükümet ‘Kıdem tazminatı düzenlemesi rafa kalktı’ derken asıl büyük tuzağı gözlerden kaçırmayı hedefliyor. Emek cephesi, emek ticareti ve köleleştirme anlamına gelen “kiralık işçilik ve taşeronlaşma” projesine de şiddetle karşı çıkmaktadır. “

birgun.net

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*