Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Galvaniz İşçileri: Sağlıklı Koşullarda Çalışmak Mücadele Ederek Kazanılır!

Galvaniz İşçileri: Sağlıklı Koşullarda Çalışmak Mücadele Ederek Kazanılır!

12 saatlik iş günü ve kahredici sağlıksız çalışma koşullarına karşı, 8 saatlik iş günü ve sağlıklı çalışma koşulları talep ettikleri için işten atılan ve direnişe geçen galvaniz işçileri Şaban Çetin ve Muzaffer Aşçı yaptıkları bir basın açıklaması ile direnişlerini sonlandırdılar.

İşçiler yaptıkları açıklamada sadece kendileri için mücadele etmediklerini, işten atıldıkları Taşgök Galvaniz başta olmak üzere, Ostim’de faaliyet gösteren galvaniz atölyelerindeki çalışma koşullarını da teşhir ettiklerini söylediler. Direnişçi işçilerden Şaban ÇETİN’in okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

“Sağlıksız koşullarda günde 12 saat nefes almadan çalışıyorduk. Asit ve kimyasalların zehirini soluyarak. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan galvaniz ocağının içine düşüp yanarak ölme pahasına. Metalin ömrünü uzatan galvaniz bizim ömrümüzü çürüttü.

Günde 8 saatlik işgünü ve sağlıklı çalışma koşulları istedik. Patron bizi işten atmakla kalmadı, emeğimizin karşılığı olan kıdem ve ihbar tazminatlarımız başta olmak üzere kazanılmış haklarımızı gasp etmek için bizim istifa etmemizi söyledi. Kabul etmedik. arkamızı dönüp gitmeyi değil mücadele etmeyi seçtik.

İşyeri önünde oturma eylemi yaparak direndik ve mücadele ettik. Bu süre içinde çok şey öğrendik. Sadece kendimiz için mücadele etmedik. Direnişimizin basıncı ile işten atıldığımız Taşgök Galvaniz’de denetim yapıldı. Yapılan denetim sonrası atölyeye bir günde havalandırma takıldı.

Bir nebze olsun sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışabilmenin için ancak mücadele ederek kazanılacağını öğrendik ve gösterdik. Biz işçiler birleşip örgütlendiğimizde ve mücadele ettiğimizde kazanarız ancak.

Bugün direnişimizi sonlandırıyoruz. Ama Ostim’de işçi sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere işten atmalara ve patronların keyfi dayatmalarıana karşı örgütlenerek mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu mücadelemizde yanımızda olan ve bizi destekleyen başta Ostim işçileri olmak üzere, OSTİM İŞÇİ SAĞLIĞI MECLİSİ ve onun bir bileşeni olduğu ANKARA İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MECLİSİ’ne teşekkür ediyoruz.

Direnişçi Galvaniz İşçileri
Şaban ÇETİN
Muzaffer AŞÇI

Direnişçi işçiler açıklamalarında mücadeleleri sonucunda ihbar ve senelik izin ücretlerinin ödendiğini, ödenmeyen kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretleri içinde dava açacaklarını söylediler.

Direnişçi işçilerin yaptıkları açıklamadan sonra OSTİM İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MECLİSİ adına bir Ostim işçisi de açıklama yaptı.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisleri’nde örgütlenme çağrısının yapıldığı açıklamada, Ostim’de, işçi sağlığı ve güvenliği denetimlerinin, içinde Ostim işçilerinin, meslek odaları ve sendikaların da olduğu İşçi Sağlığı Meclisleri tarafından yapılması talebi dile getirildi. ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın içeriğine de değinilen açıklamada , ”sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları ancak mücadele edilerek kazanılır” vurgusu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Madenler, Davutpaşa, Esenyurt, Ostim- İvedik….Etibakır işletmeleri. Biz işçilerin kan, gözyaşı ve ölümleri üzerinden yükseliyor alışveriş ve finans merkezleri. Biz işçiler öldükçe sermeye büyüyor. İşçi sağlığı ve güvenliğinin olmadığı atölyelerde ölümüne çalıştırılıyoruz. Neden alınmıyor işçi sağlığı ve güvenlik önlemleri? Çünkü alınan her önlem patronlar için ayrı bir maliyet hesabıdır. Biz işçilerin bir havalandırma maliyeti kadar değeri yoktur patronların gözünde.

Son çıkan yasanın adından anlaşılacağı üzere işçinin sağlığını ve güvenliğini değil, yasa işin sağlığını ve güvenliğini korumak için çıkarılmıştır. Adı: İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YASASI. Yani sürdürülebilir iş cinayetleri yasası. Bu yasa ile iş kazaları sonucu meydana gelecek cinayetlerinde patronun sorumluluğu tamamen ortadan kalkıyor ve sorumluluk işçiye yükleniyor.

İşçi sağlığı ve güvenliği sorunu, kağıt üzerinde biçimsel olarak yasal düzenlemeler yapılarak çözülecek bir sorun değildir. Çözmek şöyle dursun ‘iş sağlığı ve iş güvenliği yasası’ ile var olan haklar daraltılmış, işçi sağlığı ve güvenliği piyasalaştırılmıştır”

Biz işçiler sağlıklı ve güvenli çalışma koşularını ancak mücadele ederek oluşturabiliriz. Galvaniz direnişleri bunun en somut örneğidir.

İşçi sağlığı ve güvenliği sorununu, öz mücadele sorunu haline getirdiğimizde ve kahredici çalışma koşullarına karşı mücadele ettiğimizde burjuvazinin “iş sağlığı ve güvenliği yasası”nı da fiilen parçalamış olacağız.

Biz işçiler, mülkiyet ve meta köleliğinden, üretimin asli unsuru ve temeli olmaktan kurtulduğumuzda işçi sağlığı ve güvenliği sorunu da ortadan kalkacaktır.

Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!
Kölece Çalışmaya Kölece Yaşamaya Hayır!
İnsanca Yaşanacak Ücret İnsanca Yaşanacak Zaman!
İşçi Sağlığı ve Güvenliği için İşçi Sağlığı Meclislerinde Örgütlenelim!

OSTİM İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Basın açıklamasına Ostim’de çalışan İşçi Meclisi okurları ve BDSP de katılarak destek verdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*