Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Ev İşçileri Dayanışma Sendikası

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası

Küresel Sendika Federasyonları’nın toplantısının ilk gününde (8 Eylül), sunumlardan biri de, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN) idi.
EVİD-SEN Başkanı Gülhan Benli ve Demet Dinler’in hazırladığı sunumu yayınlıyoruz.

Türkiye’de ev işçileri örgütlenmesinin arka planı
Türkiye’de ev işçileri örgütlenmesi ilk olarak 2009 yılında bir grup ev işçisinin Genel İş Sendikası’na bağlı Konut Şubesi’nde toplantılar yapmasıyla başladı. Daha sonra bu grup çalışmalarını bir dernek girişimi olarak sürdürdü. Örgütlenme çabaları 2010 yılında hız kazandı ve 2011’de dernek inisiyatifi üyelerinin haklarını korumanın ve Türkiye’deki bütün ev işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmein en iyi yolu olarak bir sendika kurma kararı aldı. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası, 15 Haziran 2011’de İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.

Başvuruya tepki
24 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Emniyeti Sendikalar Masası, EVİD-SEN Başkanı Gülhan Benli’yi arayarak görüşmeye çağırdı. Emniyetteki görevli Gülhan Benli’ye, ev işçilerinin başvurusunun kabul edilemeyeceğini, ev içi yaptırılan bir işin kar amaçlı olmadığını belirtti. Resmi evraklar geri verilmek istendi, ancak evraklar sendika başkanı tarafından işleme girmesi için yeniden teslim edildi.

2009-2011 arasında ev işçilerinin örgütlenme çalışmaları, kampanyalar
İki yıllık örgütlenme ve kampanya çalışması sırasında ev işçileri hareketi, işveren suistimaline ve şiddetine maruz kalan pek çok işçiye maddi, yasal ve psikolojik destek hizmeti sundu. İşçilere iş olanakları yaratmak için enformel bir havuz oluşturdu. Ev işçilerinin soruları hakkında farkındalık yaratmak için basın açıklamaları ve protesto yürüyüşleri düzenledi. Medyada röportaj ve haberlerle yer aldı. İstanbul’daki pek çok mahallede ev toplantıları düzenledi. Güvencesiz çalışma ve kadına karşı şiddete karşı eylem platformlarında aktif yer aldı. EVİD-SEN, önümüzdeki dönemde de bu etkinliklerine daha sistematik bir biçimde devam etmeyi ve Türkiye’nin diğer kentlerine örgütlenme çalışmasını yaymayı hedeflemektedir.

Ev işçilerinin sendikaya ilgisi
Kurulduğu günden bu yana EVİD-SEN’e pek çok ev işçisi ilgi gösterdi. İstanbul, Muğla, Bandırma, Antalya, Ankara, Bodrum, Adana, Nevşehir, İzmir, Bursa kentlerinde pek çok ev işçisi sendikaya üye olmak istediğini ve yerel şubeler açmak istediğini bildirdi. Sendikanın şu andaki kaynakları ve personeli son derece sınırlı olduğu için diğer kentlerdeki ihtiyaçlara yeterince yanıt verebilecek durumda değil. Bu nedenle şu andaki örgütlenme çalışmaları İstanbul’a odaklanmış durumda. Diğer illerdeki ev işçileri ise gelecekte temsilcilik açmak için iletişim sorumluları olarak görevlendiriliyor.

2012 stratejisi
Ev işçilerinin gündelik ve acil sorunlarını çözme zorunluluğu geleceğe yönelik tutarlı bir plan yapmayı güç kılsa da, sendika 2012 için üç tane öncelikli hedef belirlemiş durumda:
-Planlama, strateji geliştirme, kampanya yürütme, ileşitim gibi konularda geleceğin işçi liderlerini ve örgütleyicilerini yetiştirmek için eğitim çalışmaları (Şu anda, ITF/Uluslar arası Taşımacılık Federasyonu’nun yenilikçi Örgütlenme El Kitabı’nın eğitim materyalleri kadın ev işçilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak uyarlanıyor);
-Kadınları güvenli bireyler ve potansiyel liderler olarak güçlendirme amaçlı psikoterapi seansları düzenleme;
-Özellikle hedef seçilen bölgelerde ev toplantıları ve birebir yüzyüze görüşmeler aracılığıyla gerçekleştirilecek fiili örgütlenme çalışmaları.

Sendikanın talepleri
Sendikalarla ilgili mevcut yasal düzenlemeler sadece iş sözleşmesine sahip kayıtlı işçileri kapsıyor. Ayrıca İş Kanunu ev işçilerini kapsam dışı bırakıyor. EVİD-SEN ev işinin ve ev işçiliğinin yasalar nezdinde tanınmasını; çalışma saatleri, dinlenme saatleri, fazla mesai, yıllık izin, ücret gibi konularda diğer işçilerle aynı haklardan yararlanmayı talep ediyor. Hükümetin ILO’nun 189 nolu sözleşmesini (ILO Ev İşçleri Sözleşmesi) imzalamasını ve buna uygun iç mevzuatı yeniden düzenlemesini istiyor.
Sendika hükümetin işyeri sağlığı ve güvenliğ için kurallar getirmesini, cinsel istismar ve şiddete karşı koruyucu önlemler almasını, özel istihdam bürolarının kötüye kullanımını engelleyici düzenlemeler getirmesini ve göçmen ev işçileri için de ek düzenlemeler yapılmasını bekliyor. Bu taleplerin hepsi ILO’nun 189 nolu sözleşmesinin ilgili madddelerinde düzenlenmiş durumda.

Sendikanın uluslararası ev işçileri ağlarıyla bağlantısı
Uluslar arası Ev İşçileri Araştırma Ağı, Uluslar arası Ev İşçileri Sendikaları Ağı ve Enformel Sektörde Kadın Örgütlenmesi Ağı (WIEGO), sendikaya dayanışma mesajları gönderdiler. EVİD-SEN bu ağlara internet üzerinden katılmış durumda. Diğer ev işçileri sendikalarıyla bilgi paylaşmayı, onların deneyimlerinden faydalanmayı ve güçlü bir dayanışma ağı kurmayı umuyor.

Sendikanın yakın gelecekte ihtiyaç duyduğu destek
Türk hükümetinin ILO’nun 189 nolu Ev İşçileri Sözleşmesini imzalaması için aypılacak lobi çalışmaları, sendikanın örgütlenme kampanyası için önemli bir adım olacaktır. Ancak sendika yasal düzeyde tanınmanın temel yolulun tabandan örgütlenen güçlü bir sendika inşası olduğunun farkındadır. Şu anda sendika, çok az sayıda ev işçisinin olağanüstü ve bitemk bilmeyen çalışma kapasitesinin sayesinde ayakta durabilmekte. Ancak bu ev işçileri de tam zamanlı ev işçiliği yapmakta ve tüm zamanlarını örgütlenmeye ayıramamaktadırlar. Son derece kötü çalışma koşulları pek çok kadını sendikaya üye olmaya teşvik etse de, zaman ve para kısıtları bu potansiyelin bütünüyle küllanılmasının önünde engel oluşturuyor. EVİD-SEN’in örgütlenme faaliyetlerini genişletecek, işçi liderlerini eğitecek ve hükümete ev işçilerinin örgütlenme özgürlükleri için gerekli yasal düzenlemeleri yapması konusunda baskı kuracak profesyonel, teknik ve mali desteğe ihtiyaç var.

(EVİD-SEN’in internet sitesi: evid-sen.blogspot.com)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*