Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Eti-Krom’da işten atmalar örgütlenme mücadelesini engelleyemeyecek

Eti-Krom’da işten atmalar örgütlenme mücadelesini engelleyemeyecek

DİSK Dev Maden-Sen, Eti-Krom’da örgütlenme çalışmalarının 19 işçinin işten atılmasıyla engellenmesine karşı Elazığ’da kitle örgütlerinin de katılımıyla bir basın açıklaması yaptı:

Elazığ – Bingöl otoyolu üzerinde, Elazığ’a 55 km uzaklıkta, Kovancılar ilçesi Yarımca Beldesi hudutları dahilinde, 2.118.539 m2’lik bir alanda faaliyet yürüten ETİ KROM, 1936 yılında bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) kapsamında krom üretimiyle işe başlamıştır. 1976 yılından itibaren de mevcut üretime yüksek karbonlu ferrokromu eklemiştir.

2004 yılına kadar kamu eliyle üretimini sürdüren ETİ KROM A.Ş, 2004 yılının Eylül ayında, satışa çıkarıldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından YILDIRIM Holding A.Ş’ye satılmıştır.

İşletmede yüksek karbonlu ferrokrom üretimi ve krom cevheri zenginleştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilmektedir.

Yaklaşık 150 civarında güvenlik görevlisinin istihdam edildiği işletmede, toplam çalışan sayısı 462 kişidir. İşletmede sendika yoktur ve işçi hakları işverenin verdikleriyle sınırlıdır. İşçilere işe girerken sendikaya üye olmayacakları konusunda gerekli uyarılarda bulunulduğu çalışanlar tarafından ifade edilmektedir.

İşçiler Kovancılar, Yarımca, Palu, Elazığ ve işletmenin lojmanlarında oturmakta, işe gidiş gelişleri işletmenin hizmete sunduğu servislerce sağlanmaktadır.

İşçi ücretleri 650 – 850 TL arasındadır. Bunlar içerisinde iş makinesi operatörü, elektrikçi, bakımcı ve kaynakçıların ücretleri 850 civarındadır. Bu paraya vardiya ücreti, asgari geçim indirimi, çocuk parası dahildir. Lojmanda kalanlardan ayda elektrik. su ve lojman kirası olarak 175 ile 225 TL kesilmektedir. Çalışanların ücretlerine yılda bir kez, Ocak ayında zam yapılmaktadır. Sosyal yardım adıyla her ramazan bayramında 40 TL tutarında erzak verilmektedir.

Mesai ücretleri kilit nokta diye ifade edilen yerlerde bulunan vasıflı elemanlara, teknik personele ödenmemektedir.

İşyeri hekimi bulunmayan işyerinde yemekten çalışma koşullarına ve mesai ücretlerine kadar pek çok sorun bulunmaktadır.

Üretimin 3 vardiya halinde sürdüğü ocaklar dışındaki işletmede çalışan bir kısım işçi. Bir süre önce DİSK/ Dev. Maden – Sen’e üye olma talebinde bulunmuş ve sendikamızca örgütlenme çalışmaları başlatılmıştır. İşçilerin sendikaya yönelimini bir süre sessizce izleyen işveren, elebaşı olarak düşündüğü 19 işçiyi 10 Nisan günü işten çıkarmıştır. Farklı ünitelerde çalışan işçileri odasına çağıran yetkililer işçilere kendi rızalarıyla işten ayrıldıklarına dair kağıt imzalatmaya çalışmış, ancak işçiler imzalamamışlardır. İşverenin işçiler için hazırladığı ikinci kağıtta ise, ‘mesai dahilinde sendikal örgütlenme çalışmaları yaptığı için işine son verilmiştir’ ifadesi bulunmaktadır. İş akdi feshedildiği söylenen işçiler, alacaklarıyla birlikte kendilerine işten atıldıklarına dair yazılı belge verilmesini istemişler ancak işveren vekilleri kabul etmemiştir.

İşlerine son verilen işçiler özel güvenlik kullanılarak işletme sahası dışına çıkarılmış, atılanlar içinde lojmanda kalan 9 işçiye ise oturduğu lojmanı boşaltması için 7 gün süre tanınmıştır. Jandarma karakolunu arayarak yapılan kanunsuz işlemin durdurulması konusunda yardım isteyen işçilere jandarma, ‘bu sizin aranızdaki bir mesele bizi ilgilendirmez’ yanıtını vermiştir.

Eti Krom işvereni sendika düşmanı tutumunu 19 işçiyi açlığa mahkum ederek sergilemiş ve devamı bununla da sınırlı kalmayacaktır. İşveren işçilerin ellerinden istifa kağıdı alarak işçileri işsizlik ödeneği ve geçici de olsa yararlanacağı sosyal güvenceden mahrum etmeye çalışmaktadır. Aklı sıra uyanıklık yapan işveren, işçinin elinden alacağı istifa kâğıdıyla, hem işe iade davasının hem de sendikal tazminat davasının açılışını da engellemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de iş mahkemelerine açılan davaların genelde çok uzun sürdüğüne tanık olanlar için, işverenin istifa yazısı karşılığında ödeme teklifi işçiler için ne yazık ki kabul edilebilir bir teklif olarak değerlendirilmektedir. İşverenin yargının bu durumundan yararlanması, adalet ve merhamet duygularının köreldiğini de göstermektedir.

Eti Krom işverenin oyunlarına boyun eğmeyeceğiz. Gerekli girişimlerde bulunarak bu oyunları mutlaka bozacağız. Elazığlı işçi ve emekçilerin bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz.

8 Mart’ta doğal afet olarak bilinen depremin 42 insanı vurduğu bölgede, bu gün de Eti Krom işvereninin yasa tanımaz, sendika düşmanı tutumu 19 insanı açlığa mahkum etmiştir. Tam da Kızılay’ın Deprem bölgesindeki yardımlarını 15 Nisan tarihinden itibaren çekmeye başlayacağı açıklamalarının yayıldığı bir dönemde, 19 insanın ailesiyle birlikte yoksulluğa terk edilmesi, yaşanan artçı sarsıntıların kesilmeyeceğinin de bir göstergesidir.

Daha dün Bursa’da 19, Balıkesir’de 16 maden işçisi ocaklarda toplu olarak katledilirken, Soma’da, Zonguldak’ta ve Lice’de bir bir yaşamlarını yitirirken, timsah gözyaşı dökenlere burada bir kez daha sesleniyoruz; maden işçileri artık sağlıklı ve güvenli iş istiyor!.

Eti Krom işverenini buradan bir kez daha uyarıyoruz! Yaptığınız ne yasal ne de insani bir uygulamadır. Bu çirkin tutumunuzdan vazgeçin ve işçilerin Anayasadan doğan hakkı, sendika hakkını kabul ederek işyerinde barış içinde istikrarlı bir üretime olanak sunun.

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm kurumları, sendikal hak ve özgürlüklere dönük acımasız saldırılara karşı göreve davet ediyoruz.

19 işçinin işten atılması bizim Eti Krom örgütlenmemizi engelleyemez. İşçiler ısrarla demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin bayraktarlığını yapan DİSK’i tercih ettiği sürece yılmayacağız, susmayacağız, ‘BİZ HAKLIYIZ ve BİZ KAZANACAĞIZ’

DİSK Maden-Sen, 12 Nisan 2010

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*