Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Esnek-güvencesiz kölece çalışma paketinin ucu açılıyor!

Esnek-güvencesiz kölece çalışma paketinin ucu açılıyor!

Kıdem tazminatı hakkının şimdilik korunması adı altında taşeronluğun, kamuda esnek-güvencesiz çalışmanın genişletilmesi

İşçiler tarafından gergin biçimde beklenen “kölece esnek ve güvencesiz istihdam stratejisi”nin ucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Milliyet gazetesine yaptığı açıklama ile açılmaya başlandı.

İlk dikkat çeken  işçilerin genel grev talebi olarak gördükleri, kıdem tazminatlarının fona devredilerek gaspının bir kez daha ötelenmesi. Bakan Çelik, kıdem tazminatı hakkını kazanmış işçiler için kıdem tazminatı fonu planının rafa kalktığını belirtiyor: “İndirmeyin diyor başbakanımız. ‘Siz burada (sendikalarla-bn) taraflar olarak uzlaşma noktasına gelmediğiniz sürece ben bunu raftan indirtmeyeceğim’ diyor. Kimsenin tazminatlarda hak kaybına uğramasından yana değiliz.”

Bu pek müjdeli bir habermiş gibi veriliyor. Arka planında ise Hükümetin dış politikada, Kürt sürecinde ve Gezi Direnişiyle iyice sıkıştığı bir dönemde, bir de kendisine karşı genel greve evrilebilecek işçi mücadelesi cephesi açmak istememesi. Kıdem tazminatı haklarının gaspı planı geri çekilmiş değil,  sendikaların başının üstüne asılmış bir demokles kılıcı ve şantaj unsuru olarak kullanılıyor.  Çürümüş sendika bürokratların hangi kirli pazarlıklar ve başka hak gasplarına imza atması sonucunda kıdem tazminatı tehdidinin  bir kez daha ötelendiği ise Bakan’ın açıklamalarının geri kalanında sırıtıyor.

Bakan “600 bini kamuda olmak üzere 1 milyon 100 aşan” ve aslında “daha fazla olduğunu” söylediği taşeron işçiler için” kıdem tazminatı fonu oluşturulacağını belirtiyor. Bakan gerçek sayısını bile bilmediği, daha doğrusu sakladığı taşeron işçilere “kıdem tazminatı hakkı verilmesi” adı altında: 1- Taşeron işçilerin ola ki binbir meşakketle hak edeceği 3 kuruşluk tazminatlarının yine doğrudan verilmeyeceği, fon adı altında mali sermaye-devletin iştahasına sunulacağını, işçilerin borca ev almaya zorlanarak krizdeki inşaat sektörüne kaynak akıtılacağını belirtmiş oluyor. 2- Taşeron işçilere tanınmış görünen bu pek müthiş “hak” karşılığında ise, artan tepki ve direnişlerle karşılaşan taşeronluk sistemi işkencesini hem yeniden meşrulaştırılıp sürdürülebilir kılmayı hem de kat kat genişletmeyi planladıklarından ise nedense bahsetmiyor!?

Bu noktada sınıf bilinçli işçilerin yanıtı şudur: Kıdem tazminatının fona devredilerek gaspedilmesi planının rafa kaldırıldığı söylenip şantaj aracı olarak kullanılmaya devam edilmesi kabul edilemez. Bu plan derhal geri çekilmelidir.

“Kıdem tazminatı hakkı” adı altında taşeron işçiliğin yeniden realize edilmesi ve genişletilmesi kabul edilemez. Taşeronluk sistemi derhal kaldırılmalıdır.

 

Kamu da “tüm personel”e esnek istihdam dayatması

Bakan devamla, “kamuda yarı zamanlı çalışma gibi (“gibi” yani dahası var! -bn) esnek istihdam modeline sıcak  baktıklarını” söylüyor: ” Yarı zamanlı çalışmaya biz personel sistemimizi tümüyle geçirebiliriz. Bir anne baba için çocuk beş yaşında olabilir, daha çok zaman ayırma ihtiyacı olabilir. Yarı zamanlı çalışanlar yarı maaş alabilecek.”

Bir taşta kaç kuş! Hem 3 çocuk, 5 çocuk, hem kamunun “tümüyle geçirilebileceği” esnek-güvencesiz kısmi zamanlı çalıştırma, hem de yarı ücret! Bu da AB’nin sözde “güvenceli esneklik” stratejisinin Türkçesi!

Sınıf bilinçli işçilerin tutumu şudur: Esnek güvencesiz çalışmanın tüm biçimlerine hayır! Tüm işçilere güvence ve daha çok zaman ihtiyaçları olduğu her durumda ücretli izin hakkı! Kamu ve özelde tüm işçilere ücretlerinde bir kesinti olmadan 6 saatlik işgünü!

 

Bakan kadın işçilere doğum izni adı altında kadınlara katmerli köleliğin devamını iftiharla açıklıyor

Kadınlara doğum izni tartışması, neoliberal muhafazakar kapitalizmin bir yandan 3-5 çocuk dayatması diğer yandan kadınların daha ucuz işgücü piyasasına çekilmesi çelişkisini, yine kadınları eze eze çözmeye çabalamasının ifadesi.

Bakan efendi ikiletmiyor: “16 hafta olan analık izninin artırılması gündeme geldi. Tartışma başladı. 24 hafta yaptığınız zaman özel sektör itiraz ediyor. Bazıları ‘bizde kadın çalışması beklemeyin’ diyor. Ben de şahsen aynı görüşteyim. (Burjuvazinin çalışma bakanının sermaye ile farklı görüşte olduğu nerede görülmüş ki??-bn) Burada bir şey yapalım derken sistemi tümden bozmanın bir anlamı yok. (Kadın işçi hakları, kapitalizmi bozar!!-bn) Kadına iyilik yapalım derken olumsuzlukların yansıyacağı bir tablo ortaya koymayalım diyoruz. (Kadınların iyiliği, sermayenin karlarını düşürür!!-bn) Tartıştığımız konu 18 hafta mı 20 hafta mı olsun noktasında. Artırılmasından yanayız ama çok artırılmasından yana değiliz. (Kadınların 3-5 çocuk doğurup bakması için doğum iznini 2 hafta artırmak nelerine yetmiyor??-bn)”

Bakan devamla, kadın doğum izninin 2 hafta artırılacak olmasının geçici personel çalıştırmanın da bahanesi kılıyor: “İdare 20 aylığına 15 aylığına aldım diyecek. Süresi dolunca eski yerine. Müzakere noktasındayız.”

Böylece neoliberal muhafazakar kapitalizm işçi, kadın ve katmerli işçi kadın düşmanlığını da bir kez daha tescil etmiş, bunun üzerinden de kamu da esnek, kısmi zamanlı, geçici işçi çalıştırma dayatmasını da geçirmiş olacağını hesaplıyor.

Sınıf bilinçli işçi kadınların tutumu: Kadınlara en az 36 hafta ücretli doğum izni. Parasız kreş. Doğurmama hakkı dahil kendi beden, yaşam ve çalışmasına kendisinin özgür ve bağımsız iradesiyle karar verme hakkı.kota
uisic

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*