Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Kamu emekçileri eylemdeydi: “Ebeveynlere iş, çocuklara kreş”

Kamu emekçileri eylemdeydi: “Ebeveynlere iş, çocuklara kreş”

KESK Ankara Şubeler Platfomu kadın emekçilerin katılımının yoğun olduğu “ebeveynler işe çocuklar kreşe” şiarlı bir eylem ögütledi. Eylemi örgütleyen kamu emekçileri YKM önünden Milli Eğitim Bakanlığına yürüdü.

YKM önünde biraraya gelen kamu emekçileri, parasız eğitim parasız sağlık, sermayeye değil eğitime bütçe taleplerini içeren dövizleriyle yürüyüşe geçti. Bakanlık önüne varınca burada bir basın açıklaması yapıldı.

Kamu emekçileri yaptıkları basın açıklamasında “kreş ve ebeveyn izni emekçilerin temel haklarıdır” dediler:

“Bilindiği gibi 0-6 yaş okul öncesi dönemi çocukların ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişmelerinin en hızlı olduğu yaşamın en önemli dönemlerinden biridir. Tüm çocukların bu dönemlerinde desteklenmesi, okul öncesi eğitim olanaklarından yararlanması sağlıklı, özgür birey olarak gelişimlerinin sağlanması ebeveynler ve kamunun ortak sorumluluğudur.”

Kamu emekçileri devletin kadını “çocuk bakımının tek sorumlusu ve onun eve annelik rolüne hapseden cinsiyetçi yaklaşımı” olarak gördüklerini ve bunun için eylemde olduklarını dile getirdi.

KESK’in bu soruna yaklaşımının geriye dönük olduğu dikkat çekti. Bugün tam tersine, burjuvazi ve hükümeti, kadınları daha fazla ucuz işgücü olmaya, sömürülmeye ve piyasa ilişkileri içine çekecek kapsamlı neoliberal projeler, politikalar uygulamakta, düzenlemeler yapmaktadır. Günümüzde CHP’nin de destek verdiği türbana serbestlik uygulamaları da bu düzenlemeler ile bağlantılıdır. Bu gelişmeler, emekçi kadınlara özgürlük mücadelesinin yalnızca dinci-katı ataerkil ideoloji ve uygulamalarla sınırlı tutulamayacağını, “türbana serbestlik” ve “3 çocuk yapın” söylemlerinin de bir biçimi olduğu emekçi kadınlar üzerindeki sermaye egemenliğine karşı yürütülmesi gerektiğini, daha dolaysız biçimde sınıf ve sosyalizm mücadelesine bağlama zorunluluğunu da ortaya koymaktadır.

KESK eylemi “ devlet’in anayasasının 10. ve 49. maddelerini ayaklar altına alan uygulamalarına, herkesi 3 çocuk yapmaya teşvik eden muhafazakar ve çağdışı zihniyete karşı sesimizi yükseltiyoruz. Devletin sosyal niteliklerini ayaklar altına alanlara sesleniyoruz. Haklarımızın takipçisiyiz, yakanızı bırakmayacağız!” açıklaması ile devam etti. Daha sonra ise şu taleplerini belirttiler:

“Kapatılan kreşler ihtiyaçlar göz önüne alınarak tekrar açılmalıdır. 0-6 yaş grubu çocuklar için en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50’den az çalışanın bulunduğu iş yerleri için çalışma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır.

Bu hizmet bütün çalışma alanlarında verilmeli ve kreşlerde yeterli sayıda uzman personel bulundurmalıdır.

Doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime başlayacağı süreye kadar geçen sürede ebeveynlerin atı ay dönüşümlü kulanabilecekleri 2 yıl ücretli ebeveyn izin hakkı olmalıdır.

İzin kullandıkları için, ebeveynlerin sosyal ve özlük haklarında kayba uğramamalı ve işyeri ve çalışma koşullarında aleyhte veya rızaları olmadan değişiklik yapılmamalıdır.

Doğum sonrası, ebeveynlik izni süreci olan 2 yıla kadar kadınlar nöbet, vardiya, mesai gibi fazla çalışmaya tabii tutulmamalıdır.

Yukarıdaki, bütün haklar evlat edinme durumları ile evli-bekar tüm çalışanlar için geçerliliğini korumalıdır.

657 sayılı kanundaki 4/b ve 4/c’ye göre çalışanlar kadroya alınmalı ve kaldırılıncaya kadar yukarıda sözü edilen bu iyileştirmeler kendilerine yansıtılmalıdır.

Taleplerini belirten kamu emekçileri sloganlarla “ebeveynlik ve kreş hakkı” talep ettikten sonra Bakanlık önünden ayrıldılar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*