Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin Bakırköy mitingi

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin Bakırköy mitingi

halklarin-demokratik-partisi-hdp-bakirkoyde-darbeye-karsi-demokratik-003Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, 4 Eylül’de İstanbul Bakırköy’de “Faşizme Darbelere Savaşa Karşı Demokrasi ve Barış İstiyoruz” şiarıyla bir miting düzenledi.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği platformunda, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDP, HDK, DBP, EMEP, ESP, SEP, Devrimci Parti, SYKP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Haziran Hareketi, Halkevleri, İHD, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri yer alıyor.

Platformun Ankara 11 Ağustos’taki “barış ve demokrasi” çerçevesindeki kuruluş deklarasyonunda şunlar söylenmişti:

“• Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için,
• OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için,
• Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,
• İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,
• Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,
• Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,
• Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,
• Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,
• Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,
Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.”

fft16_mf5928211Bakırköy mitinginde AKP’ye, OHAL, katliam, savaş baskı ve saldırılarına karşı ve Kürt sorununda barış ve demokrasi için slogan ve konuşmalarda, yine dar anti-AKPci burjuva demokrasisi ve diyalogla sınırlı bir ufuk belirgindi. Çok sınırlı değinmelerin olduğu işçi sınıfı konusunda ise “emek yanlısı, yoksul halk, sermaye yanlısı” gibi sosyal demokratik jargonun kullanılması dikkat çekti.

Mitingte Üniversiteden OHAL paketiyle uzaklaştırılan Barış İçin Akademisyenler, 10 Ekim Ankara katliamında katledilenler ve Kürdistan’da yakılıp yıkılan Kürt kentlerinde katledilenler adına birer konuşma yapıldı.

Barış ve Demokrasi İçin Güç Birliği platformunun ortak metni Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Metinde OHAL baskıları, bombalı katliamlar, yakılıp yıkılan kentler, savaş, milli mutabakatçılık ve dinci gericilik teşhir edildi, bunlara karşı ortak mücadele çağrıları yapıldı. “ Bu savaş bizim savaşımız değil! Savaşa mecbur olan halklarımız ve emekçiler değildir. Savaşa mecbur olan iktidarını savaşa, gerilime ve kaosa bağlayan AKP’dir. Savaşa mecbur olan, emek düşmanı, doğa düşmanı, sermaye yanlısı politikalara karşı tepkileri savaş ortamında bastırmak isteyen güçlerdir.” denildi. Ortak metin, “barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların acilen atılması, çatışmanın bitmesi ve diyalogun başlaması” istemlerine bağlandı.

Miting Bajar’ın verdiği dinleti ile sona erdi. Alanda sahneden çalınan, Kürtçe, Lazca, Türkçe ve Ermenice şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. “Biji aşiti”, “Barış hemen şimdi”, “İşkence insanlık suçudur”, “Jin jıyan azadi”, “İdama hayır”, “Kardeşlik”, “Eşitlik” ve “Barış” yazılı dövizler taşındı. Kadın cinayetleri karşıtı dövizler de alanda yer aldı. Alanda en çok “Barış hemen şimdi” sloganları attrıldı. Miting ardından dağılırken “Katil Erdoğan”, “Biji Serok Apo” sloganı atanlara polis saldırarak çok sayıda kişiyi döverek gözaltına aldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*