Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Diyarbakır Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği kuruldu

Diyarbakır Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği kuruldu

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu‘nun 6-7 Nisan tarihleri arasından Urfa‘nın Viranşehir ilçesinde düzenlediği Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı‘nda alınan dernekleşme kararı yaşam buldu.

KURULTAY KARARLARI HAYATA GEÇİYOR

Diyarbakır‘da, Diyarbakır Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği‘nin (Karkerên Çandiniyê ya Demsali Ya Mezopotamya ya Amedê) açılışı ilan edildi. Derneğin kuruluş ilanı Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube binasında yapılan basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

KURULUŞ BASIN TOPLANTISIYLA DUYURULDU

Basın toplantısına dernek eş başkanları Ömer Baran, Saniha Sürer ve dernek yöneticileri Nezhişah Kaya ile Ensari Atlı katıldı. Basın toplantısında ilk olarak söz alan dernek eş başkanı Ömer Baran, 1 Mayıs‘ı Taksim Meydanı‘nda kutlamak isteyen emekçilere polisin müdahalesini sert bir dille kınadı. Ömer’in ardından konuşan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ensari Atlı, DTK tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayla birlikte sorunlarını tartışma imkanı bulduklarını, bu kapsamda dernek çatısı altında örgütlenme kararı aldıklarını aktardı. Atlı, bu çerçevede 30 Nisan tarihinde Diyarbakır’da Mezopotamya Tarım İşçileri Derneği’nin kuruluş başvurusunun yapıldığını kaydetti. Tüm tarım emekçilerini insanca, onurlu bir yaşam için kurulan dernek çatısı altında örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet eden Atlı, mevsimlik tarım işçilerine, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ve emek örgütlerine çağrıda bulunarak, mevsimlik tarım işçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ

“* Emekçileri ‘mevsimlik’ ve ‘gezici’ işçiliğe zorlayan koşullar ortadan kaldırılmalıdır

* Her ne şekilde olursa olsun boşaltılan köyler yerleşime ve üretime uygun hale getirilmelidir. Devlet TOKİ aracılığıyla şehirlerde konut yapmak yerine, geri dönüşüm için köy yaşamına uygun konutlar yapmalıdır.

* Köye dönüş etkili bir biçimde desteklenmeli, geri dönenlerin köylerinde üretim yapabilmeleri için uygun koşullar oluşturulmalıdır.

TOPRAK REFORMU TALEBİ

* Topraksız köylülere etkili bir Toprak Reformu ile toprak sağlanmalıdır. Devletin elindeki tarım arazileri, devlete ait kullanılmayan topraklar ve mayınlı araziler temizlenerek topraksız köylülere dağıtılmalı; her ne ad altında olursa olsun büyük toprak mülkiyetine kısıtlama getirilmeli, büyük toprak sahiplerine arazilerinin belirli bir büyüklüğü üzerindeki kısmı topraksız köylülere dağıtılmalıdır.

* Küçük çiftçiliğin sürdürülebilir hale getirilmesi için, ekolojiye ve gıda güvenliğine öncelik veren köklü bir Tarım Reformu yapılmalıdır.

* Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan yararlanmalarını sağlayacak kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalıdır

* Mevsimlik tarım işçilerine, hizmet akdi, ücret, çalışma saatleri, sosyal haklar gibi temel haklar bakımından diğer işçilerle eşit haklar sağlanmalıdır.

* Mevsimlik tarım işçileri sosyal güvenlik kapsamı içine alınmalı, sigorta primleri işverenler ve devlet tarafından ödenmelidir.

TARIM İŞÇİLERİ SENDİKAL HAKLARDAN SINIRSIZ YARARLANABİLMELİ

* Mevsimlik tarım işçileri, Sendikalar, Grev ve Toplu Sözleşme Yasası içine alınmalı; kendilerini ilgilendiren tüm kurumlarda sendikaları aracılığıyla temsil edilmeli; aracılık sistemi ortadan kaldırılmalıdır.

* Mevsimlik Tarım İşçilerini İzleme Kurulları üzerindeki devlet ve toprak sahibi vesayeti kaldırılmalıdır. Bu kurullar mevsimlik tarım işçileri örgütlerinin etkin katılımına olanak sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmeli, emek, meslek, kadın ve gençlik örgütlerinin temsilcileri de bu kurullarda temsil edilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinin, çalışma saatlerinin üst sınırları, ulaşım, barınma, sağlık, eğitim, iş güvenliği ve güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar işçilerin eşit haklarla katılacağı kurullarda kararlaştırılmalıdır.

* Mevsimlik tarım işçilerine yönelik dışlama, aşağılama ve şiddet politikaları durdurulmalı, çalıştıkları yerlerde temel yurttaşlık haklarından yararlanabilmeleri için gereken idari ve toplumsal tedbirler alınmalıdır.

* Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları yerlerde başta sağlık ve eğitim kurumları olmak üzere kamu kurumlarında, mevsimlik tarım işçilerine Kürtçe hizmet sunulmalı; yerli halk, Kürt tarım emekçilerinin ulusal-kültürel kimlikleri hakkında bilgilendirilmeli; Kürt işçilere yönelik kışkırtma ve saldırı politikalarına son verilmelidir.

* Çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmeli, işçi çocuklarının eğitim koşulları sağlanmalı, sağlıklarının korunması ve bakımları için kamusal destek oluşturulmalıdır.

* İşçi çocuklarının eğitimlerinin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

KADIN İŞÇİLER İÇİN EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TALEBİ

* Kadın mevsimlik tarım işçilerinin üzerlerindeki çocuk bakımı ve ev işleri yükü kaldırılmalı, sağlık sorunlarının çözümü için özel bir sağlık politikası uygulanmalıdır

* Kadın işçilere erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.

* Kadın ve erkek işçiler toplumsal cinsiyet eğitiminden geçirilmelidir

* Mevsimlik tarım işçileri için insan onuruna uygun, güvenli ve ücretsiz bir ulaşım düzeni oluşturulmalıdır

* Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma bölgeleri arasında transferinde toplu taşıma ilkelerine uygun, işverenlerin ve devletin finanse ettiği bir taşıma sistemi oluşturulmalıdır

* Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşımında traktör, kamyon kasası gibi taşıma araçları kullanan işveren ve aracılara etkili müeyyideler konulmalıdır.

* İşçilerin ücret ve çalışma koşulları, devlet, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı müzakerelerle saptanmalı; belirlenen ücret ve çalışma koşulları işçi örgütleri tarafından denetlenmelidir

* Ücretler, tavan ücret olarak değil, ‘taban ücret’ olarak belirlenmelidir

* Bütün işçiler yazılı iş akdiyle işe alınmalı, sözleşmeler işçi örgütünün onayından geçmelidir.

GÜNLÜK 8 SAAT HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA

* Çalışma süreleri günde 8 saati, haftada 45 saati aşmamalı; hafta tatili, bayram izni gibi dinlenme günlerinde yapılan çalışmalar için fazla mesai uygulanmalıdır

* İşçiler için kıdem ve ihbar tazminatı sistemi oluşturulmalıdır.

* Mevsimlik tarım işçilerine çalışmadıkları dönemler için yoksulluk koşullarının altında olmayan bir yurttaşlık ücreti ödenmelidir.

*İşçiler iş kazaları, meslek hastalıkları, trafik kazalarına karşı güvence altına alınmalıdır.”


Kaynak: emekdunyasi.net

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*