Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » DİSK 15 Haziran’da miting yapacak

DİSK 15 Haziran’da miting yapacak

DİSK başkanlar kurulu, 15 Haziran’a kadar “15-16 Haziran’ın ışığında haklarımızı savunuyoruz konulu bildiri, afiş çalışmaları, işyeri toplantıları, bölge temsilciler kurulları aracılığıyla ülke çapında yaygın bir aydınlatma çalışması”, 15 Haziran’da ise İstanbul Kartal’da merkezi bir miting düzenleyeceğini açıkladı.

DİSK başkanlar kurulunun sonuç bildirgesinin siyasal yönü, Türkiye işçi sınıfının tarihindeki en büyük ve sarsıcı eylemi olan 15-16 Haziran’ın tarihsel, sınıfsal, siyasal, militan, fiili, tabandan içerik ve biçimini boşaltarak, İstanbul darbeci seçimlerinde İmamoğlu’nu desteklemeye havale etmeye çalışıyor. Özetle “15-16 Haziran’ın ışığında patron, taşeron işçi çalıştıran İmamoğlu’nu destekle” gibi post-modernist bir yaklaşım.

İkincisi, başkanlar kurulunun sonuç bildirgesi, yalnızca Albayrak’a ve siyasal iktidara “mesaj vermeyi” gözetiyor. TÜSİAD ve sermayenin diğer kesimlerinin, kıdem, bes, güvencesizlik, iş cinayetleri vd konularında hiçbir rolü yokmuş gibi davranıyor.

Üçüncüsü, “hak, hukuk, adalet” bile CHP’nin sloganı. Buna “hak, hukuk, adalet işçilerle gelecek” diye bir rötuş yapmak sadece, işçileri CHP’ye yedeklemenin kenar süsü olmaktan öteye gitmiyor. DİSK başkanlar kurulu, işçi sınıfının yakıcı mücadele istemleri için, sınıfsal bir slogan geliştirmeye bile zahmet etmiyor.

Kuşkusuz bildirgede dile getirilen sorunlar; grev ve örgütlenme yasak ve engelleri, işsizlik, yoksulluk, kıdem, emeklilik vd çok yakıcı sorunlardır. Bu istemler, kitle greviyle birleşen aktif bir seçim boykotuyla gerçek anlamını kazanır, ancak o zaman 15-16 Haziran’ın proleter militan ruhuna uygun olabilirdi.

DİSK’te, başta kıdem, emeklilik, ücret, grev ve örgütlenme yasakları gibi sorunlar olmak üzere, tabandan bir basıncın olduğu da görülüyor. DİSK, benzer bir durumun Türk-İş tabanında da olduğunu (1 Mayıs’ta Türk-İş Kocaeli mitinginin “beklenmedik” kitleselliği bunun göstergesiydi), gözetiyor, Türk-İş’i de sıkıştıracak bir adım atmaya çalışıyor.

Seçimlerden sonra, sermayenin birikmiş tüm vahşi saldırganlığının daha bir pervasızlıkla zincirlerinden boşanacağı biliniyor. İşçiler faşizm ile neoliberalizm arasında bir tercih yapmak zorunda değildir, bu iki sermaye kesimi ve ittifakı (cumhur ittifakı ile millet ittifakı) kendi aralarındaki çekişmeler ne olursa olsun, işçi sınıfına saldırıda, krizi işçi sınıfına yıkmakta tam bir birlik içindedir. İşçi sınıfının, ne sermaye fraksiyonlarından ne sendika bürokratlarından bir şey beklemeden bu sürece aktif biçimde hazırlanması, eylemlerini tabandan fiilen yükseltmesi gerekir. Bunu DİSK’in bürokratik denetimi altındaki “temsilciler kurulları” sağlayamaz, sınıf bilinçli, mücadeleci işçilerin öncülüğünde, genel grev komitelerinin, birleşik öncü işçi kurul ve platformlarının oluşturulması gerekir. İşçi sınıfının kendi gerçek sınıfsal mücadele istem ve ihtiyaçlarını, kendi gerçek bağımsız sınıf sloganlarını, taban örgütlenme ve inisiyatifini yükseltebilmesi gerekir.

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

27 Mayıs 2019 / İSTANBUL

HAK, HUKUK, ADALET İŞÇİLERLE GELECEK

27 Mayıs 2019 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde toplanan Başkanlar Kurulumuz, aşağıda yer alan sorunları ve konuları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Ülkemizde ekonomik kriz etkisini giderek artırırken, işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarken, zamlar ile ücretlerimiz her gün erirken, ülkeyi yönetenler bu acil sorunlara çözüm üretmekten uzak bir tutum almaktadır.

Ülkeyi yönetenler, tüm bu sorunları görmezden gelerek, krizi yok sayarak, halkın iş ve aş taleplerini küçümseyerek, emeklilik hakkı talep edenleri aşağılayarak, yüzde 99’un geçim sorununu dile getirmesini neredeyse “suçlu” göstererek girdikleri yerel seçimlerde aldıkları sonuçlardan ders çıkarmak yerine halkın mesajını yok sayan bir tutum izlemekte ve hatta halkın sandıklardan çıkan iradesini de ortadan kaldırmaya yönelik çabalara odaklanmaktadır.

KHK’lıların belediye başkanı adayı olmalarına izin verilmesine rağmen seçimleri kazandıktan sonra “KHK’lı olmaları” gerekçe gösterilerek yerlerine seçimi kaybedenlerin atanmasının ardından halkın iradesine en büyük darbelerden biri İstanbul’da indirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve hatta YSK’nın kendi içtihatlarına tamamen aykırı biçimde İstanbul seçimlerini iptal eden YSK, “partiye göre hukuk” içtihadı üreterek adalete ve demokrasiye çok büyük bir darbe vurmuştur. Örgütlenme hakkının yok sayıldığı, grevlerin yasaklandığı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, demokratik hak arama yollarının engellendiği ülkemizde YSK’nın bu kararı, demokrasi adına elimizde kalan son haklardan olan “seçme ve seçilme hakkı”na yönelik ciddi bir müdahale anlamına gelmektedir. DİSK tüzüğünün üçüncü maddesinde “Demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınması” temel amaç ve ilke olarak benimsenmiştir. Demokrasiyi ve adaleti savunmak, işçilerin hakkını-hukukunu savunmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

İstanbul’da 23 Haziran 2019’da yenilenecek yerel seçimin sonrasında, işçilerin haklarına yönelik ciddi tehlikeler içeren “Dönüşüm Adımları”nın yaşama geçirileceği 10 Nisan 2019 tarihinde ilan edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomik hedefler, işçi sınıfı için çözüm değil daha fazla sorun anlamına gelmektedir. Sunumda yer alan çalışma hayatına ilişkin hedefler, emeği ile geçinenlerin var olan haklarını zayıflatacak ve işçilere daha fazla yük getirecektir.

İstanbul yerel seçiminin tekrarı sonrasında gündeme getirileceği anlaşılan kıdem tazminatının fona devri, işçilerin önemli bir iş güvencesi dayanağını ortadan kaldıracak, kıdem tazminatının miktarını düşürecek ve ödenmesini zorlaştıracaktır. Kıdem tazminatının fona devri, DİSK açısından bir daha açılmamak üzere kapanmış bir tartışmadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) zorunlu olması ise kriz koşullarında zaten reel olarak gerileyen ücretler üzerinde yeni bir yük anlamına gelecektir. Açıklanan hedefler arasında Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü değil, aksine sosyal güvenlik hakkını daha da budanacağına dair işaretler yer almaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sigorta primi ve vergi desteğinin ardından en temel işveren sorumluluğu olan ücretlerin de ödenmeye başlanması, tüm fonların nasıl kullanılacağına dair önemli bir göstergedir.  Kıdem tazminatı fonu ile zorunlu hale getirilecek BES’in “entegre edilerek”, tıpkı İşsizlik Sigortası Fonunda yapıldığı gibi işverenleri ve bankaları fonlamak için kullanılması, krizde yüzde 99’un haklarının gasp edilerek yüzde 1’e kaynak aktarılması anlamına gelmektedir ve asla kabul edilemez.

Vergi reformu adı altında kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülmesi ve “verginin tabana yayılması” hedefi ise vergi adaletsizliğini daha da derinleştirecek politikalardır. Bu adımların atılması, halen vergilerin büyük bir bölümünü ödeyen emekçilerin üzerindeki vergi yükünün daha da artması anlamına gelecektir.

Bu açıdan 23 Haziran 2019’da İstanbul’da tekrarlanacak yerel seçimler, tek başına yerel seçim olmanın ötesinde anlamlar taşımaktadır. 23 Haziran’da sadece bir belediye başkanı seçilmeyecek, seçimlerle iktidarı değiştirme/uyarma hakkının ve demokrasinin geleceğine dair bir referanduma gidilecektir. 23 Haziran seçimleri aynı zamanda, iktidar tarafından 10 Nisan 2019’da ilan edilen ve işçilerin hakları açısından ciddi tehlikeler içeren “dönüşüm adımlarına” dair de bir referandumdur. Emeğin başkenti İstanbul’da işçilerin tercihi, bir yandan demokrasi ve adalet mücadelemizi; bir yandan da kıdem tazminatı hakkı, insanca yaşanacak ücret hakkı, güvenceli çalışma hakkı, emeklilik hakkı mücadelemizi güçlendirecek yönde olmalıdır.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında işçi sınıfının mesajı oldukça kitlesel ve coşkulu bir biçimde verilmiştir. Başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere haklarına sahip çıkan işçilerin iradesi 1 Mayıs meydanlarına damgasını vurmuştur. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde de görüldüğü üzere korku duvarları aşılırken, halkın tüm kesimleri taleplerini ve itirazlarını yüksek sesle dile getirirken, işçi sınıfının hak, hukuk, adalet mücadelesi 2019 yılının geri kalanına da damgasını vuracaktır.

Kıdem tazminatımızın gasp edilmesine, zorunlu BES adı altında ücretlerimizden yapılmak istenen yeni kesintilere, emeklilik hakkımızın yok sayılmasına, vergi adaletsizliğine, iş cinayetlerine, örgütlenme önündeki barajlara/engellere, işsizliğe ve yoksulluğa karşı, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin ışığında birliği, dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltmek tarihsel bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 15-16 Haziran 1970’te örgütlenme haklarına, sendikalarına görkemli bir direnişle sahip çıkan işçi sınıfı bugün de kıdem tazminatına, emeklilik hakkına ve çalışma haklarına sahip çıkacaktır.

Bu tespitlerden hareketle Başkanlar Kurulumuz şu kararları almıştır.

  1. DİSK Başkanlar Kurulu 23 Haziran seçimlerinde oy kullanacak tüm işçileri, demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek, ülkeyi yönetenlere “haklarımıza ve irademize saygı göster” mesajını verecek biçimde tercihlerini yapmaya çağırmaktadır.
  2. DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatının fona devredilmesi başta olmak üzere, işçi sınıfının haklarına yönelik tehlikeli adımlara karşı, DİSK üyesi veya diğer konfederasyonlara üye işçilerin, örgütlü-örgütsüz tüm işçilerin ortak mücadelesinin yükseltilmesigerektiğinin altını çizer.
  3. 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 49’uncu yılında bu görkemli direnişin ve bugün işçi sınıfının karşı karşıya olduğu tehlikelerin işçilere anlatılmasının önemine dikkat çeken DİSK Başkanlar Kurulu, “15-16 Haziran’ın ışığında haklarımızı savunuyoruz” konulu bildiri, afiş çalışmaları, işyeri toplantıları, bölge temsilciler kurulları vb. aracılığıyla ülke çapında yaygın bir aydınlatma çalışmasının başlatılmasına karar vermiştir.
  4. DİSK Başkanlar Kurulu, işçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere haklarına sahip çıkma iradesini bir kez daha göstermek, işçilerin “hak, hukuk, adalet” mücadelesini yükseltmek hedefiyle 15 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Kartal’da bir miting düzenlenmesine karar vermiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*