Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Devrim ve sosyalizm, ancak ve kesin olarak illegal Komünist devrimci bir ağ, yani örgüt-parti liderliği ile mümkündür

Devrim ve sosyalizm, ancak ve kesin olarak illegal Komünist devrimci bir ağ, yani örgüt-parti liderliği ile mümkündür

Proletarya partisi, burjuvazi İKTİDAR’ı gönüllü olarak terk etmeyeceğinin tarihsel bilinciyle, burjuvaziye karşı örgütlerini yaratırken, örgütlerini egemen sınıfların denetim alanı dışında örgütlemeye özel bir önem vermek zorundadır. Burjuva devlet aygıtının topyekün yıkılması, proletaryanın kendi diktatörlüğünü örgütlemesi ve sınıfsız toplumun kurulması savaşı veren proletarya partisi, işte bu yüzden bütün örgütlenmelerini YASAL olarak örgütleyemez. Ve asıl çekirdeğini, GİZLİ örgütlemek durumunda kalır. Kaldı ki, bugünkü ülke koşullarında proletaryanın devrimci partisi bir yana, demokratik ve sendikal örgütlenmelerin oluşturulmaları dahi, yoğun bir baskı ve saldırılara maruz kalmaktadır. En küçük hak alma mücadelesi bile, kan ve zulümle bastırılmaya çalışılmaktadır. Öyleyse bizzat faşist burjuva diktatörlüğün kendisini hedef alan ve onu yıkmaya çalışan komünist öncünün çalışmasıda, örgütlenmesinde YASA DIŞI olmak zorundadır. Proletaryanın komünist öncüsünün GİZLİ örgütlenmesi, emekçi sınıflara karşı bir gizlilik ve emekçi sınıflardan gizli faaliyet yürütmek değildir, diktatörlüğe ve onun kolluk güçlerine karşı bir GİZLİLİKTİR. Diğer yandan, bugünkü egemen sınıfın Özel harp dairesi, Mit gibi birçok kurumu yasal olmasına, legal olmasına rağmen, çalışmaları İLLEGALdir. Ve yine legal olmasına karşın, devrimcilere, komünist ve emekçi halklara uyguladığı katliam, gizli cinayetler, provokasyonlar açısından meşru olmadığı açıkça ortada değil mi? Proletaryanın Komünist öncüsü, bir yandan gizli örgütlenirken, diğer yandanda var olduğu kadarıyla her düzeydeki yasal ve meşru örgütlenmeyi sonuna kadar kullanmaya, bu mevzileri geliştirmeye ve etkinliği altına almaya özel bir önem verir. Lenin’in de söylediği gibi, “bu örgütlenmeler komünist örgüt için nefes borularıdır.” Devrim ve sosyalizm, ancak ve kesin olarak illegal komünist devrimci bir ağ, yani örgüt-parti liderliği ile mümkündür.İllegal örgütlenmemiş bir örgüt yada çekirdeğin, düzenin saldırısına açık olması bir yana, çalışmanın devrimci tarzda olmasının da olanağı yoktur. Düzenin sınırları ve kendi yasallığında yaşayan bir örgütlenme, devrimi ve sosyalizmi “sağlaması” ham bir hayaldir. 

DP okuru

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*