Anasayfa » NEYİ SAVUNUYORUZ (sayfa 20)

NEYİ SAVUNUYORUZ

 • Metal işçileri MESS-Türk Metal boyunduruğunu parçalayacak!..

  Metal işçileri kendilerine kölece hükmedilmesine karşı “artık yeter!” diyor. Hikmetinden sual olunmaz ihanetçi Türk Metal çetesine de, hazırlanmasında ve sonrasınd...

 • Korona günlerinde sınıf savaşımı

  İşçi sınıfından büyük ölçüde kopmuş, büyük kent merkezlerine sıkışmış, evlerine kapanmış orta sınıf solu bunun pek farkında değil ama, korona günlerinin en çetin koşullarında ...

 • Nobel: Kapitalizmin kanser aşaması

  Bir haberden: Atlantik Okyanusu kıyılarındaki midye kolonilerinin büyük bölümünün kanserden öldüğü tespit edilmiş. Midyelerdeki kanser salgının midyelerin beslendiği mikro-org...

 • VW skandalı ve sosyalizm…

  Neoliberal kapitalizmin skandallar geçiti sürüyor. En son dünyanın en büyük otomobil tekeli Volkswagen’in “akıllı teknoloji” ve “çevre dostu” diye pazarladığı otomobille...

 • Solda işçi sınıfı ile neo-kemalist popülizm sentezi arayışları: Bir tartışma…

  Türkiye kapitalizminin üretim ilişkileri ve rejim ve devlet biçimleri, son 10 yıllarda, özellikle AKP döneminde hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümde 90’lı...

 • Genel grev genel direnişe!

  DİSK, KESK, TTB, TMMOB bu sabah, genel grev gündemiyle toplanıyor. KESK’in 5 Haziran grevi, Eğitim-Sen Üniversite Şubesi’nin “İş güvencesinin ortadan kaldırı...

 • Türkiye-Yunanistan: Kriz, sokaklar ve parlamento

  Türkiye’deki siyasal kriz, parlamento krizi biçiminde sürüyor. BDP’lilerin boykotu, CHP’lilerin yemin etmemesiyle siyasal kriz parlamentonun çalışmasında düğümlenm...

 • Cemaat hükümet itişmesi!

  Son birkaç haftanın siyasal gündemine güvenlik bürokrasisi adı verilen devlet organları merkezli yaşanan, burjuva hükümet ile Gülen cemaati (sermaye grubu) arasındaki itişme d...

İşçiler konuşuyor

Soma katliamından sağ kurtulan, ya da raslantı eseri o gün ocakta olmayan maden işçileri, şirket ve devletinin yoğun baskı ve tehditlerine, susturma ve karartma çabalarına karşın ilk günden itibaren konuşmaya, yalnızca o günü değil, katliamın tüm uyarılarına karşın neden ve nasıl göstere göstere geldiğini, Soma Holding ve devletin madenlerdeki ve Soma’daki icraatlarını, satılık sendikayı, yıllardır kendilerine yaşatılanları itibaren anlatmaya başladılar. ...

Devamını Oku »

Köktenci bir antikapitalizmin zemini oluşuyor ama…

Binlerce kişi, işini, sınavını bırakıp ya da boykot edip Soma’ya gitti. Madencileri kurtarma, acılarını paylaşma, dayanışma için seferber oldu. Bıraksalar bir çoğu gözünü kırpmadan ölüm ocaklarına inecekti. Öğrenciler, hastalık saçan madenci tuvaletlerini temizledi, madenci köylerinde yarım kalmış ya da ağır aksak para oldukça yapılan ev inşaatlarında karşılıksız çalıştı, işçilerin cenaze organizasyonundan her türlü ihtiyacına kadar koşturdu. İTÜ işgali ve çevresinde ...

Devamını Oku »

“derken karanfil elden ele” HAZİRAN DİRENİŞİ

Devrimci Proletarya’nın 4. sayısı “derken karanfil elden ele HAZİRAN DİRENİŞİ” başlığıyla Ocak 2014’de yayımlandı. Keşke yalnız bunun için isyan etseydik Ankara’da bir grup öğrenci Haziran Direnişi sırasında bir video hazırladı: “Keşke yalnız bunun için kırsaydım seni.” Camları kırılmış bir panonun önüne geçen gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, öğrencisinden işçisine, birçok eylemci panoyu kastederek “bunu ben kırdım, çünkü…” diye başlayan cümleler kuruyor. ...

Devamını Oku »

Değersizleştirilmeye karşı…

Gezi’nin temel bir dinamiği, değersizleştirilmeye karşı bir isyan ve direniş olmasıydı. Kadının, gencin, Alevinin, Kürdün, çocuğun, bireyin, kentin, ağacın, doğanın, kültürün sanatın, tarihsel kolektif bir mücadele ve yaşam alanının, yaşam tarzının, yaşamın, özgürlüğün, toplumsallığın, her türlü direniş ve muhalefetin değersizleştirilmesine karşı bir isyan ve direniş! Gezi’nin Soma’yla kurduğu içsel bağın en temel yönlerinden biri de işte budur: Soma katliamına karşı ...

Devamını Oku »

Emeğin ve işçi sınıfının önlenemez görünürleşmesi

Neoliberal kapitalizmin işçi sınıfına karşı en büyük -fakat kaçınılmaz olarak geçici- kumpaslarından biri emeği, sınıfı, sınıf mücadelesini görünmez hale getirmekti. İşçi sınıfı ne kadar genişleyip toplumun çoğunluğunu oluşturur hale geldiyse, o kadar parçalanıp katmanlaştırıldı. Amansız bir rekabet içindeki bireylere doğru çözüldü. Güvencesizleştirildi. Sınıf bilinç ve karakteri tahrip edildi. Daha yoğun bir bağımlılık ve baskı altına sokuldu. İşyerlerine gömüldü. Çalışma ve ...

Devamını Oku »

Soma’nın gösterdikleri: Taşeronluğa karşı mücadele yakıcı, ücretli köleliğin yıkılması zorunlu!

Kapitalizmin mazaret teorileri Soma katliamından sonra burjuva ve reformist medyada yaygın olarak üretilen ve yaygın alıcı bulan bazı mazeret teorilerine de kısaca değinelim. “Türkiye’nin az gelişmiş ülke, üçüncü dünya kapitalizmi (Ergin Yıldızoğlu, Erinç Yeldan), taşeron kapitalizm” olduğu gelişmiş kapitalist ülkelerde bu tür şeylerin olmadığı, orada yüksek teknoloji ile iş kazaları sorunun çözüldüğü, tüm meselenin AKP, yandaş ve gözünü kar hırsı ...

Devamını Oku »

Çatışma kaçınılmazdır!

Kapitalizmin küresel krizi Üretimin toplumsal güçlerinin bir noktaya kadar gelişmesinin biçimi olan küresel tekelci kapitalist üretim ilişkileri ve mali oligarşik üstyapı, toplumsal gelişimin artan ölçüde engeli haline geliyor. Toplumsal-siyasal sarsıntılar büyüme ve yaygınlaşma eğilimi gösteriyor. Sınıfsal-toplumsal-bireysel dönüşüm, toplumun üzerine kabus gibi çökmüş kocaman karanlık üstyapıyı da zorluyor, irili ufaklı sarsıntı ve çatışmalarla gıcırdatıyor. Yeni oluşmuş üstyapı biçimleri daha kemikleşmeden eskiyor. ...

Devamını Oku »

Soma’nın gösterdikleri: Yıkıcı proleterleştirme süreçleri

Soma, Kınık’ın ekonomi politik dönüşümüne ilişkin çok sayıda haber analiz yayınlandı. TZOB’un Soma sonrasında yaptığı açıklamadan özetleyelim: “Soma’daki madende çalışanların, Manisa’nın, Balıkesir’in, İzmir’in sulu tarım yapılmayan köylerinden geldiğini, kuruda hububat tarımı yapan bu çiftçilerin yeterli geliri elde edemediğini bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi: Küçük ve verimsiz işletmeler yüzünden tarımda geçimini sağlayamayan çiftçiler, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maden ocaklarında, inşaatlarda düz ...

Devamını Oku »

Gezi’nin surlarda açtığı gediği büyütmek…

Burjuva düzen şimdi Haziran Direnişinden harıl harıl dersler çıkarmakla meşgul. Nerede neden zayıf kaldığı, yaşadığı tahribatları nasıl gidereceği, kitlelerin bir sıçrama kaydeden siyasal bilinç ve savaşım iradesini nasıl yozlaştırıp düzene soğuracağı… üzerine dersini çalışıyor. Emperyalist kapitalizm ve mali oligarşisi de, küresel yönetme tecrübesi ile onu ev ödevini yapmaya, özellikle bütünlemeye kaldığı konularda görünüşü kurtaracak bir iki adım atmaya zorluyor. Brezilya’da ...

Devamını Oku »

Soma’nın gösterdikleri: Neoliberal kapitalist yoksulluk yönetişimi

Soma Holding’in AKP Hükümetinin yoksullara kömür yardımının başlıca tedarikçilerinden. Kömür yardımı, neoliberal yoksulluk yönetişimi çerçevesinde, son 10 yılda 4 kat artarak, 600 bin tondan 2.5 milyon tona çıktı. Kömürün en verimlisi sanayide, en verimsiz ve zehirlisini ise en yoksul kesimler ısınmada kullanıyor. Her yıl çok sayıda kişi de kömür sobası yangınları veya kömür zehirlenmesinden ölüyor. Soma’da kömür paketleme işinde çalışan ...

Devamını Oku »