Anasayfa » GÜNDEM » Bursa’da 4+4+4 eylemi

Bursa’da 4+4+4 eylemi

Eğitimin sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması kapsamında meclis komisyonlarında görüşmelerine devam edilen 4+4+4 yasa tasarısına karşı eylem ve etkinlikler örgütlenmeye devam ediyor.

Bunlardan bir tanesi de Bursa‘da gerçekleştirildi. Eğitim Sen öncülüğünde kitle örgütleri ile beraber oluşturulan Eğitim Hakkı Meclisi tarafından Fomara Meydanında stand açılarak bildiri dağıtımı ile beraber bilgilendirme amaçlı ajitasyon konuşmaları yapıldı.

Çocuk işçiliği yaygınlaştıracak ve yasal statüye kavuşturacak olması, Eğitimi kesintili hale getirecek olması, Eğitimde sermayenin önünü açacak olması, Okul öncesi eğitimi zorunlu olmaktan çıkarıyor olması nedeniyle karşı çıkılan yasa teklifinin geri çekilmesi talep edildi.

Saat 14:00’de Fomara Meydanı’nda kortej oluşturarak AKP il binası önüne yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca “Çocuk işçiler istemiyoruz”, “Çocuk gelinler istemiyoruz”, “Okullarımızı sattırmayacağız”, “Hastahanelerimiz sattırmayacğız” sloganları atıldı.

AKP il binası önünde Bursa Eğitim Sen Şube Başkanı tarafından yapılan basın açıklamasında; Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alındığı,çocuk emeği sömürüsüne engel olunduğu,zorunlu eğitimin kamusal bir hak olarak tanımlanarak devletin yükümlendirildiği, eğitimin hiçbir evresinin piyasalaştırılmadığı, ticarileştirilmediği, eğitimin bütün evrelerinin laik, demokratik, bilimsel, kamusal ve anadilde eğitim ilkelerini kapsayarak düzenlendiği, bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için toplumsal olarak tüm kesimleri kapsayacak demokratik bir tartışma ortamının yaratılması gerektiği vurgulandı.

Özünde kapitalizmin ihtiyaç duyacağı geleceğin işçi kuşaklarının yetiştirilmesi doğrultusunda eğitim alanındaki büyük dönüşümün bir parçası olan 4+4+4 yasa tasarısına karşı sokağa ve alanlara çıkmak önemlidir. Ancak bugün gösterilen tepkiler içinde sınıfsal nüveleri barındırmakla birlikte dar bir AKP karşıtlığından öteye gidememektedir. Yasa tasarısını ve eğitim alanındaki dönüşümü eğitim işçilerine ve topluma anlatma, gelişecek tepki ve eylemleri sınıfsal bir konuma taşıma görevi ile karşı karşıyayız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*