Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Bursa’da 15-16 Haziran eylemi

Bursa’da 15-16 Haziran eylemi

İşçi sınıfının tarihsel başkaldırısı 15-16 Haziran direnişi Bursa’da DİSK tarafından yapılan eylemle anıldı. Kent Meydanı’nda bir araya gelen DİSK’e bağlı sendikalara üye işçiler, buradan Fomara Meydanı’na yürüdü.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katıldığı yürüyüşte işçiler yürüyüş boyunca “Metal işçisi yalnız değildir”, ” Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarını attılar.

DİSK Başkanı Kani Beko yaptığı basın açıklamasında; 15-16 haziranı yaratan koşulların kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlerin olduğunu aynı koşulların  günümüzde de yaşandığını belirtti. Metal işçilerinin bu koşulları değiştirmek için mücadeleye atıldıklarını belirtti. Kani Beko, metal iş kolundaki işçileri DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası çatısı altında toplanmaya çağırdı.

Metal işçilerinin Bursa’da canlı ve hareketli oldukları, mücadeleye atıldıkları bir dönemde DİSK’in yaptığı 15-16 haziran eylemi bu coşkuyu yansıtmaktan uzaktı. 1516

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*