Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » “Bunu yapan gerçek burjuva demokrasisi olamaz!”

“Bunu yapan gerçek burjuva demokrasisi olamaz!”

Charlie Hebdo katliamından sonra hemen ve yine ortaya çıkan “bunu yapanlar gerçek müslüman olamaz/değildir” kilişesi yeterince eleştirildi ve teşhir edildi.

Pek güzel.

Bu kilişe, çürümüş bir sistemin durmaksızın ürettiği ve artık inkar edilemez hale gelen en dehşetli sonuçlarını, o sisteme dışsal göstererek, sistemin kendisinin “gerçekte iyi ve güzel olduğu, ama bir takım başıbozuklar tarafından istismar edildiği” palavrasıyla aklanılarak, aynen sürdürülmek istendiği her yerde hazır ve nazırdır.

Dinci-gericilerin dini savunup aklamak için kullandığı bu düşünce kilişesini haklı olarak eleştirenler, aynı kilişeyi kendi yaşamlarında kapitalizm ve burjuva demokrasisini en yıkıcı ve sivri yanlarından ayrıştırıp aklamak için ne kadar çok kullandıklarını görseler, aynı eleştiriyi kendilerine de yöneltirler mi?

Örneğin: Burjuva neoliberal demokrasinin baskı ve katliamları karşısında, “bunu yapan gerçek burjuva demokrasisi/demokratı olamaz!” Bu da aynı ilkel düşünce kilişesinin başka bir versiyonu değil mi? “Filanca baskı, gericilik, katliamı yapan gerçek burjuva demokrasisi/demokratı değildir, olsa olsa faşizmdir/faşisttir” diye düşündüğünüzde, burjuva demokrasisini tüm baskı ve katliamlardan aklamış, sorunu “ideal demokrasi” hayalinizi bozan bir takım dışsal öğelere, “başıbozuk veya beceriksiz” yöneticilere indirgemiş olursunuz. Onlar gidince burjuva demokrasisinin “gerçek öz hakiki aslına” döneceğini, her şeyin güllük gülistanlık olacağını sanırsınız. Ancak nedense, onlar gitse bile, kapitalizm ve burjuva demokrasisi aynı dehşetli sonuçları aynen, hatta belki daha beter biçimiyle üretmeye devam eder. Çünkü sizin aslında tüm yaptığınız, sömürücü, köleleştirici, gerici sistemleri kabullenip sadece sonuçlarına itiraz etmek, dahası sistemin kendisini bu kaçınılmaz sonuçlarından aklamaktır.

Gündelik ve kendiliğinden düşünce tarzının, adeta bütünüyle bu kilişeye dayandığına dair sayısız başka örnek verebiliriz. Gemi azıya alan işçi katliamları karşısında bile, “bunu yapan gerçek kapitalizm olamaz, sorun onu istismar edip bozan yöneticiler ve başıbozuk patronlardadır” tarzı düşünenler yok mu?

Öyleyse sanıldığından çok daha yaygın ve içselleştirilmiş olan bu kilişeyi, yalnızca dinciler dini aklamak için kullandığında eleştirmekle yetinmeyelim. Kapitalizm ve burjuva demokrasisini bilerek ya da bilmeden aklamak için kullanıldığında da teşhir ve mahkum edelim. Yaşamımızdan ve zihnimizden söküp atalım! Sistemin yalnızca sonuçlarına karşı değil, kendisine ve temellerine karşı mücadele edelim!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*