Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Beyaz grevde ikinci gün

Beyaz grevde ikinci gün

Beyaz grevin ikinci gününde grev etkinliğinin merkezi bugün Anadolu yakası. Hekimler ve sağlık çalışanları sabah saatlerinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buluştu. Dün olduğu bugün de Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına tepki vardı.

Beyaz grevin ikinci gününün ilk adresi İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri önü oldu. Hastanede polikliniklerde hizmet verilmediği görülürken, greve katılımın yüzde 100’lere yakın olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerin bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına grevle ilgili bilgi verdi, bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören ve Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu‘nun da katılımıyla hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı.

Sağlık çalışanları “Geleceğimizden umutsuzuz”, “Mesleki onurumuza saygı istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

SES İşyeri Temsilcisi Haydar Saran, bütün Türkiye’nin dört bir yanında hemşiresinden, diş hekimine, ebelerden, eczacılara, laborattından, radyoloji teknisyenine kadar tüm sağlık çalışanları olarak yıllardır uygulanan sağlık politikalarının yanlışlığını dile getirmek için grevde olduklarını belirtti.

Saran herkesi sağlık hakkına sahip çıkmak için öğlen Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden Kadıköy’e yapılacak yürüyüşe destek vermeye çağırdı.

HAKLAR ALININCAYA KADAR MÜCADELE

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ise, iki gündür grevde olduklarını, sokaklara döküldüklerini ifade etti. 600 bin sağlık emekçisinin seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Gören, bu grevin halka nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı’nın greve ve eylemler için “marjiinal grupların işidir” sözünü eleştiren Gören, bunun “mesleklerine yönelik onur kırıcı ve haysiyetlerine yönelik saldırı” olduğunu ifade etti.

Bu söylemlerini amacının vatandaşla hekimleri karşı karşıya getirmek olduğunu ifade eden Gören şöyle konuştu: “Hekimlere yönelik şiddeti artırmaktadır biz böyle can güvenliğimizin olmadığı bir yerde çalışmak istemiyoru. Biz tek bir kurumda çalışmak güvenceli bir ücretle güvenceli bir yaşam istiyoruz. Eğer bu isteklerimiz haksızsa bu eylemimiz de haksızdır. Ama ne yazıkkı bu isteklerimizde haklıyız ve bu haklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz.”

BAKIRKÖY’DE BEYAZ GREVE ENGELLEME

İstanbul Tabip Odası, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi‘nde beyaz grevin Başhekim tarafından engellenmeye çalışıldığını duyurdu. İstanbul Tabip Odası’nda yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sağlık çalışanlarının en temel hak arama mücadelesinin bir hekim tarafından, anti-demokratik bir şekilde engellenmeye çalışılması esef verici bir durumdur. Bilinmelidir ki, onbinlerce sağlık çalışanı tüm ülkede onurlu, haklı bir mücadeleyi sürdürürken söz konusu başhekim tarafından geliştirilen bu haksız tavır tarihte hak ettiği yeri alacaktır. Yaşanan bu olayı kınıyor, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi buradan bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz.”

İL İL BEYAZ GREV

Sağlık emekçilerinin “Beyaz grevi”ne Mardin, Urfa, Dersim, Van, Hakkari ve Doğubayazıt ile İzmir ve Adana’dan tam destek geldi. Viziteye çıkmayarak greve giden sağlık emekçileri, “Nitelikli ve anadilde sağlık hizmeti” istedi.

MARDİN

Kızıltepe’de SES üyesi sağlık çalışanları işbaşı yapmayarak greve gitti. Sağlık emekçileri SES Kızıltepe Temsilciliği’nde “Sağlıkta dönüşüm yasası” paneli düzenledi. SES Kızıltepe örgütlenme sekreteri Alaaatin Damar panelin açılış konuşmasını Kürtçe yaptı. Dr. Hüseyin Nantu ise sağlık alanında yaşanan yıkıma değindi. Nantu, “AKP Hükümeti sağlıkta güvencesiz bırakmak için elinden geleni yapıyor” dedi.

URFA

İşbaşı yapmayan sağlık emekçileri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, önünde bir araya geldi. “Sözleşmeli köleliğe, taşeronlaştırmaya, özelleştirmeye, performans sistemine karşı herkese sağlık, güvenli iş için grevdeyiz” pankartı açan sağlık emekçileri “Ne 4-C, ne 4-B, ne 4924 kadrolu iş güvencesi istiyoruz” ve ” Devlet özelleştirmesine, Kamu Hastane birlikleri yasasına, sözleşmeli çalıştırılmaya hayır”, “Sağlık haktır”, ” Masal bitti” ve ” Hastaneler halkındır satılamaz” dövizleri taşıdı. Basın açıklamasında konuşan SES Urfa Şube Başkanı İsmet Karadağ anayasal hak olan sağlığın satılıp, devredilemeyeceğini dile getirerek, “Hasta müşteri, sağlık çalışanı köle değildir. Buna dikkat çekmek için 2 gün poliklinik hizmeti sunmuyoruz” dedi.

DERSİM

Dersim’de greve giden sağlık emekçileri Devlet Hastanesi’ önünde basın açıklaması yaptı. Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği açıklamada “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “Grevdeyiz isyan ediyoruz” sloganlarının atıldı. Basın açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Gürbüz Durmaz, performansa dayalı sağlık hizmetinin köle bir sistem olduğunu ifade ederek, insan yaşamında en değerli olan sağlığın da tekelleştirildiğini söyledi. Durmaz, “Biz Sağlık Emekçileri olarak AKP’nin performansa dayalı sağlık hizmeti biz emekçileri adeta köle konumuna getirmektedir. Bu nedenle 2 günlük grev kararı almış bulunmaktayız. İnsan sağlığının her şeyin üzerinde görülmesi gerektiği sağlık kurumları adeta ticarethanelere çevrilmiş, tekelleştirilmiştir. AKP Hükümetinin bu tutumu karşısında gerek sağlık hizmeti gerekse emekçilerin hakları verilmediği sürece isyanımız sürecektir” dedi.

SİİRT

Siirt’de de beyaz greve yoğun katılım vardı. Viziteye çıkmayan doktor, hemşire ve sağlık memurları Siirt Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada anadilde sağlık hizmetinin bir an önce hayata geçirilmesi istendi.

ADANA

Çukurova Üniversitesi Hastanesinde bir araya gelen Adana Tabip Odası, Adana Ses Şubesi, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Asistan doktorlar Adana Çukurova Devlet Hastanesi’ne yürüdü. ‘Grevdeyiz’ pankartı açan sağlıkçılar Uğur Mumcu Meydanı’na kadar ‘Hekimlere şiddete son’, ‘Halkın sağlığından endişeliyiz’ sloganları eşliğinde yürüdü.
Orada konuşma yapan Adana-Osmaniye Tabip Odası başkanı Cenk Kağan Parsak, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her şeyden önce mutsuz ve umutsuz olduklarını belirtti. Parsak, çalışma barışını bozan, etik olmayan uygulamalarla karşı karşıya olduklarını belirterek bunun her şeyden önce halkın sağlığını bozduğunu kaydetti. Sağlık sisteminde hizmet verenlerin tüccar hizmet alanlarında meta haline getirilmeye çalışıldığını kaydeden Parsak, buna karşı her tür eylem haklarını sürdüreceklerini kaydetti. Çukurova Üniversitesi hastanesine geçtiler sonra devlet hastanesine geldiler. Ondan sonra Uğur mumcu Meydanına kadar yürüdüler.

VAN

Van’daki sağlık emekçileri SES öncülüğünde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde biraraya gelerek, grev başlattılar. Tüm sağlıkçılar hastane önüne gelirken, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Sağlık emekçileri, “Sağlık hakkımız söke söke alırız”, “Güvenceli gelecek istiyoruz” sloganları attı. Grev, basın açıklamasıyla devam etti. Açıklama yapan SES Van Şubesi Başkanı Yılmaz Berki, sağlığın bir insan hakkı olmaktan çıkarıldığını, hastalara müşteri gibi bakıldığını, Beyaz greve Dersim’te yoğun katılımsağlık emekçilerinin güvencesiz çalıştığını, halk ile doktorların karşı karşıya getirildiğini dile getirdi. Sağlık alanındaki olumsuz gelişmelere ilişkin daha önce defalarca uyarı eylemleri, mitingler yaptıklarını, binlerce kişiyi sokaklara döktüklerini ifade eden Berki, “Adeta kör, sağır, dilsizi oynuyorlar. Bu nedenle isyan ediyoruz. Grev yapıyoruz. Halkımızın ve kendimizin sağlık hakkı için insanca yaşayacağımız bugün ve güvenceli bir yarın için isyanımızı ve direnişimiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir” dedi.

HAKKARİ

Hakkarili sağlık emekçileri de sabah saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek halaylar ve alkışlar eşliğinde grev başlattı. Greve ilişkin açıklama yapan SES Hakkari Şube Başkanı Metin Demirer, “Sağlıkta Dönüşüm” programının halk sağlığına olumsuz etkilerinin yanı sıra çalışanlara olumsuz etkilerinin olduğunu kaydetti. Bu programın Dünya Bankası programı olduğunu belirten Demirer, sağlık alanında bir yıkım programı ile karşı kaşıya olduklarını ifade etti. Açıklamanın ardından sağlık emekçileri, grevi işyerlerine geçerek devam ettirdi.

DOĞUBAYAZIT

SES Ağrı Şubesi Doğubayazıt Temsilciliği de 2 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi önünde broşürler dağıttı. Ardından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, sık sık, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Açıklama yapan SES Ağrı Şube Sekreteri Recep Altındağ, bütün sağlık çalışanlarının yıllardır uygulanan sağlık politikalarına karşıt bir tutum sergilemesinin gerekliliğine dikkat çekti.

İZMİR

İzmirli hekimler, 19-20 Nisan’da gerçekleştirdikleri uyarı grevine ilişkin Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Sağlık Müdürlüğüne yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında “Kadrolu iş, güvenceli çalışmak istiyoruz”, “Performansı düşük Sağlık Bakanı” dövizleri taşınarak, sık sık, “Sağlık hakkı satılamaz”, “Emeğine sahip çık” sloganları atıldı. Çevrede bulunan yurttaşların destek verdiği yürüyüş İzmir Sağlık Müdürlüğü önünde son buldu. Burada hekimler adına basın açıklamasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Erdaner Özer, emeklilik kaygısının olmadığını güvenceli ücret talep ettiklerini ifade ederek, “Güvencesiz çalıştırmaya son verilmeli derhal tüm çalışanlar kadrolu, iş güvenceli istihdam edilmelidir. Artık yeter. Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz. Kamusal bir sağlık sistemi istiyoruz” dedi. Daha sonra konuşma yapan SES İzmir Şube Başkanı Veli Atanur ise, “Sağlık çalışanları her geçen gün iş ve ücret güvencesini kaybediyor, köleleştiriliyor. Bunun sorumlusu bu hükümettir” diye konuştu. Basın açıklamasının ardından hekimler, grev alanlarının bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi’ne döndü.

Kaynak: EmekDunyasi.Net

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*