Home » GÜNDEM » Berlin´de 1 Mayıs

Berlin´de 1 Mayıs

1 Mayıs yürüyüşü sendikaların çağrısıyla Hackescher markt´a DGB binasi önünde , saat 10.00’da başladı.

“Geleceğin işini biz şekillendiriyoruz’’ çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 6 bin kişi katıldı.DGB çatısı altında; IG BAU, IG BCE, EVG, GEW, IG Metall, NGG,GDL, GP, Ver.di sendikalarının organize ettiği yürüyüş geçen yıla göre daha canlı ve coşkuluydu.

berlin-1mayis-kutl-f

Bunda en önemli faktör;pek çok iş kolunda toplu sözleşmelerde yaşanan anlaşmazlıktır.Bu nedenle, kısa süreli de olsa- bir kaç saatlik ya da bir kaç günlük- birbirinden kopuk uyarı eylem ve grevleri yapılıyor.Genel olarak krizin neden olduğu sosyal hak gaspları,genel bir yoksullaşma tablosu 1 Mayıs alanındaki kitlesselikle karşılık buldu. Yürüyüşte taşeronluk sistemine, düşük ücret uygulamalarına, hak gasplarına karşı pankart ve dövizler taşındı. Berlin’de birkaç gündür grevde olan sağlık-beyaz blok- ve eğitim emekçilerinin kortejleri oldukça coşkuluydu.

Devrimci 1 Mayıs yürüyüşü akşam saat 18.00′ da Spreewald meydanında başladı.Burada yapılan konuşmalar ana temayı, kapitalizmin küresel boyuttaki krizi,sosyal yıkım,işsizlik,yoksullaşma,yüksek kiralar ve konut sorunu,ırkçılık ve yabancı düşmanı politikalar,göçmen sorunları oluşturdu. KKE´den bir temsilci Yunanistan´daki gelişmeleri aktardı.Kobane direnişi ve oradaki son gelişmeleri aktarmak üzere DESTAN kadın örgütlenmesi temsilcisi mesajını iletti.Yaklaşık olarak 3 saat süren yürüyüş boyunca polisle aramızda sürekli gerilim ve yer yer fiziki müdahaleler yaşandı.Bu yıl katılım yaklaşık olarak 33 bin kişiydi.Geçen yıllara göre oldukça bir artış vardı.Bu eylem için resmi olarak 7 bin polis ´görev´lendirilmişti.Eylem hedeflediğimiz alana ulaştıktan sonra polisle yaşadığımız çatışma sonrası 34 kişi gözaltına alındı.

Devrim Proletarya adına yaptığımız konuşma;
“Sevgili yoldaşlar!
Burjuvazinin saldırılarını her alanda yoğunlaştırdığı, kriz, savaş, işsizlik ve yoksulluk batağı olan kapitalizmin dünyayı işç sınıfı için cehenneme çevirdiği bir dönemden geçiyoruz. Burjuvazinin sermayesi hızla büyürken, işçiler, işyeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarını dahi tanımayan bir siyasi ve hukuki sistem ile karşı karşıya oldukları koşullarda 1 Mayıs,işçi sınıfının burjuvaziye karşı uluslararası birlik,mücadele ve dayanışma günü olarak tarihe yazıldı…
İşçi sınıfına esnek çalışma, özelleştirme ve taşeronlaştırma ile örgütsüzlük, düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışma, fazla mesailer,çalışma saatlerinin uzatılması,iş yoğunluğunun arttırılması gibi ağır ve yoğun sömürü koşulları dayatılıyor.Sağlık,bakım,sosyl hizmetler ,eğitim,ulaşım,Metal vb,bir çok alanda toplusözleşmeler tıkanmış durumda.Pek çok işkolu uyarı grevleri yapıyor.Bu grevleri kendi geleceğine bir tehdit olarak gören Almanya burjuvazisi, işçi sınıfının grev hakkını elinden almaya hazırlanıyor.

Süreç, sınıf mücadelesinin sertleşerek yükseleceği bir dönem olacak.İçinden geçtiğimiz bu süreç 1 Mayıs’a özel bir önem kazandırıyor. Bu gün dünya proletaryası , kapitalist barbarliga karşı birlik,mücadele ve dayanışma içinde sokaklarda haykırıyor.Evet, başka bir dünya mümkün! Ama bu sözü söyleyenler genellikle bunun adını koymuyorlar.

Oysa bunun bir adı var: SOSYALİZM! KOMÜNİZM! Tarih, barbarca sömürüsüyle, dayanılmaz eşitsizlik ilişkileriyle, kanlı emperyalist savaşlarıyla insanlığı yıkıma sürükleyen kapitalist sömürü düzenini sona erdirmek üzere işçi sınıfını büyük göreve çağırıyor!

Devrimci Proletarya sizleri selamlıyor,yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın sınıf dayanışması!

Bütün ülkelerin işçileri birleşin!

Yaşasın sosyalizm ve komünizm!

Devrimci Proletarya

 

DEVRİMCİ PROLETARYA BERLİN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*