Anasayfa » DÜNYA » Berlin 1 Mayıs’a hazırlanıyor

Berlin 1 Mayıs’a hazırlanıyor

Berlin’de 1 Mayıs hazırlıkları bir buçuk ay öncesinden başladı. İki cepheden 1 Mayıs örgütleniyor.

Birincisi için Sendikalar Konfederasyonu DGB´nin çağrısıyla saat 9 da toplanılacak ve Brandenburg Kapısına yürünecek. DGB´nin bu yılki 1 Mayıs sloganı “Çalışmanın geleceğini biz oluşturacağız!”.

İkinci yürüyüş aksam saat 18.00´de yapılacak olan Devrimci 1 Mayıs yürüyüşü. Berlin’deki devrimci, sol, sosyalist grup ve partilerin oluşturduğu Devrimci 1 Mayıs Birliği´nin örgütlediği yürüyüş. Bu Birlikte; NAO (Yeni Antikapitalist Organizasyon­-bu örgüt çatısi altında, ARAB, HDP, SYKP, MLKP, KKE-Yunanistan Komunist Partisi yer alıyor ), RL (Radikal Sol), REVO (Devrim-gençlik grubu-) DKP, SDAJ, (Komunist Parti ve onun gençlik örgütü), LE (Sol Ekoliji), HWW (Weding´den Elini Çek-Weding bir semt adı-), KGK (Sınıfa Karşı Sınıf) ve Devrimci Proletarya yer alıyor.

Devrimci Proletarya 1 Mayıs yürüyüşüne  “Sınıfa karşı sınıf, Kapitalizma karşı Sosyalizm” pankartıyla katılacağız. Birliğin çıkardığı çağrı metni Berlin’de yaygın olarak dağıtıldı ve afişler yapıldı. Yaklaşık olarak 30 bin kişinin bu yürüyüşe katılacağı bekleniyor.

Çağrı metbi ise şöyle;

Haydi devrimci 1.Mayıs da sokaklara!
Karşı Cephe kuralım!
Dünya çapında sosyal devrimler için!

Dünya çapında çalışma ve yaşam koşulları kötüleşmektedir. Almanya da her geçen gün resmi istatistiklerin işsizliği düşüyor göstermesine rağmen bir taraftan fakirlerin sayısı artmaktadır ve diğer bir taraftan ise zenginlik aşırı artmaktadır. Gelinen yerde, dünyadaki en zengin 80 insan ile dünyadaki en fakir 3,5 milyar insan aynı miktarda mal varlığına sahiptir. Kapitalizmdeki ücretli emek sömürüsü bu sosyal adaletsizliğin temelini oluşturur. Bilhassa kriz dönemlerinde milliyetci ve ırkçı akımlar güçlenmekte ve böylelikle sınıf çelişkilerinin üzeri örtülmektedir.

Yükselen kiralara ve dışlanmalara karşı – Özerk sosyal merkezlerin oluşumu için

Berlin ve diğer şehirlerde kiralar yükselmektedir. Ödenebilir konut sayısı şehir merkezlerinde git gide dahada azalmaktadır. Kirasını ödüyemiyenlerin evleri zoraki boşaltılmaktadır. Ama aynı zamanda buna karşıda bir direnç gelişmektedir. Yoksulların şehir merkezlerinden dışlanmasına karşı kiracılar örgütlenmektedir. Bir çokları bu protestolar ile dayanışma göstermektedir. Zoraki evden çıkarmalar da yüzlerce kişi polise ve icra memurlarına karşı barikat kurmaktadırlar. Böylelikle, birlikte bir şey elde edebileceklerine dair tecrübe edinmektedirler. Bu yılki devrimci 1.Mayıs yürüyüşün ana teması kira terörüne karşı kendi kendini yöneten, özerk sosyal merkezlerin bir Karşıt Cephe olarak oluşturulmasıdır.

Krize, savaşa ve sermayeye karşı – Yaşasın uluslararası dayanışma

Avrupa Birliği, bankalaran ve büyük şirketlerin çıkarları doğrultusunda Avrupanın Doğusunda ve Güneyinde ve bir çok Afrika ve Asya ülkelerinde, insanların yaşam temellerini yok etmektedir. “Gelişen ülkelere yardım” ve “insan hakları“ gibi palavralar ile askeri müdahaleler gerekçelendirilmektedir. Bu askeri müdahaleler sonuçda sömürünün sürdürülmesine ve silah sanayisinin kărlarının garanti altına alınmasına hizmet etmekdedir.

Bütün Avrupada insanlar kendi yaşamlarını direk etkileyen kısıtlama, tasarruf ve yoksullaştırma programlarına karşı mücadele etmektedirler. Bu yoksullaştırma siyaseti Alman Emperyalizmi tarafından dayatılmaktadır. Aynı zamanda Almanya Avrupa Birliği içerisinde bir büyük güç olma emellerini gütmektedir. Kapitalist Avrupa Birliğinde Alman Sermayesi baş düşmandır.
1.Mayıs yürüyüşünün enternasyonal yönelimi ile bizler sığınmacılar ile ve Yunanistan da, Ispanya da, Türkiye de, Rojava ve başka yerlerde yürüyen özgürlükçü mücadeleler ile dayanışma içirisindeyiz.
Bizim için şu açık: kapitalizm sömürü ve baskı demektir. Biz birlikte yürüyoruz, çünkü bütün insanların yaşam koşullarının temelden düzeltilmesi ancak örgütlülük ve kapitalizmin ortadan kaldırılması ile mümkündür.

DEVRİMCİ 1 MAYIS BİRLİĞİ /BERLİN

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*