Anasayfa » GÜNDEM » Barış Bloku’ndan 26 Temmuz Pazar günü eylem

Barış Bloku’ndan 26 Temmuz Pazar günü eylem

Suruç’ta yaşanan katliamı protesto etmek için Barış Bloku 26 Temmuz Pazar günü 16.00’da Beyoğlu Tepebaşı TRT önünde buluşup Aksaray Meydanı’na Büyük Barış Yürüyüşü gerçekleştirecek.

Barış Bloku nedir?

Suriye sınırında askeri hareketliliğin devam ettiği, AKP hükümetinin mezhepçi bir söylem ile Suriye’ye karşı savaş çığırtkanlığı yaptığı bugünlerde çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, emek ve meslek örgütü ile akademisyen, aydın ve sanatçı “Barış Bloku”nu kurdu.

HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Garo Paylan, Ferhat Encü, Beyza Üstün, Ali Kenanoğlu, Sezai Temelli, Ali Haydar Konca, HDK Eş Genel Sözcüsü Sebahat Tuncel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ESP MYK Üyesi Ayhan Yener, SDP Genel Başkanı Ufuk Göllü, EMEP Genel Başkanı Selma Irmak, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun ve akademisyen Mithat Sincar’ın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

barışbloku

Barış Bloku adına basın açıklamasını okuyan Gencay Gürsoy, “Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Bu savaş bilançosu yüzbinlerce insanın ölümü, yerinden edilmesi sonuçlarını doğrudan yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur” ifadelerini kullandı.

Gürsoy, Blok’un temel hedefinin ülkeyi savaşa sürüklemeye çalışanların karşısına dikilmek, ülkede ve Ortadoğu’da barışı savunmak olduğunun altını çizdi. Barıştan yana olan kitlelerin harekete geçirilerek ölüm çemberinin durdurulacağını belirten Gürsoy, barıştan yana herkesi Blok’a destek vermeye çağırdı.

Barış Bloku kurucuları şöyle:

78’LİLER GİRİŞİMİ
AKADEMİ SUSMAYACAK
AKADER
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
ASRIN HUKUK BÜROSU
BARIŞ GİRİŞİMİ
BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER
BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
BAŞLANGIÇ DERGİSİ
CHP VEKİLLERİ
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)
DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DEVRİMCİ HAREKET
DHF (Demokratik Haklar Federasyonu)
DİK (devrimci İşçi Komiteleri)
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
EHP(Emekçi Hareket Partisi)
EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
EMEP (Emek Partisi)
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
GESOS (Genç Sosyal Demokratlar)
GİYİM SEN
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
HDP (Halkların Demokratik Partisi)
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ
İHD (İnsan Hakları Derneği)
İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ
KALDIRAÇ
KESK (kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu)
KJA (Özgür Kadınlar kongresi)
KÜRESEL BAK
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
ÖZERK SANAT KONSEYİ
PARTİZAN
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)
SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu)
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)
SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği)
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*