Anasayfa » GÜNDEM » Ankara’da “Tek Tip Karşıtı İnisiyatif” Kuruldu

Ankara’da “Tek Tip Karşıtı İnisiyatif” Kuruldu

Geçtiğimiz Aralık ayında OHAL KHK’siyle yürürlüğe getirilen TTE dayatmasına karşılık, Ankara’da çok sayıda devrimci, demokrat kurum bir araya gelerek “Tek Tip Karşıtı İnisiyatif” i oluşturdu. İnisiyatif bu akşam İnsan Hakları Derneği’nde bir basın açıklaması yaparak kuruluş deklerasyonunu kamuoyu ile paylaştı.

Bu süreçte tüm tutsak ailelerine’de çağrı yapılarak tek tipleştirmeye karşı içerinin sesi olunarak birlikte mücadele çağrısı da yapıldı.

Deklarasyon metni:

TEK TİP ELBİSE İŞKENCEDİR KABUL ETMİYORUZ!
OHAL sürecinde çıkarttığı 30 adet Kanun Hükmünde Kararname’yle yaşamı tek tipleştirmeye çalışan siyasi iktidar, 20 Kasım 2017 tarihli 696 sayılı KHK’nın 101 ve 103’üncü maddeleri ile de siyasi mahpusların tek tip elbise giymesini, giymeyi kabul etmeyenlere disiplin cezası verilmesini öngörüyor.
KHK, siyasi mahpusların, mahkemeye çıkartılırken badem kurusu ya da gri tulumlar giymesini, kadın tutuklu ve hükümlülerin giyeceği tek tip elbiselerin tulum şeklinde olmayabileceğini belirtiyor.
Badem kurusu ya da gri, tulum ya da iki parça fark etmez. Tek tip elbise dayatması açık bir hak ihlalidir, kabul edilemez.
Tek tip elbise bir damgalama aracıdır. Giydirilmek istenen siyasi mahpuslar toplum nezdinde “suçlu” olarak damgalanmak istenmektedir.
Tek tip elbise mahpuslar arasında kategorik bir ayrım gözetmektedir ve ayrımcılık yasağının ihlalidir.
Kişiyi kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır ve kötü muamele/işkence yasağının ihlalidir. Siyasi mahpuslara yönelik her türlü şiddet uygulamasının kolaylaştırıcı bir aracı olarak dayatılmaktadır.
Tek tip elbise giymeyi kabul etmeyen mahpuslara fiziki ve manevi şiddet, ziyaret yasağından başlayıp hücreye kapatılmaya varan birçok ceza verilmesine yol açacaktır.
Üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına ve şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır.
Giymeyi kabul etmeyenlerin mahkemeye çıkartılmamasına ve böylece savunma hakları gasp edilerek hukuksuz bir biçimde mahkemeye çıkartılmadan haklarında hüküm verilmesine sebep olacaktır.
Tek tip elbise siyasal iktidarın politik tercihlerine uymayan bireylere yönelik simgesel, biçimsel, politik bir saldırı aracıdır. Bir şiddet simgesi olan tek tip elbise kişi üzerine kurulan, aynı zamanda tüm topluma gösterilen iktidar otoritesinin en görünür ifadelerinden birisidir. Bu bakımdan sadece siyasi mahpusa değil toplumun tamamına dayatılan bir cezalandırma ve tek tipçiliği benimsetme davranışıdır.
Tek tip elbise, 12 Eylül darbecilerinin bir uygulamasıdır. O süreçte uygulanmaya çalışılmış, siyasi mahpusların direnişiyle engellenmiş, süreç ölümler ve sakatlanmalara yol açmıştır.
Tüm bu gerekçelerle Tek Tip Elbise uygulamasına karşıyız ve kabul etmiyoruz. Bu yasa geri çekilene kadar karşısında durmaya, siyasi mahpuslarla dayanışma halinde olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Tek tip elbise işkencesini 12 Eylül’den, Guantanamo’dan tanıyoruz. Adalet Bakanlığını bir an önce bu dayatmadan vaz geçmeye çağırıyoruz.
Tek Tip Elbise işkencedir, hak ihlalidir. Kabul etmiyoruz. Bugünden itibaren, Tek Tip Elbise dayatması geri çekilene kadar siyasi mahpusların sesi olarak mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

TEK TİP KARŞITI İNİSİYATİF

İMZACILAR:
ANKARA TABİP ODASI
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR PLATFORMU ANKARA ŞUBESİ
ALEVİ VE BEKTAŞİ FEDERASYONU
ALINTERİ
ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ
BARIŞ ANNELERİ
BAĞIMSIZ DEVRİMCİ SINIF PLATFORMU
DBP ANKARA İL ÖRGÜTÜ
DELİ DALGALAR İNİSİYATİFİ
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ
DERSİMLİLER DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ
DEVRİMCİ 78LİLER
DEVRİMCİ PARTİ
DEVRİMCİ PROLETARYA
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ
EMEP ANKARA İL ÖRGÜTÜ
ESP ANKARA İL ÖRGÜTÜ
HALKEVLERİ
HDK ANKARA İL MECLİSİ
HDP ANKARA İL ÖLGÜTÜ
KALDIRAÇ ANKARA
KESK ŞUBELER PLATFORMU
ODAK DERGİSİ
PARTİZAN
PİR SULTAN ABDAL ANKARA ŞUBESİ
SOKAK AKADEMİSİ
SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU
TUHADFED ANKARA ŞUBESİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*