Anasayfa » DÜNYA » Almanya´da sağlık işçileri isyanda!

Almanya´da sağlık işçileri isyanda!

Ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi, sağlık sektöründe de son yirmi yirmibeş senedir Almanya’da „tasarruf etmek“ adına işçi çıkartma, taşeronlaştırma, yarı zamanlı iş gibi uygulamalar gittikçe yayıldı. Bu özellikle AGENDA 2010 ile başlatılan “Ulusal İstihdam´´saldırısıyla hızlandı ve yaygınlaştı. Hem sağlık işçilerinin üzerindeki yük ağırlasıyor, hem hastaların bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları kötüleşiyor. Bu durum özellikle Almancada “Plfege“ denilen bakım hizmetlerini olumsuz etkiliyor.

Kapitalizmin en gelişmiş olduğu ülkelerden biri olan Almanya’da, yaşlılara bakım büyük ailelerin dağılması sonucu genellikle aileler tarafından değil, bakım ve huzur evlerinde gerçekleştiriliyor. Modern kapitalizmin işçilere dayattığı “esneklik“ sonucunda daha feodal toplumlarda oldugu gibi yaşlanan annelerine ve babalarına bakamıyorlar. Bu açıdan hastanelerde, bakım ve huzur evlerindeki durum toplumsal açıdan ciddi bir sorun.
İnsanların gittikçe daha uzun yaşamanın sonucunda bakıma muhtaç olan yaşlıların sayısı hızla artıyor. Bakım sektörüne daha fazla para yatırılması ve daha fazla personel alınması gerekirken, kapitalistlerin kar hırsı bu sektörde de topluma, insanlara faydalı kararların alınmasını engelliyor. Daha az para yatırılıyor, daha az personel alınıyor. Kapitalistler eskiden iki, hatta üç kisinin yaptığı işi bir kişinin üzerine atıyorlar. Ver.di sendikasının açıklamasına göre personel yetersizligi 162 bini buldu. Aynı zamanda doğrudan hastalarla ilgilenen sağlıkçılara ve yardımcı sağlık elemanlarına meslek dışı işler ve bir dizi bürokratik işler veriliyor. Sağlıkçıların iş koşulları gittikçe kötüleşiyor. Sağlık işçilerinin yaşadığı bedensel ve ruhsal stres dayanılır gibi degil. Bakım sektöründe en önemli olan şey (sağlıkçıların hastalara yeterince zaman ayirabilmesi ) kapitalistlerin kar hırsına kurban ediliyor.
Modern kapitalizmin dayattığı “esnek çalışma koşulları“ ( örneğin taşeron işçiliği ya da yarı zamanli iş, minijob) sağlık sektöründe oldukça yaygın. İki haftada üç- dört farklı hastahaneye ya da bakım evine giden hemşireler var. Bu durumda onlardan hastalarıyla tam ilgilenebilmeleri nasıl beklenebilir? “Esnek çalişanlar“ aynı işi yapmalarına rağmen diğer işçilere göre daha az maaş alıyorlar, aynı haklara sahip değiller Sendikalı olan işçilerin oranı daha az. “Esnek çalışma koşulları“ndan sadece taşeron şirketleri ve sağlık şirketleri faydalanıyor, işçiler ve hastalar değil. Kapitalizm sağlığı, diğer herşey gibi, metalaştırıyor. Kapitalistleri ve burjuva devletini işçilerin ve hastaların yaşadığı koşullar ilgilendirmiyor, sadece „nasıl daha fazla kar edebilirim“ sorusu ilgilendiriyor. Sağlık, insanın sahip olduğu en önemli seylerden biri. Yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar onurlu, insani koşullara uygun bir hayat sürdürebilmeleri onlarin en dogal hakki. Fakat kapitalizm, insani degerleri çiğneyerek herşeye bir ticari-ekonomik değer biçiyor, ve toplumu buna göre şekillendiriyor.
Bu koşullara “yeter“ diyen sağlıkçılar, hastalar ve hasta yakınları, sosyal medya üzerinden “Pflege am Boden“ (bakım çökmüş durumda) adında bir inisiyatif kurdu. Bu inisiyatif, çeşitli eylemler düzenleyerek, kamuoyunu sağlık alanında yaşanan sorunlar hakkında bilgilendiriyor. Almanya’da 60 sehirde 16 Kasım tarihinde yaklaşık 3000 kişi onikiye beş kala yere uzanarak alanda yaşadıkları sömürüyü protesto ettiler. 11 Ocak tarihinde aynı saatte yine böyle bir eylem gerçekleştirilecek. Berlin’de Devrimci Proletarya da eylemin aktif örgütleyicisi ve destekleyicisi. İnisiyatifin yayinladiğı bir açıklamada şöyle deniliyor: “Biz kendimizi yere atiyoruz ki diğer insanlar da ayağa kalkip bizimle beraber ortak amaçlarimiz uğruna mücadele etsinler.”

Son derece dağınık, örgütsüz ve yaygın bir esnek çalışmanın hakim olduğu bu alanda böylesi bir başlangıcın nereye evrileceğini öngörmek oldukça güç. Gerçek olan bir şey var ki Almanya işçi sınıfında bıçak kemiğe dayanmış durumda.

Berlin / Devrimci Proletarya

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*