Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Adana’da SES ve Tabip Odası’ndan eylem

Adana’da SES ve Tabip Odası’ndan eylem

19 Ağustos Perşembe günü Adana Sağlık Müdürlüğü bahçesinde biraraya gelen SES ADANA ŞUBESİ ve ADANA TABİP ODASI; 8 saatlik işgünü, radyoloji çalışanlarının mesai saatleri, toplu görüşme talepleri ve Seyhan Uygulama Hastanesi’nde işten çıkarılacak olan taşeron sağlık emekçilerine yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yine bir toplu görüşme sürecindeyiz. Yıllardır yasal ve meşru toplu sözleşme hakkımızı tanımayan, kullanılmasını engelleyen iktidar bu yıl da aynı oyunu tekrarlamaktadır. Bugün, toplu iş sözleşmemizi görmezden gelenleri uyarmak, toplu sözleşme hakkımızın uygulanmasını ve taleplerimizi ifade etmek için buradayız.

Ülkemiz sağlık sistemi, piyasanın sömürü çarkına terk edilirken sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışma ortamı hiç olmadığı kadar parçalanmış ve
karmaşıklaştırılmıştır. Çalışanlar her türlü ayrımcılık kullanılarak ya birlikte
örgütlenmeleri engellenmiş ya da kendi yandaş güdümlü sendikalarına katılmaya zorlanmışlardır. Sendikamıza her yıl yaklaşık 10 bin yeni üye yapılmasına rağmen akıl almaz, ahlaki olmayan yöntem ve baskılarla üyelerimiz istifa ettirilmektedirler. Her türlü iktidar gücü kullanılarak yönetici ofisleri (devlet daireleri) yandaşların ön kayıt bürosu gibi çalışmakta yöneticiler de bu sendikaların komiseri gibi davranmaktadırlar.

Bu baskılar yetmezmiş gibi Adana’ya özel olarak Yönetim Kurulu üyemiz ve temsilcilerimiz geçici görevlerle, işyeri değişiklikleri ile yıldırılmaya, 4688 sayılı Sendikalar yasasının temel ilkeleri ayaklar altına alınmaya ve sendikal mücadele engellenmeye çalışılmaktadır.

Uygulanan istihdam politikaları ile aynı işi yapan emekçiler memur, sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi diye parçalanırken, aynı işi yapan emekçilere “performans” adı altında farklı ücret verilerek bu parçalanmışlık güçlendirilmektedir.

Uygulanan sağlık politikaları ile koruyucu hekimliğin sistematiği bozulmuş ve işlemez hale getirilmiştir. Tam gün yasası ile çalışma saatleri 40 saate indirilmiş ancak çıkarılan genelge ile 45 saat uygulaması devam ettirilmektedir. Radyoloji çalışanlarının ise günlük 5 saat olan çalışma süreleri 7 saate çıkarılmış ancak röntgen ünitelerindeki güvenli çalışma ortamının uluslararası standartlara
yükseltilmesi için hiçbir önlem alınmamıştır.

Uygulanan sağlık politikaları ile temel bir insan hakkı olan sağlıklı yaşama hakkı artık bir piyasa malı haline getirilmiş, katkı ve katılım payları ile sağlığa ulaşımda kişiler parasına göre sınıflandırılmış ve sağlığa ulaşımları engellenmiştir.

1 Ekim 2012’den itibaren tüm hükümleri yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile sağlık sigortası primi ödemeyecek aile, hane kalmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı sağlık emekçileri de dahil tüm yurttaşlara devletin ne kadar sağlık hizmeti sunması gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumuna bırakarak kendi varlık nedenini tartışılır hale getirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ise sürekli yayınladığı tebliğlerle çalışanların ve emeklilerin korkulu rüyası olmuştur.

Sıra kamu hastanelerini piyasa emrine sunmaya gelmiştir. Referandumdan hemen sonra gündemin öncelikli maddesi olarak “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” yasalaştırılarak devlet hastanelerinin satışının adımları atılmak istenmektedir. Bu adım sağlıkta yıkımın sondan önceki adımlarıdır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ve tüm halkımızın bu yıkıma dur demesi ve mücadele etmesi kaçınılmaz
görevidir.
(…)
Bizler, Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sağlıkta taşeron çalıştırmaya karşı da mücadele etmeye, taşeron çalışanların sorunlarına ortak olmaya, onlarla birlikte kadrolu, iş güvenceli çalışma ortamının yaratılması mücadelesini vermeye çalıştık.

Ancak son günlerde Seyhan Uygulama Hastanesi’nde Güçlü Medikal bünyesinde çalışan 70’e yakın taşeron sağlık emekçisinin işten çıkarılacağı söylentisi yayılıyor. Biz yetkilileri buradan bir kez daha uyarıyoruz. Taşeronlaşmayı sağlıktan tamamen çıkarın. Şu an çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerini kadroya alın. Eşit işe eşit
ücretin ve iş güvencesinin olduğu bir ortam yaratılması mücadelemizin önünü kapamayın.

Şunu çok iyi bilin ki; işten çıkarılanlar gerek hukuksal alanda ve gerekse de demokratik alanda haklarını sonuna kadar arayacaklar ve bizler de bu arkadaşlarımızın en yakın destekçileri olacağız.

ADANA TABİP ODASI SES ADANA ŞUBESİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*