Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Adana Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan çağrı

Adana Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan çağrı

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı işçi sınıfı üzerinde artan baskılarla, işten çıkarmalarla, sendikasızlaştırmalarla, işçi ölümleriyle karşılıyoruz.

Adana’da İnönü parkında saat 12.30 da bir araya gelen Devrimci 1 Mayıs Platformu bileşenleri yaptıkları basın açıklamasıyla patformu ve çalışmalarını basına deklare etti . Açıklamanın ardından Çakmak caddesinde 1 Mayıs bildirilerinin kitlesel olarak dağıtımı yapıldı

Bölgemizde emperyalist saldırganlığın ve işgallerin yol açtığı katliamlar sürerken, kapitalist-emperyalist sistemin yaşadığı krizin etkisiyle, burjuvazi tarafından milyonlarca işçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koşulları daha da pervasızca dayatılıyor. İşsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı, güvencesiz ve esnek çalıştırmanın, işten çıkarmaların yaygınlaştığı, emek-sermaye çelişkisinin derinleştiği ve tüm bunlara devletin baskı, yasak, tutuklama ve tecrit terörünün eşlik ettiği bir süreçteyiz.

2010 1 Mayısı’nı TEKEL işçileri başta olmak üzere, işçi direnişlerinin yükseldiği bir dönemde karşılıyoruz. TEKEL işçileri 4/C adı altında köleleştirme saldırısı ile karşı karşıyalar. TEKEL işçilerinin özlük hakları için verdikleri mücadele şimdiden işçi sınıfının direniş tarihine yazılmıştır. TEKEL işçilerinin direnişini güçlendirmek, başarıya ulaşması için omuz vermek; güvencesizleştirme, özelleştirme ve işten çıkarmalar ile şekillenen emperyalist-kapitalist politikalara karşı topyekûn mücadeleyi yükseltmek tüm işçi ve emekçilerin görevidir.

Türk-İş’in TEKEL işçilerini desteklemek (aslında oyalamak) amacıyla aldığı 26 Mayıs’ta genel eylem kararının hayata geçirilmesi için mücadele edilmeli, bu kararın sendika bürokratları tarafından oldu-bittiye getirilmesi engellenmelidir. TEKEL işçileri zaman kaybetmeden kendi aralarında ve tüm illerde direniş komiteleri oluşturmalı, diğer emek güçleri ile ittifak içerisinde 26 Mayıs’ta genel eylem kararının başarılı bir şekilde hayata geçmesini sağlamalıdır.

Devletin her türlü baskı ve şiddetine, sendika bürokratlarının oyunlarına,
Ankara’nın kışına rağmen 78 gün boyunca gece-gündüz direnen TEKEL işçilerinin; işten çıkarılan, belediye başkanının ve korumalarının saldırılarına maruz kalan, buna rağmen sendikalı olarak işe dönmek için sürdürdükleri mücadeleden vazgeçmeyen Esenyurt Belediyesi işçilerinin; sendikalı olmak için eşleri ve çocukları ile birlikte direnen ve sendika hakkını kazanan Çemen Tekstil işçilerinin kararlı mücadeleleri tüm işçi ve emekçilere yolu gösterdi, gösteriyor. Bu yoldan ilerleyerek sistemin saldırılarına karşı örgütlü mücadele yükseltilmelidir.

Tüm kesimlere ve her türlü kutlamaya açık olan Taksim Meydanı yıllarca işçi ve emekçilere kapalı tutulmuştur. Şimdi de sendika konfederasyonlarının başkanları ile kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılarak Taksim Meydanı açılmıştır. Yapılan açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi pazarlıklar devrimcilerin alana alınmamaları veya kontrol altında tutulmaları üzerinden yapılmıştır. İşçi sınıfının ve emekçilerin çıkarlarının tek gerçek savunucusu olan devrimciler provokatör-terörist olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa asıl provokatör-terörist hakları için mücadele eden işçi ve emekçilere, öğrencilere gaz-cop-gözaltı ve tutuklama terörüyle saldıranlardır, halkın emeğine göz diken, halkı açlığa ve yoksulluğa itenlerdir, onların koruyucularıdır.

Biz Adana Devrimci 1 Mayıs Platformu olarak; 2010 1 Mayısı’nın sosyal yıkım saldırılarına, işsizliğe, güvencesizliğe, 4/C köleliğine, özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, başta Kürt ulusu olmak üzere, ulusal ve dinsel olarak sistematik baskı gören tüm kesimlere yönelik imha ve inkâr uygulamalarına, emperyalist saldırganlığa, hapishanelerde süren tecrit ve işkenceye, her türden devlet terörüne, baskı ve yasaklara yanıt olacak tarzda tarihsel ve güncel anlamına uygun olarak, içinin boşaltılmasına izin vermeden kitlesel bir şekilde kutlanması için tüm gücümüzü seferber edeceğiz.

Bu süreçte, 1 Mayıs’a sayılı günler kala sendikalar, meslek odaları, Demokratik Kitle Örgütleri, emekten yana siyasi partiler ve tüm devrimci güçler birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs için harekete geçmeli, fabrikalarda, işyerlerinde, mahallelerde, okullarda, yaşamın her alanında güçlü bir hazırlık çalışması yürütmelidir.

– Sendikal örgütlülüklerin dağıtılmasına yönelik saldırılara, işten
çıkarmalara, hak gasplarına karşı,
– Özelleştirme saldırıları ile yüz binlerce işçinin işsizliğe
sürüklenmesine, iş bulabilenlerin kölece çalıştırılmalarına karşı,
– İş güvencesinden yoksun, sigortasız, kuralsız, esnek çalıştırmaya
karşı,
– İş kazaları adı altında, onlarca emekçinin sermayenin kar hırsına
kurban edilmesine karşı,
– Emperyalist-kapitalist sistemin askeri, ekonomik ve kültürel
saldırılarına karşı,
– Devlet yöneticilerinin ve Adana’da olduğu gibi Belediye
Başkanlarının yolsuzluklarına, işçi ve emekçilerin ödedikleri vergilerin kişisel servete dönüştürülmesine karşı,
– Başta Kürt ulusu olmak üzere, emekçi ulus ve halklarımızın ulusal
zenginliklerini yok etmeye yönelik tüm uygulamalara karşı,
– Toplumsal yaşamın her alanında ikinci sınıf insan muamelesi gören
emekçi kadınların karşı karşıya kaldıkları tüm baskı, sömürü, şiddet ve
aşağılamalara karşı,

Tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, emekçi kadınları, öğrencileri, bu düzenden rahatsız olan tüm kesimleri tarihsel ve güncel anlamına uygun birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesine katkıda bulunmaya, 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya ve taleplerimizi birlikte haykırmaya çağırıyoruz.

Adana Devrimci 1 Mayıs Platformu
(Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Emek ve Özgürlük Cephesi, Demokratik Haklar Federasyonu, Devrimci Proletarya, Halk Cephesi, Yeni Dünya İçin Çağrı)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*