Home » 8 Mart » Kadınların öfkesini bastıramazsınız!

Kadınların öfkesini bastıramazsınız!

Ankara’da polis tarafından taciz edilen kadın eylemcinin haber ve röportajını yapan gazeteci Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan gözaltına alındı.

Burjuva faşist devlet iktidarı ve medyası, tacizci polisi pür telaş aklamaya çalışırken, tacize karşı mücadele eden kadınları hedefe çaktı. İç İşleri Bakanı Soylu, “polisimizi ezdirmeyiz, polisimize tacizci diyenlerle hesaplaşacağız” deyip taciz edilen eylemciyi, “proje kadın” ilan etti. Şule Çet davasıyla yeni bir itilim kazanan, kapitalist devlet destekli ataerkil şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlere karşı büyüyen tepki ve mücadeleyi, boğma ve bastırma çabasıyla, işi, kadın mücadelesini “Fetöcü, darbeci, terörist” ilan etmeye kadar vardırdılar.

Bu burjuva-faşist ataerkillik operasyonu, aynı zamanda, büyüyen kadın mücadelesi ve 8 Mart’ı nafile bastırma çabasıdır.

Ama hep olduğu gibi, işçi sınıfının ve kadın bileşeninin öfkesini ve mücadelesini körüklediğiyle kalacaktır.

Özgür Basın Emekçileri’nin basın açıklaması:

“BASINA VE KAMUOYUNA
Basın-yayın kuruluşlarına ve çalışanlarına karşı tutum, bir ülkenin siyasi düzenini anlamak için temel ölçülerden biridir.
Basın-yayın kuruluşlarının ve çalışanlarının o toplumda olan biteni haberleştirmesi, sadece o işi yapanların özgürlüğünün değil; aynı zamanda bir bütün olarak toplumun gerçeğe ulaşmasının ve bu gerçekten hareketle siyasi sürece katılımının da araçlarından biri olması nedeniyle demokrasi ve özgürlüğün en yakıcı ölçülerinden biridir.
Ne yazık ki bu topraklar, bu konuda dünyanın sicili en kabarık ülkelerinden biri konumundadır. Kapatılan, dağıtımı ve ulaşımı engellenen kurumları, kovuşturmaya uğrayan veya cezaevlerine konulan gazeteci, muhabir ve yazarlarıyla bu ülkenin basın ve yayın kurumları tam bir cendere içindedir.
Gazeteciliği yandaşlık ya da tekellerin ölçülerine uymayan, halkın gerçek habere ulaşma hakkını mesleki etikle buluşturan basın-yayın kurumlarına ve gazetecilere dönük baskıların nedeni tam da budur. Herhangi bir tekele ya da iktidar odağına bağlı olmadan yayın yapan, yazan, çizen özgür basın geleneği ve gazeteciler geçmişte olduğu gibi bugün de bu nedenle baskı altındadır.
Bu gerçeğin en son örneği Ankara’da bir eylem sırasında gözaltına alınan eylemciye dönük polisin tacizini haberleştiren arkadaşımız Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan oldu. Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ağzından, “Polisi ezmesine müsaade etmeyiz. Polisimize tacizci diyenlerle hesaplaşacağız” sözleriyle tacize sahip çıkan siyasi iktidar, tacizi haberleştiren arkadaşımızı hedef haline getirmiştir.
Bu sabah saatlerinde evi basılan arkadaşımız ‘sosyal medya paylaşımları’ gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır. Kendi iradesi dışında söz söyleyene ne olduğuna bakmadan ‘terörist’ yaftası vuran, yasalara biçimsel bir bağlılıktan bile uzak, anti-demokratik yaklaşım, bu somut örnekte de bir kez daha görünür hale gelmiştir.
Yüzlerce kadının erkek egemen şiddetin çeşitli biçimleriyle karşı karşıya olduğu bir toplumda farkındalık yaratma, bu gerçeği değiştirme mücadelesi veren kadınların sesini ve sözünü çoğaltmak, sadece gazetecilik etiği değil; aynı zamanda insani bakımdan da bir sorumluluktur. Özgür basın geleneğinin bir parçası ve aynı zamanda bir kadın gazeteci olan arkadaşımız Derya Okatan, bu sorumluluğuna sahip çıkmıştır. Suçlu olan, o değildir. Suçlu olan, siyasi iktidarın arkasında durduğu o polistir ve cezalandırılmalıdır.
Arkadaşımız Derya Okatan’ın derhal serbest bırakılmasını istiyor, tüm demokratik kamuoyu ve basın camiasını duyarlılığa çağırıyoruz.
Gazetecilik Suç Değildir
Derya Okatan Gazetecidir
Özgür Basın Susturulamaz
ÖZGÜR BASIN EMEKÇİLERİ“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*