Anasayfa » GENÇLİK » 6 Kasım’a Doğru

6 Kasım’a Doğru

Bilindiği üzere 6 Kasım, 1980 darbesi sonrasında ülkede gerçekleştirilmeye girişilen neoliberal dönüşümün eğitim alanındaki yapılanması olan YÖK’ün kuruluş yıl dönümüdür.

Kurulduğu yıldan bu yana tartışmaların odağı haline gelen bir burjuva eğitim kurumudur YÖK.

Üniversitelerin sermayeye açılması ve eğitim alanında sermayenin yayılmasını sağlama aracıdır. Aynı zamanda olağanüstü yetkilerle donatılmış olan, her türlü yasak, baskı ve zorbalığın uygulayıcısı bir kurumdur.

Her iktidar değişikliğin de YÖK’ün biçimsel değişimine şahit olsak ta özün aynı kaldığı bir gerçektir. İşçi-öğrencilerin TÜSİAD’ ıdır.

Türkiye devrimci hareketinin gençlik yapılanmaları kurulduğu yıldan beri YÖK’ü çeşitli biçimlerde her 6 Kasım’da protesto etmiştir.

6 Kasım üniversite gençliği mücadelesinde bir olmaz ise olmaz ola gelmiştir. İşçi-öğrencilerin 1 Mayıs’ı haline gelmiştir.

Kimi dönem militan Kızılay eylemleri kimi zaman kitlesel okul işgalleri ile taçlandırılmış bir eylemlik anıdır 6 Kasım’lar.

fft99_mf3218113

Ancak işler 2000’ler sonrası hiçte öyle eskisi gibi gitmemiştir. Tasfiyecilik rüzgârının hız kazandığı bu zamanlarda 6 Kasım eylemleri hem nicelik olarak hem de nitelik olarak zayıflamış ve takvim eylemi olmanın dışına çıkamamıştır. Son yıllarda ise çok parçalı neredeyse 4-5 eylemin yapıldığı dağınık bir eylem günü havasındadır.

İçerikteki en önemli boşalma ise faşist rejimin çözülüp, geri tip bir burjuva demokrasisine geçilmesi gerçekliğinde yatmaktadır. Yıllarca sürdürülen antifaşist ve kısır demokratik akademik talepler bileşimi hızla bu dönüşüm sonrası boşa düşmüştür. Burada sakın bu taleplerin (barınma, ulaşım vb.) ortadan kalktığı anlamı çıkmasın, ancak üniversite hareketini sadece bu düzlemde bir içerik içerisine sıkıştırmak çoğu kez “TÜSİAD demokratlığının” bile gerisinde kalmıştır.

Burjuva demokrasisinin bizde “80 dönemi YÖK’üne karşıyız” hamlesi ile bu anlayış çoktan boşa düşmüştür. Demokratik taleplerden tutalım da akademik taleplere ve YÖK’e karşı olma biçimine kadar özellikle TDH içerisinde bir hayırcılık sınırı aşılamamıştır. TDH içerisindeki örgütlerin, gençlik yapılanmalarının son dönemde neredeyse yok denecek düzeye gerilemesi ve alanın liberal reformist unsurlara kalması ile bu demokratik taleplere sıkışma durumu daha da belirgin hale gelmiştir.

6 Kasım’ların son yıllarda ki genel görüntüsü sönük, içeriksiz, katılım düzeyi çok düşük olmuştur. 6 Kasımlar dar anlamda bir anti-AKPcilik ve YÖK’e Hayırcı bir tavırı aşamamıştır. Yıllar geçtikçe daha da düşen ivmeyle takvim eylemselliğine dönüşmüştür. 6 Kasım’lar da alana çıkan demokratik halkçı yapıların söylemleri günün devrimci dinamiklerini kesememekte gençliğin taleplerinin çok sınırlı bir alanına dokunabilmektedir.

YÖK’ün kaldırılması için alanlara çıkarken Sınıfsız olarak taleplerimiz polislerin okula girmesine karşıtlık kadar, teknoparklarda, kafeteryalarda, staj/ödev/tez emeğinin sömürülmesine karşıtlıktır, işçi-öğrencilerin söz, yetki, karar hakkı kadar Bologna sürecinin, üniversitenin sermayenin pazarına dönüştürülmemesine karşıtlıktır, parasız eğitim güvencesi kadar (barınma, ulaşım, sağlık, kırtasiye) üniversite-sanayi iş birliği adı altında işçi öğrenci emeğinin sömürülmesine karşıtlıkla birleştirerek kapitalist köhnemiş burjuva eğitim programına alternatif sosyalist eğitim programını yazmaya başlamalıyız.

Demokratik taleplerin ve gençliğin sınıfsal taleplerinin bütünleşmediği bir mücadele hattının başarıya ulaşması mümkün değildir. Milyonlarca öğrencinin demokratik ve sınıfsal özlemlerini, istemlerini yüksek sesle haykırmadan her kararı ayet mertebesinde inen YÖK’e karşıtlık havada kalacaktır. 6 Kasım’dan alınan enerjiyle isçi-öğrenciler kendi platformlarını kendi örgütlerini yaratmak için ileri çıkmalıdır.

Sınırları Aşan 6 Kasım’da Gezi Ruhuyla Alanlara.

Parçalı Değil Birleşik 6 Kasım’da Gezi Ruhuyla Alanlara.

Birleşik,Militan,Kitlesel ve Kolektif Bir Gençlik Hareketi İçin İleri.

SINIFSIZ DERGİSİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*