Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » 3. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 18-20 Mayıs’ta

3. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 18-20 Mayıs’ta

3. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 18-20 Mayıs‘ta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘nde düzenleniyor.

Kongre, ilk anda akla gelebileceği gibi bir “kadın hastalıkları” kongresi değil. Kongrede aile ve sağlık politikalarının kadınlar üzerindeki etkilerinin açığa çıkarılması hedefleniyor. Kongre, hem sosyal bilimler hem de tıp bilimlerinin iç içe katkıda bulunacağı bu disiplinler arası bir nitelik taşıyor.

Kongrenin programı şöyle:

* 18 Mayıs Cuma
09.30-10.00 Kayıt
10.00-12.00 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Fatmagül Berktay, Ataerkil ideolojinin üretim kaynakları olarak dil ve din
Feride Aksu Tanık, Türkiye’de hasta ve kadın hekimlere dönük toplumsal cinsiyet politikalarının özgün nitelikleri
Öğle arası Hayat TV belgeseli: “Sağlığımız televizyona emanet”
13.00-15.00 Panel: Aile İçinde Kadın Kimliği
Oturum Başkanı: Selma Karabey
Elif Ekin Akşit, Ailede kültürel kodların ve tıbbi bilginin taşıyıcısı olarak kadın
Aslıhan Polat, Süper-annelik tuzağı: ‘Çalışan’ kadının çıkmazı
Yasemin Özgün, Kadın: Ailede görünmeyen esnek işçi
Merve Alıcı, Yeni üreme teknolojilerinin aile içinde kadın kimliğine etkisi
15.30-17.00 Panel: Aile İçinde Şiddetin Anlamı
Oturum Başkanı: Aynur Soydan
Ayşe Devrim Başterzi, Kadın emeği, kadın işleri ve kadın ruh sağlığı
Nilüfer Timisi, Şiddetin meşrulaştırılması ve medya
NebahatAkkoç (KAMER), Militarizm, etnik şiddet ve aile
* 19 Mayıs Cumartesi
09.00-10.30 Panel: Cinsiyetçi İşbölümü ve Kadın Emeği
Oturum Başkanı: Sevgi Uçan Çubukçu
Gülnur Acar Savran, Politik bir kavram olarak “ev emeği”
Ayşegül Yılgör, Esnek çalışma, mikrokredilerve cinsiyetçi işbölümü
Bediz Yılmaz, Kadın yoksulluğu ve güvencesiz çalışma
Müge Yetener, Sağlıkta kadın emeği açısından refakatçilik ve refakatçilerin sağlığı
11.00-12.30 Panel: Sosyal Politika
Oturum Başkanı: Aslı Davas
Yıldız Ecevit, Yaşlı bakım emeği
Nilay Etiler, Neoliberal sağlık politikalarının sağlık sektöründe çalışanlar üzerine etkileri: Sağlık sektörünün feminizasyonu
Melda Yaman Öztürk, Sosyal politikaların dönüşüm sürecinde kadının görünmeyen emeği
Handan Çağlayan, Zorunlu göç yaşayan kadınların çalışma yaşamındaki güçlükleri
Öğle arası Uçan Süpürge “Çocuk Gelinler” belgeseli
13.30-15.00 Panel: Kadın ve sağlık politikaları: Sorunlar ve öneriler
Oturum Başkanı: Uğur Işık, Hicran İzci
Elif Kırteke, Erken yaşta evlilikler
Selma Okkaoğlu (SES), Aile hekimliği sisteminin kadın sağlığına etkileri
Lale Tırtıl, Adli tıp uygulamalarında kadına bakış
Yeşim İşleğen, Cinsel şiddetin belgelenmesinde yeni teknolojiler
15.30-17.00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Ebru Taştan
Gökçe Akşit, Antik Yunan’da anlatılmayan kadın hikayeleri: Ebeler, doğa Hipokratik hasta emeği
Özlem Türkdoğan, Ayşe Öztürk, Toplumsal ve etik bir sorun olarak kızlık zarı
Edagül Türker, Kadınlar cinsellik ve cinsel sağlıkları konusunda yeterli bilgiye sahipler mi?
Merve Sargın, Vajinal estetik operasyonların kadınlar için anlamı
Zerrin Oglagu, Çadırkent’te kadın olmak
Berrin Oktay, Aile-iş yaşamının uyumlulaştırılması politikaları
Gamze Baykal, Rahim ağzı kanserlerinde HPV aşılaması
Hilal Ünalmış Duda, Uluslararası anlaşmalarda “savaşta tecavüz”
* 20 Mayıs Pazar
09.00-10.00 Poster tartışma
Oturum Başkanı: Ebru Taştan
10.00-11.00 Panel: Cinsel Sağlık ve Üreme sağlığı
Oturum Başkanı: Anahit Coşkun
Münevver Hacıoğlu, Kadın cinsel sağlığı
Gülnihal Bülbül, Gebelik, doğum ve kürtaj hakkı
11.00-11.30 Kahve arası
11.30-13.00 Panel: Kadın Ruh Sağlığı
Oturum Başkanı: Hafize Öztürk
Leyla Gülseren, Kadın yoksulluğu ve depresyon
Özge Yenier Duman, Psikolojik şiddetten kadın cinayetlerine giden yol
Şahika Yüksel, Baba kız ensestinde annenin konumu
Suzan Saner, Kadın ve mağdur konumu
13.00-13.30 Kahve arası
Kapanış oturumu
Oturum Başkanı: Ayşegül Bilen
13.00-14.30 Çalışma gruplarının sonuç bildirileri ve tartışma
14.30-15.30 Sonuç bildirgesinin sunumu

Kongreye destek veren kuruluşlar: (AÇEV) Anne Çocuk Eğitim Vakfı, (CETAD) Cinsel Eğitim Tedavi Ve Araştırma Derneği, (KADER) Kadın Adayları Destekleme Ve Eğitme Derneği, Kadın Eserleri Kütüphanesi Ve Bilgi Merkezi Vakfı, (TMMOB) Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kadın Komisyonu, Uçan Süpürge Kadın İletişim Ve Araştırma Derneği, Sosyalist Feminist Kolektif, SES Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kadın Komisyonu, (KAOS-GL) Gey Lezbiyen Biseksüel Trans Eşcinsel Haber Portalı, (KLİMİK) Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, (TJOD) Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği, (TAHUD) Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Lambdaistanbul, Türk Psikologlar Derneği, (TPD) Türkiye Psikiyatri Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Devrimci Sağlık İş Sendikası, DİSK Ebeler Derneği, Filmmor, KESK, Pozitif Yaşam Derneği, (HASUDER) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Hayat TV, Türk Hemşireler Derneği, Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı, ATUD – Adli Tıp Uzmanları Derneği, Nüfus Planlaması Fonu, KA-MER, DOĞANA- Doğumda Kadın Hakları Derneği, AMARGİ, İstanbul’daki Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Bölümleri, BÜKAK – Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü, Sabancı Üniversitesi – Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları Forumu, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*