Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » 10 sendikadan güç birliği deklaresi

10 sendikadan güç birliği deklaresi

Türk-İş’e bağlı Hava-İş, Kristal-İş, TGS, Petrol-İş, Deri-İş, TÜMTİS, Tekgıda-İş, Belediye-İş, Tez Koop-İş, Basın-İş sendikaları “Demokratik, mücadeleci ve güçlü yeni bir sendikal hareket için biraraya geldik, yola çıkıyoruz.” başlığıyla oluşturmuş oldukları güç birliğini Taksim Tramvay durağında yaptıkları basın açıklaması ile deklare ettiler. Ontex,PTT, Burger King, Kubatoğlu Fıratpen, Kampana Deri direnişçileri eylemde yerlerini aldı. Basın açıklamasını Hava-İş Genel Başkanı Atilay Alçin okudu. Basın açıklaması,

“Türkiye sendikal hareketi ciddi bir tıkanıklık yaşamaktadır. Emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretememektedir. İşçi sınıfının hak ve çıkarları ciddi biçimde tahrip edilmekte, çalışma ve yaşam koşulları 19. yüzyıl vahşi kapitalizmine benzer bir hal almaktadır. Sendikal hareket ise bu sürece müdahale etme ve tersine çevirme kapasitesinden uzaklaşmıştır” sözleriyle başlarken Türk-İş’in bu durum içerisinde rol üstlenebilecek anlayıştan, enerjiden ve inançtan yoksun aolduğunun altı çizilerek bu güç birliğinin öncelikli hedefinin Türk-İş’i işçi ve emekçilerin sorunlarına çözüm arayan bir sınıf sendikası haline getirmek olduğu vurgulandı.

Basın açıklaması birliğin illke ve hedeflerinin açıklanmasıyla devam etti. İlkelerinden en önemlisinin neoliberalizme karşı sınıfın birliği ve dayanısması olduğunu ifade eden Alçin sendika içinde ve ülkede demokrasinin de ilkeleri içerisinde yer aldığını ve işçi sınıfının güçlü bir temsilcisi olmak hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Basın açıklaması,

“Demokratik, m,cadeleci ve güçlü bir sendikal hareket için biraraya geldik. Yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Yürüyüşün sadece bu metne imza koyan sendikalarla sınırlı kalmayacağını, yukarıda diel getirdiğimiz hedeflerin birçok sendikanın ve emekçilerin büyük çoğunluğunun ortak dileği olduğunu biliyoruz. ve onlarla da buluşmayı hedefliyoruz” sözleriyle bitirildi.

Basın açıklaması sırasında “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Suskun Türk-İş istemiyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İşçiler birleşin sömürüye son” sloganları atıldı. Basın açıklaması sonrasında bu sabah patronun şikayetiyle gözaltına alınan Bufer Legrand işçileri hatırlatılarak işçilerin biran önce serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Eylem sonrasında Taksim’de bulunan Hill Hotel’e geçildi ve burada bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşi sırasında sık sık Türk-İş’in yaklaşmakta olan genel kuruluna değinildi. Genel kurul’a gidilirken birliğin beraber hareket edeceği dile getirildi.

Söyleşi sırasında söz alan ve Avrupa’nın birçok yerinde çalıştığını söyleyen emekli bir işçi “Demokrasi derken demokrasinin sınıf niteliği belirtilmeli. Avrupa’nın birçok yerinde demokrasi var oralarda nasıl saldırılar olduğunu görüyoruz. Türkiye’de de şu an burjuva demokrasisi var. Bizim demokrasimiz işçi sınıfı demokrasisidir. Bu belirtilmedikçe eksiklik var.” eleştirisine birliğin farklı görüşlere de açık olduğu cevabıyla yetinildi.

Saat 14:00’te söyleşi bitirildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*