Anasayfa » GÜNDEM » Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

İşçi sınıfı, Türkiye kapitalistlerinin ve emperyalistlerin çıkarları için savaşması, ölmesi ve öldürmesi demek olan bu politikaya kararlılıkla karşı çıkmalıdır. Hiçbir işçi, savaşa sürülmek istenen genç, kapitalistin silahının mermisi, silahının ateşleyicisi, emireri olmamalıdır. İşçiler, kendileri gibi işçi emekçi olan Kürt sınıf kardeşlerini kapitalistlerin çıkarları için öldürmemeli, kapitalistler tarafından ellerine tutuşturulan kardeşini katletme silahlarını kırıp parçalamalıdır.

İşçi kardeş, düşmanın, seni sömüren, 10 saat çalıştıran, kölelik ücretine mahkûm eden, işten atan, iş cinayetlerinde öldüren, grevlerini yasaklayan, geçinemiyoruz diye kendini yaktığında bile seni umursamayan, insan yerine koymayan burjuvazidir. Türk kapitalistlerinin çıkarları için Afrin’deki kardeşinin kanını dökme! Şovenist, dinci, sermayeci, yayılmacı savaşa karşı çık! Kapitalist faşist saldırganlığı lanetle!

İşçilerin düşmanı sermaye efendileridir. En başta bulundukları ülkenin kapitalistleri ve tüm dünyadaki kapitalistlerdir. İşçilerin yürüteceği tek savaş kapitalistlere karşı savaş, sınıf savaşıdır. Türkiye’de de, Suriye’de de, Amerika’da da, Avrupa’da da kapitalist sınıfı yıkma savaşıdır.

Kapitalistlerin iktidarını yıkarak sömürüden kurtulma ve özgürleşme savaşıdır. Çünkü düşmanlık halklar arasında değil, sınıflar arasındadır.

Ortadoğu işçi ve emekçilerinin, ezilen halkların kanları üzerine kurulan bu emperyalist ve bölgesel tekelci kapitalist savaş ve kölelik düzenini işçi sınıfının “artık yeter” demesi durdurabilir.

Bölgesel tekelci kapitalist hegemonya savaşlarını, içte savaş üzerinden sömürü ve soygun iktidarını pekiştirme hesaplarını işçi ve emekçilerin bölgesel düzeyde birliğiyle kâbusa çevirebilir, savaşa karşı barışı sermayeyi bölgeden tümüyle defederek, sosyalist bir işçi iktidarıyla hâkim kılabiliriz. Bölge işçi sınıfının bütünleşen çıkarlarıyla, küresel kapitalist boyundurukla derinleşen karşıtlığıyla, eli kanlı küresel-bölgesel emperyalist kamplardan bağımsız sınıf hattı ve sosyalizm savaşımıyla, her türden köleliğe karşı sınıfsal, cinsel, ulusal özgürlük mücadelesiyle Ortadoğu’yu insanlığın yaratıcı enerjisi, kolektif zenginliği, sınırsız üretkenliğiyle yeniden yaratabiliriz.

Türkiye’deki ve bölgedeki bütün işçiler ve emekçi halklar için yıkım, birbirini boğazlama, daha fazla ölüm, kan ve gözyaşı demek olan bu saldırgan ve işgalci dış politikanın yaygın protestolarla yenilgiye uğratılmasını ancak biz işçiler başarabiliriz.

Kahrolsun kapitalist savaş! Kahrolsun kapitalizm!
Kahrolsun şovenizm, kahrolsun insanlık düşmanları!
Ortadoğu’ya işçiler ve ezilen halklar için demokrasi ve özgürlük!
Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!
Yaşasın Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı!
Emperyalist ve bölgesel tekelci savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*