Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Taşeronluğun kaldırılması acil, ücretli köleliğin kaldırılması zorunlu!

Taşeronluğun kaldırılması acil, ücretli köleliğin kaldırılması zorunlu!

Taşeronlaştırma ve özelleştirmenin kaldırılması, işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği, doğa sağlığı ve ekolojik güvenlik denetimi işçi sınıfının acil mücadele talepleridir. Neoliberal kapitalist üretim ve emek organizasyonlarının yıkıcı etkisi onyıllar boyunca bir birikim yaratmış, son yıllarda ise Tekel’den Greif ve Yatağan’a özelleştirme, taşeronluk ve güvencesizliğe karşı işçi mücadeleleri bunu gündemleştirmede ve işçilerin sınıfsal mücadele talebi haline getirme doğrultusunda önemli bir ilerleme sağlamıştır. İş cinayetlerinde büyük artış ve çalışma koşullarının ezicileşmesi ile birleşen, Gezi ile etkileşimi ve birbirini besleyişi gelişen, Soma madenci katliamı ve eylemleri ile yeni bir sıçramada kaydebilecek, işçi sınıfı mücadelelerinde de yeni bir döneme girmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu kesitte, taşeronluğun ve güvencesiz çalışmanın yasaklanması, işçi sağlığı ve güvenliği için yapılacak her eylem ve kampanya, özellikle de bizzat taşeron ve güvencesiz işçilerin, ağır sağlık ve güvenlik tehditi içeren işkolları ve işyerlerinde çalışan işçilerin yapacağı her eylem ve direniş büyük bir önem taşımaktadır. İşçi eylem ve direnişleri, daha meşru bir sınıfsal-toplumsal zemin üzerinden gelişme ve yaygınlaşma eğilimine sahip olacaktır. Israrlı bir odaklanma ve mücadele kanalına dönüştürüldüğü ölçüde bu alanlarda, daha geniş işçi kitlelerini de sesini yükseltme, örgütlenme ve mücadele cesaretini artıracak somut kazanımlar elde etme olanağı da vardır. Burjuva hükümet ve meclis, kendi tabanındaki işçilerden de gelen basınç ve tepkiyi yatıştırmak, Soma ateşini söndürmek, meşru-fiili bir mücadele kanalının açılmasının önünü kesmek, taşeron işçilerinin gelişen mücadelesini kırmak için- muhtemelen kömür madenleri veya birkaç işkolunda çok kısmi bir iki düzenleme, İLO yönergelerini uygulama, en geri ve kozmetik bir kaç düzenleme yapmaya hazırlanmaktadır. Yeni taşeronluk tasarısı ise, birkaç iyileştirme gösterisi ile birlikte, taşeronluğu alabildiğine genişletip derinleştirmeyi hedeflemektedir. Kiralık işçi büroları, taşeronluğa rahmet okutacaktır. Bu kozmetik düzenlemelere karşılık, başta taşeronluk sistemi, esnek, güvencesiz, kıyıcı çalışma biçimleri olmak üzere neoliberal despotik çalışma rejiminin toptan kaldırılması için çok daha kararlı ve uzlaşmaz bir mücadele şarttır. Bununla birlikte, işçi sınıfının mücadelesini taşeronluk, güvencesizlik, özelleştirmeye karşı mücadele ile sınırlayan yaygın kamucu-reformist eğilimlerle sınırları çok net çizmek, taşeronluk ve güvencesizliğe karşı mücadeleyi, ücretli kölelik sisteminin yıkılması temelinden yürütmek gerekir.

(…)
zincirli-yiginlar

Kar oranlarının düşme eğilimine karşı sermaye döngüsü ve üretimin durmaksızın hızlandırılması, her kapitalistin en kısa zamanda en düşük maliyetle en yüksek artıdeğer sömürüsünü gerçekleştirme zorunluluğu, sömürü temposunu durmaksızın artırmaya zorlayan kapitalist rekabet, işçilerin kadrolu veya taşeron olmasından bağımsız olarak, iş cinayet, sakatlanma ve hastalıklarını, tükenme sendromunu artıran temel etkenler arasındadır. İsteyen daha sermaye yoğun, daha teknolojik otomotiv, petro-kimya sektörlerindeki, hatta finans alanındaki kadrolu işçilerin çalışma koşullarına bakabilir. Bugün hekimler, hemşireler bile devlet tarafından hedef gösterilerek hasta yakınları tarafından dövülüp öldürülebilmekte, ya da kar-maliyet-performans çevriminde enfeksiyondan ölebilmektedir. Sermayenin değerini koruması ve artırması, emeğin, insanın ve doğanın yıkıcı değersizleştirilmesi temelinde gerçekleştirilmektedir. Emeğin yıkıcı değersizleştirilmesi, kadrolu ve vasıflı işçiler içinde geçerlidir. Emek tahribat ve yıkımı, yalnız bedensel değil, zihinsel ve psikolojik olarak da korkunç boyutlar kazanmaktır. Taşeronluk sistemi toptan kaldırılsa bile, haftada 6 gün, günde 10-12 saat aşırı yoğunlaştırılmış çalışma, esneklik, rekabet ve performans sistemleri sürdükçe, kazanımları oldukça sınırlı kalacaktır. Taşeronluğun kaldırılması ile birlikte iş güvencesi, sosyal güvence, iş saatlerinin kısaltılması, çalışma temposunun azaltılması, üretim ve çalışma koşulları üzerinde tam yetkili işçi kontrolü istenmelidir.

Not: Bu yazı, Soma katliam ve eylemlerine ilişkin yayınlanmış yazı dizimizden bir parçadır, 30 Mayıs 2014, Devrimci Proletarya

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*