Anasayfa » Etiket Arşivi: küresel kriz

Etiket Arşivi: küresel kriz

Ekonomik Krize Dair Notlar

Ercan Akpınar’ın “Ekonomik Krize Dair Notlar” başlıklı yazısını okurlarımızla paylaşıyoruz. Ekonomik Krize Dair Notlar 1) “…kapitalist üretim ne kadar gelişirse… yeniden üretim sürecinde kesintilere, büyük alt-üst oluşlara ve hatta yıkımlara yol açan şiddetli fiyat dalgalanmalarının ortaya çıkması o kadar olasıdır.” (Marx, Kapital 3. cilt) 2) Burjuvazinin mevcut artı-değer üretim/sömürü kapasitesi tekelci sermayenin ulaştığı birikim düzeyi karşısında yetersiz kalmaktadır. Burada kendini ...

Devamını Oku »

Küresel kriz ve finanslaşma

Kapitalist krizin, konjonktürel (kısa çevrimli) bir kriz olmadığı bugün her çevre tarafından kabul edilmeye başlandı. Bir karşı devrim programı olan ve krize bir yanıt olarak devreye sokulan, neo- liberal yeniden yapılanmanın tetiklediği kriz kendini “büyük durgunlukla” dışa vuruyor. 2008’den bu yana kriz, bir dizi iç evreden geçti. Değişik sikluslar yaşandı. Kapitalizm, 1970’lerin ortalarında yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreç kâr ...

Devamını Oku »

Küresel krizde yeni evre yeni risk dalgası

Kapitalizmin genel krizi yeni evrelere girerek sürüyor. 2008 sonrası bir dizi sarsıcı iç siklus yaşayan kriz, içine girdiğimiz konjonktürde “gelişmekte olan piyasalar” diye tanımlanan ülkeleri yıkıcı anaforu altına aldı. Türkiye, Endonezya, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerin içinde yer aldığı bu piyasalar, yeni dönemde krizin odağına dönüşmeye başladı. Büyük cari açıkları olan, dış kaynak ve sıcak para akımlarına stratejik ihtiyaç duyan, ...

Devamını Oku »

Kapitalizmin Yapısal Krizi Derinleşiyor

ABD’ de Bütçe Krizi ve Mali Sermayenin Yeni Atakları 2008, yapısal krizin ABD merkezli dışavurumuna sahne oldu. Bu süreç, krizin depresyon aşamasına geçişini simgeledi. 2009-2010 yılı krizin odak coğrafyası olarak Avrupa’nın öne çıkmasına yol açtı. Yapısal kriz, multi kriz özelliğiyle küresel düzeyde etkisini gösterdi. Senkronize bir karakterle giderek derinleşti ve yoğunlaştı. Yıkıcı etkisi merkez ülkeler dahil, emperyalist-kapitalist sistemin hiyerarşisinin bir ...

Devamını Oku »

Türkiye ekonomisi çok vektörlü bir kırılganlık içinde

Volkan Yaraşır Küresel piyasalarda sermaye akışının yönünün değişmesinden, yani yaşanan yeni konjonktürden en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye ekonomisinin çok vektörlü bir kırılganlık yaşadığı ortaya çıktı. Ekonominin dış kaynak bağımlılığı ve bu bağımlılığın narkotik bir karakter taşıması, FED’in son varyasyonlarıyla iyice anlaşıldı. Ekonominin yaşayacağı bir dış kaynak aşınmasının yaratacağı olağanüstü riskler, FED’in yaptığı açıklamalarla iyice alenileşti. Türkiye’de cari ...

Devamını Oku »

Küresel krizin yıkıcı enerjisi artıyor

Volkan Yaraşır Kapitalizmin yapısal krizi bir dizi iç evreden geçerek, derinleşiyor. Birbirini koşullayan, tetikleyen ve besleyen her evre, krizin yıkıcı enerjisini yoğunlaştırıyor. Yapısal kriz, özellikle son 6 yılda farklı sikluslar oluşturarak gelişti. Her siklusun etki ve yayılımı, farklı ve sarsıcı oldu. Olmaya devam ediyor. 2007’de, önce ABD’de konut piyasalarında finansal altüst oluşla kendini dışa vuran ve hızla küresel düzeye yayılan, ...

Devamını Oku »