Anasayfa » Etiket Arşivi: Ercan Akpınar (sayfa 3)

Etiket Arşivi: Ercan Akpınar

Tarih İşçi Sınıfını Çağırıyor (Ercan Akpınar)

“Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşıyoruz, devletimizin arkasında durmalıyız” tavrı göründüğü kadarıyla günden güne sermaye kesimleri arkasındaki çelişkilerin üstünü örten bir perde olarak ( 1 Kasım seçim sonuçlarının da arkadan itmesiyle!) galebe çalmaya başladı. Mali oligarşik tekelci devlet yapılanmasının kriz sarmalı içinde elini attığı her konuyu-sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirerek, yapısal yönetememe krizini derinleştirmesi tekelci sermaye kesimlerini gelecek endişesi ...

Devamını Oku »

Başkanlık Üzerine-Ercan Akpınar

Mali oligarşik iktidar sözcülerinin kamu düzeninin tesisi ve yeniden yönetilebilir bir toplum oluşturabilmek için anayasayla birlikte başkanlık sistemini önermeleri ve bunun toplumsal kabulünü sağlamak adına ihtiyaç duyulan şovanizmi köpürterek yedeklemek için Kürt hareketine savaş açmalarının (bu savaşın elbetteki tek nedeni anayasa-başkanlık değil!) hedefinde sadece Kürt halkı yoktur. Burjuva devlet formu bir sınıfın bütün diğer sınıf ve kesimler üzerindeki sınırsız baskı ...

Devamını Oku »

Deniz Bitiyor-Ercan Akpınar

Hep böyle olur. Ne zaman ki işçi, emekçi, ezilen kesimler sömürü düzeni ve onun ilişkilerine ; bu sömürü düzeninin üzerine inşa edildiği kamu düzenine (buradaki “kamu” bir bütün olarak toplumu değil, küçük bir sömürücü, asalak azınlığın çıkarlarını topluma zorla dayatmasıdır) karşı isyana geçer, egemenler cephesinde bütün içsel dengeler tarumar. Sınıf mücadelesinin görece sakin olduğu dönemlerde egemenlerin o kendine güvenli halleriyle ...

Devamını Oku »

Bir Yanardağ Patlamasının Enerjisi Birikirken (Ercan Akpınar)

Siyasal iktidar, yer altından gelen gümbürtülerin haber verdiği yanardağ patlamasının ayaklarının bastığı toprağı havaya uçurmak üzere biriktiği bir süreçte, yeni anayasa ve Başkanlık sistemiyle mali oligarşik tekelci sermayenin yaşadığı, yönetememe krizine çare üreterek, olağanüstü bir süreçten geçişi de fırsata çevirmek istiyor. Her türlü muhalefeti etkisiz kılarak yer altındaki kaynaşmayı bastırmaya çalışıyorlar. Akademisyenlerden gazetecilere, medya showmenlerine kadar “karşıt” ses çıkaran herkese ...

Devamını Oku »

Tek başına iktidar da rejim krizine çare üretemiyor

Mali oligarşik güçlerin 1 Kasım seçim sonuçlarını toplumsal, sınıfsal muhalefet güç ve dinamiklerini bastırmak için eşsiz bir fırsat ve güç tazeleme olarak gördüğü, seçimlerin ardından sürdürdüğü saldırganlıkta açıkça görülüyor. Rejim krizinin kaldığı yerden devamıyla burjuvazi güç artırımından ve baskı politikalarından geri adım atmayacağını artık kör gözlere dahi sokmuş durumdadır. 1 Kasım seçimlerinin ardından liberal avanaklık, küçük burjuva umutsuzlukla AKP iktidarının ...

Devamını Oku »

Bu karanlık çağı aydınlatmak için, en çok bunun için

Bu karanlık çağı aydınlatmak için, en çok bunun için Korkunç ellerinle bastırıp yaranı dudaklarını kanatarak dayanılmakta ağrıya. Şimdi çıplak ve merhametsiz bir çığlık oldu ümit… Ve zafer artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnakla sökülüp koparılacaktır… Günler ağır. Günler ölüm haberleriyle geliyor. Düşman haşin zalim ve kurnaz. Ölüyor çarpışarak insanlarımız – halbuki nasıl hakketmişlerdi yaşamayı – ölüyor insanlarımız – ne kadar ...

Devamını Oku »

Yüzyıllık Burjuvazi Yalanı: “Kardeşlik”

”Çözüm süreci” denilen Kürt halkının neoliberal burjuva demokrasisine en geri düzeyden entegre etme politik yöneliminin çökmesinin ardından tarafların birbirini kendi istediği çözüme “ikna” etmek için kontrollü bir şekilde elini yükseltmesiyle çatışma koşullarına yeniden dönüldü (unutmayalım ki savaş politikanın zor-askeri araçlarla yürütülmesinden başka birşey değildir). Konjonktürün Kürt halkı lehine olan akışının ve uluslararası desteğin yükselmesinin de telaşıyla T.C devleti elindeki şiddet ...

Devamını Oku »

Ulusal Sorun, Seçimler ve Reformizm ve Devrim

Ulusal sorunun bölgeselleşmesine paralel çözüm sürecinin eski parametrelerle sürdürülebilecek bir yanı kalmamıştı esasen. Ayak sesleri 2014 yazında duyurulmaya başlanan çatışma süreci araya Kobané savaşının girmesiyle beklemeye alınmış ve sonrasında 7 Haziran seçimlerinin atmosferinde artık yeni çatışma sürecinin kaçınılmazlığı ortaya çıkmıştı. Suruç katliamı ve ardından Ceylanpınar’da cezalandırılan polisler mazeret gösterilerek ulusal harekete savaş ilan edildi. Kandil bombalanmaya başlandı. Sonrası malum. Ortadoğu’da ...

Devamını Oku »

İnsanlık krizi

Emekçi insanlığın yaşamında öyle trajik anlar olur ki; bir çarpıcı sahnede, fotoğrafta ya da anlatıda kendisini o kadar sade -ve sert- bir şekilde ortaya koyar ki, işte orada söz gereksizleşir. Sizin anlatmak için çırpındığınız tüm ekonomik, siyasal gerçekler bir enstantanede vücut bulur ve suçluyu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyar. Kurdi ailesi ve onun en küçük üyesi minik Aylan’ın yaşadığı ...

Devamını Oku »

“Çözüm Süreci”nin Geleceği

7 Haziran seçimlerinin ardından Kürt sorununda “çözüm süreci” nin sona erdirilip (aslında “Dolmabahçe Mutabakatı” nın ardından Cumhurbaşkanı tarafından bitirilmiş olmasına rağmen çatışma sürecine geçiş için 7 Haziran seçimlerinin sonuçları beklendi), silahlı çatışma döneminin önünün tekrar açılması bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. “Çözüm süreci” niye bitti? Ya da gerçekten bitti mi? Devlet- AKP mi yoksa Kürt Hareketi- PKK mi masayı ...

Devamını Oku »