Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Sağlık Çalışanları “Alo 184 Yetti Artık, Çık Devreden”

Sağlık Çalışanları “Alo 184 Yetti Artık, Çık Devreden”

Türk Tabibler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin çağrısıyla sağlık çalışanları “Alo 184-SaBİM Sağlıkçı taciz hattı” kapatılsın demek için bugün saat 08:00 ile 10:00’da Acil Servisler dışında sağlık hizmeti sunmadı.

13:35

Dr. Melike Erdem’in 6. kattan kendisini atarak düştüğü yerde toplanan sağlık çalışanları burada konuşmalar yaptı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, gece gündüz Türkiye’nin her yerinde nöbetlerde, ameliyathanelerde, polikliniklerde birlikte sağlık hizmeti verdikleri tüm sağlık çalışanları adına konuşarak öfkelerini dile getirdi.

Herkes bilsin ki bu bir tesadüf değil

“Herkes bilsin ki sağlık ortamında kötü şeyler oluyor. Herkes bilsin ki sağlık çalışanları mutsuz, huzursuz, kaygılı. Bütün ülke bilsin ki Melike’nin ölümü tesadüf değil” diye konuşan Çerkezoğlu, Dr. Ersin Arslan’ın da Dr. Melike Erdem’in de ölümlerinin tesadüf olmadığını belirtti.

Ali Çerkezoğlu, Bu ölümlerde şiddeti yeniden üreten yöneticilerin değerbilmez tutumunun, sağlık çalışanlarını değersizleştiren ve aşağılayan iktidarın, başbakanın, sağlık bakanının ve başhekimlerin payı olduğunu vurguladı.

Üzgünüz, kızgınız, öfkeliyiz

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Özdemir Aktan “Bugün buradayız çünkü üzgünüz, kızgınız, öfkeliyiz” diyerek başladığı konuşmasında, Samsun’da batırdığı iğne nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan ve hayatını kaybeden Dr. Mustafa Bilgiç’in ve Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölümlerini hatırlattı. Aktan, Dr. Melike Erdem’in de ölümünün sürpriz ya da engellenemez olmadığına dikkat çekti. Aktan konuşmasına, Erdem’in ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileyerek son verdi.

Melike’nin intiharının nedenini biliyoruz

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bir konuşma yaparak, “Melike arkadaşımızın intihar etmesinin nedenini biliyoruz” dedi. Ataması yapılmadığı için iki yıl içinde 50’den fazla öğretmenin yaşamına son vermesinin, Eti Bakır İşletmeleri’nde 300 tonluk tankın altında kalan işçilerin ölümünün de aynı nedene bağlı olduğunun altını çizen Arzu Çerkezoğlu, “Bizler bu alanlarda yaşanan ve bizlerin yaşam, çalışma ve güvenceli bir yaşam hakkını ortadan kaldıranın ne olduğunu biliyoruz. Bu, tersanelerde, inşaatlarda, enerji işkolunda güvencesiz olarak çalışmak zorunda bırakan sermayenin kar güdüsüdür” diye konuştu.

Çerkezoğlu, Melike Erdem, Dr. Ersin Arslan, Drç Mustafa Bilgiç ve tankın altında kalan işçilere, bu yaşam ve çalışma koşullarını dayatanların egemenliğine son vereceklerine söz verdi.

Bir mendil neden kanar?

Eylemi düzenleyen kurumlar adına yapılan ortak basın açıklamasını Ersoy Adıgüzel okudu. Adıgüzel, açıklamaya “Diş değil, tırnak değil, bir mendil neden kanar?” diye sorarak başladı.

Görgün tanıklarının bildirdiğine göre Erdem’in elinde SABİM’e gelen şikayet nedeniyle hazırladığı savunmasıyla intihar ettiğini söyleyen Adıgüzel “Melike zanlısının adresi gibi tuttuğu savunmasıyla kendisini 6. kattan attı” dedi.

Dr. Melike Erdem’in Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde maruz kaldığı baskı ve mobbingden kurtulmak için Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldiğini belirten Adıgüzel, Erdemin tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları yaşadığını anlattı. Adıgüzel, sağlık çalışanlarının, sağlıkta dönüşüm programının getirdiği katkı, katılım payı ve ilave ücretleri ödememek için dünyada acil servislerde oluşan yığılmayla başa çıkmaya çalıştığını, Erdem’in de bu nedenlerle ihtisasının son yılında yaşamına son verdiğini kaydetti.

Erdem’in ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaların öfkelerini daha da artırdığını belirten Adıgüzel, SABİM’e gelen şikayete ilişkin tüm belgeleri ellerinde bulundurduklarını ifade etti.

Adıgüzel “Kendisi de performansa göre çalışan, sağlık çalışanlarını hedef gösteren üslubu nedeniyle SABİM hattı hasta hakları hattı olarak işlev görmemektedir.

Talebimiz açık nettir. SABİM hattı kaldırılsın. Sağlık Bakanı istifa etsin” dedi.

13:25

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen sağlık çalışanları Melike Erdem’in öldüğü yere karanfiller bırakıyor. “Melike’nin katili Sağlık Bakanı” sloganları atarak “Alo 184 SaBİM hattı” ve Sağlık Bakanlığı protesto ediliyor.

13:05

Yürüyüşün ilk durağı Cerrahpaşa Hastanesi oldu. “Canımız yanıyor öfkimiz büyüyor” sloganı atan kitlenin Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğru yürüyüşü sürüyor

12:55

Aile Hekimliği Derneği ve Halkevleri’nin de katıldığı eylemde, öğretim üyleleri, taşeron işçiler ve hekimler hep birlikte Melike Erdem için yürüyor. Hep bir ağızdan “Sağlık Bakanı Recep Akdağ istifa” sloganı atıyor.

12:30

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, “İstifa, istifa Recep Akdağ istifa”, “Melike’nin katili Sağlık Bakanı” sloganlarıyla Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesi önüne yürüyor.

09:00

Cerrahpaşa Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları “Alo 184-SaBİM Sağlıkçı taciz hattı” nı bir eylem yaparak protesto etti. Eyleme sağlık çalışanlarının yanı sıra İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu Dev Sağlık-İş yöneticisi Funda Keleş ve SES temsilcisi de katıldı.

Hastane önünde yapılan açıklamada söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, daha önce Ersin Arslan’ın öldürülmesinin ardından bir araya geldiklerini dile getirerek konuşmasına başladı. Dr. Melike Erdem’in intihar ederek yaşamını yitirmiş olmasını sağlık politikalarından kaynaklı simge bir olay olduğunu belirten Gönen, SABİM hattının kaldırılmasını istedi. Gönen, “Alo 184-SaBİM Sağlıkçı taciz hattı” nın kaldırılmasını istemelerinin aslında yürütülen sağlık dönüşüm projesinin kaldırılması olduğuna da dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.

Bursa

Bursa’da çeşitli kamu hastanelerinde görevli yüzlerce hekim, Muradiye Devlet Hastanesi Poliklinikleri’nde toplanarak, SABİM’E şikayet üzerine, savunma verdikten sonra, elinde savunma notlarıyla kendini altıncı katta boşluğa bırakan Dr. Melike Erdem’i andı ve “184 kapatılsın” dedi.

“Alo 184 yetti artık çık devreden” kokartları takan hekimler ve sağlık çalışanları, Dr. Erdem’in anısına saygı duruşu yaptıktan sonra, şikayet kutusu üstüne astıkları Dr. Erdem’in fotoğrafını karanfillerle donattılar.

Topluluğa seslenen Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşlarının anısı önünde saygıyla eğildiklerini söyleyerek, şiddete maruz kalan hekimlerin hizmet sunmakta günden zorlandığını belirti. Hastalara seslenen Pala’nın “Poliklinikte 3 dakikada aldığınız hizmeti sağlık hizmeti sanmayın” sözleri, alkışlarla kesildi. Hiçbir uygar ülke ihbar hatlarının olamayacağını söyleyen Pala “184 kapatılsın, yoksa daha önce olduğu gibi, yine hizmet sunmaya devam etme kararımız gözden geçirmek zorunda kalacağız” dedi.

Mersin

Dr. Melike Erdem için sokakta olan Mersin Sağlık Hakkı Meclisi 08.00-10.00 saatleri arasında 184’ü arama eylemi yaptı. Meclis 12.30’da bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Mersin Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kadar sürdü. Burada Mersin Tabip Odası Başkanı Dr.Galip Kırıcı bir basın açıklaması yaparak, sağlıkta dönüşüm politikalarını eleştirdi.

Sağlık Hakkı Meclisi ayrıca Dr. Melike Erdem için saygı duruşunda bulundu.

Adana

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Seyhan Uygulama Merkezi, Çukurova Tıp Fakültesi, Adana Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları Alo 184-SABİM hattının kapatılması için iki saat boyunca iş bıraktı. Dr. Melike Erdem için saat 09:00’da bir dakikalık saygı duruşunun ardından sağlık meslek örgütlerinin hazırladığı ortak bildiri hastanelerde Tabip Odası Temsilcileri tarafından okundu.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, Adana Osmaniye Tabip Odası Yöneticileri ve üyeleri, Sağlık Emekçileri Sendikası Yöneticileri ve Üyeleri, Dev Sağlık İş Yöneticileri ve Üyeleri, hekimler ve sağlık çalışanları bir araya gelerek saat 12:30’da Adana İl sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın
açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Osmaniye Tabib Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten şunları söyledi: “Alo 184-SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı”na karşı isyan ediyoruz! Bütün sağlık çalışanları olarak “Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden” diyoruz. Talebimiz açık ve nettir: Alo 184-SABİM Hattı
Derhal Kapatılmalıdır! Sağlığa Bakan’dan cevap bekliyoruz!”

Ankara

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi başta olmak bir çok hastanede iş bırakma eylemi ve Dr. Melike Erdem için saygı duruşunun ardından açıklamalar yapıldı. Sağlık çalışanları 12:30’da Numune Hastanesi’nde toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Adıyaman

Dr. Melike Erdem’in, hakkında soruşturma açılması nedeniyle intihar etmesi üzerine, Adıyaman Tabip Odası basın açıklaması yapıp 3 saat iş bıraktı.

İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanı Dr. Melike Erdem’in, bir hasta tarafından şikayet edilmesi ve hakkında soruşturma açılması nedeniyle intihar etmesinin ardından, Adıyaman’da sağlık çalışanları tarafından basın açıklaması yapıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, doktorlar ve sağlık çalışanları basın açıklaması yapıp ALO 184-Sabim hattını arayarak, “Yeter artık” dedi. Basın açıklamasının ardından iş bırakma eylemi yaptı.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Süleyman Kılınç tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bu elim olay üzerinden kamuoyuna yansıyan Melike Erdem ile ilgili Sabim’e şikayette bulunulduğu, şikayet neticesinde soruşturma açıldığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yıllarca her türlü maddi-manevi sıkıntıya göğüs gererek, bin bir türlü emekle bir seviyeye gelen hekimleri, sistemin aksayan sorunlarının birinci dereceden sorumlusuymuş gibi göstermek kimsenin hakkı değildir. Her türlü şartta fedakarca çalışan, buna rağmen poliklinikte, acilde, klinikte, yoğun bakımda hakarete uğrayan, derdest edilen, öldürülen hekimlere kendi iyiliğiniz için sahip çıkın. Bütün sağlık çalışanları olarak ‘Alo 184-Sabim-Yetti artık, çık devreden’ diyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

HekiMedya

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*