Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Öğretmenlere “performans ölçme-değerlendirme” kapanı!

Öğretmenlere “performans ölçme-değerlendirme” kapanı!

Öğretmenlere “Performans Ölçme Değerlendirme Sistemi” getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 12 ile gönderdiği genelgelerle, performans sisteminin uygulamasını başlatıyor. Sistemin 2018’de Türkiye geneline yaygınlaştırılması öngörülüyor.

İki yıl önce okul müdürlerine verilen öğretmen değerlendirme sistemi, yoğun tepkiler üzerine geri çekilmişti. Şimdiki uygulama ise, öğretmenlerin müdürler, okuldaki diğer öğretmenler, veliler ve öğrencilere verilecek formlarla “ölçülüp değerlendirilmesini” öngörüyor.

Performans sistemi, terfilerinden başlayarak giderek ücretleri üzerinde de etkide bulunacak, işten atılmaları dahil yaptırımlara konu olacak.

Formlarda “dersini iyi anlatıyor mu” gibi soruların yanısıra, din, mezhep, ibadet, milliyetçilik, siyasal görüş, okula gelir kazandırma gibi “performans kriterleri”ni kapsamayacağının bir güvencesi yok.

Performans sistemi, öğretmenlerin eğitim bürokrasisi, okul müdürleri ve dinci-milliyetçi öğretmen sendikaları tarafından daha yoğun baskı altına alınmasını sağlayacak. Öğretmenler arası rekabeti körükleyerek, mesleki dayanışmanın kalıntılarını da ortadan kaldırabilecek. Velileri ve öğrencileri de bir nevi öğretmenin “işvereni” havasına sokup, öğretmeni daha fazla itibarsızlaştıracak.

Performans sistemi, sermaye ve devletinin “ölçme değerlendirme” formlarına (mesleki olmayanlar dahil) istediği her türlü ölçme kriterlerini koymasıyla, öğretmeni istediği gibi güdümleme, şekillendirme olanağını artıracak.

İş performansla da kalmıyor. Öğretmenlerin il idarelerine bağlanmış olması, çok geçmeden yerellerde okul idarelerine “eğitim meclisi/heyeti” gibi adlar altında kapitalistlerin, tarikat-cemaat şeflerinin vb de katılarak öğretmenlerin “ölçme değerlendirilmesi”nde yer alabileceklerini gösteriyor. Eğitimde öğretmen ve okulları lig uygulamasına sokacak toplam kalite sistemi ve öğretmenlere 4 yılda bir sınav sisteminin ise altyapısı hazırlanıyor. Yine nitelikli/niteliksiz okul ayrımlarıyla alt yapısı hazırlandığı gibi, performans sistemi, yoksul işçi-emekçi bölgelerindeki okulların kapatılması veya fonlarının kısılması gibi uygulamaları da gündeme getirecek.

Bu sistemler, eğitimin sermayenin karlılık, verimlilik, piyasa mantığına göre işletilmesini hızlandırmaya, öğretmenin de sermaye ve egemenliğine ne kazandırdığına indirgenmesine ayarlıdır.

Performans sistemine kesinkes karşı durulmalıdır. Performans sistemi, öğretmenlerin de artık işçi sınıfının bir bileşeni olduğunu, eğitimdeki dinci-gerici-faşist uygulamalar ile mali oligarşik sermaye egemenliğinin bütünlüğünü hatırlatmalı, mücadele bu temelden yürütülmelidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*