Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Nisan ayında 115 işçi yaşamını yitirdi…

Nisan ayında 115 işçi yaşamını yitirdi…

1 Mayıs’ta iş cinayetlerine karşı Taksim’deydik, alanlardaydık…

Nisan ayında 115, 2014’ün ilk dört ayında en az 396 işçi yaşamını yitirdi…

5-7 Mayıs tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca İstanbul’da düzenlenecek olan 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı öncesi tanıtım toplantısı düzenledi. İş kazaları ve işçi ölümlerinde Türkiye’de olumlu gelişmeler yaşandığını ileri süren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçi sağlığı konusunda hükümetin ve patronların sorumluluğuna değinmezken mücadele eden sendikaları suçladı. Tabi malum herkes kendi mensup olduğu sınıfın çıkarları için konuşur…

Biz kendi sınıfımızın dilini konuşuyoruz. İş cinayetleri küresel rekabetin sonucudur ve sermayenin daha fazla kâr güdüsünün ürünüdür. Asıl sorumlu sermaye ve gerekli denetimi yapmayan devlettir. İşte tam da bu noktada başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs’ta emekçiler alanlara çıktı ve bu yıl uzun zamandan sonra ana talebi iş cinayetlerine karşı mücadele oluşturdu. Artık işçi sağlığı ve iş güvenliği sınıf mücadelesinin önemli bir alanı haline gelmektedir…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiğimiz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiğimiz kadarıyla Nisan ayında en az 115, 2014’ün ilk dört ayında en az 396 işçi yaşamını yitirdi…

Yılbaşından beri raporumuzda emekçilere ve özellikle yerel gazeteci, mühendis ve doktor dostlarımıza bir çağrı yapmış ve “şahit olduğunuz, haber aldığınız ve her ay açıkladığımız raporlarda ismini göremediğiniz, eksik bilgi verdiğimiz iş cinayetlerini guvenlicalisma@gmail.com mail adresi vasıtasıyla Meclisimizle paylaşmanızı istiyoruz” demiştik. Dostlarımızın verdiği bilgiler ışığında raporlarımızda güncellemelerimizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Buna göre;

Aylara göre iş cinayetlerinin dağılımı…

Ocak ayında 87 işçi, Şubat ayında 77 işçi, Mart ayında 117 işçi ve Nisan ayında 115 işçi yaşamını yitirdi… İş cinayetlerinin önümüzdeki aylarda özellikle mevsimlik işçiliğe duyulan ihtiyaçla birlikte artacağını öngörebiliriz…

İşkollarına göre iş cinayetlerinin dağılımı…

İnşaat, Yol işkolunda 108 işçi; Tarım, Orman işkolunda 56 emekçi; Taşımacılık işkolunda 47 emekçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 33 emekçi; Metal işkolunda 28 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 20 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 15 emekçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 13 işçi; Enerji işkolunda 13 işçi; Madencilik işkolunda 12 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 11 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 8 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 7 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 5 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 5 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 5 emekçi; Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 3 işçi ve elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 3 işçi can verdi…

2014 yılının ilk dört ayında yaşamını yitiren 396 emekçinin 351’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 33’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 12’si kendi hesabına çalışanlardan/esnaflardan oluşuyor…

Nedenlerine göre iş cinayetlerinin dağılımı…

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 119 işçi; Düşme nedeniyle 79 işçi; Diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi, intihar, yıldırım düşmesi, saldırı vb.) 78 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 65 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 21 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 17 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 8 işçi; Nesne Düşmesi, Çarpması nedeniyle 7 işçi ve Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi can verdi…

Meslek hastalıkları kaynaklı ölümleri de diğer nedenlerden dolayı ölümler başlığı altında değerlendirdik. Elimizdeki bilgiler ışığında 2014 yılının ilk dört ayında yaşamını yitiren 396 işçinin 3’ü meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. İki çiftçinin kene ısırması ve bir tekstil işçisinin silikozis nedeniyle ölümü…

Toplumsal cinsiyetlerine göre iş cinayetlerinin dağılımı…

23 kadın işçi ve 373 erkek işçi can verdi…

Yaş gruplarına göre iş cinayetlerinin dağılımı…

14 yaş ve altında 6 çocuk işçi; 15-17 yaş arasında 11 çocuk/genç işçi; 18-27 yaş arasında 67 işçi; 28-50 yaş arasında 186 işçi; 51 yaş ve üstünde emeklilik çağında 77 işçi ve elimizdeki bilgiler ışığında yaşını öğrenemediğimiz 49 işçi can verdi…

Şehirlere göre iş cinayetlerinin dağılımı…

31 ölüm İstanbul’da; 25 ölüm Ankara’da; 23 ölüm Kocaeli’nde; 18 ölüm Mersin’de; 17 ölüm Bursa’da; 15 ölüm Konya’da; 14 ölüm Manisa’da; 13’er ölüm Hatay ve İzmir’de; 10’ar ölüm Adana ve Tekirdağ’da; 9’ar ölüm Gaziantep ve İzmir’de; 8’er ölüm Kars ve Muğla’da; 7 ölüm Sakarya’da; 6’şar ölüm Diyarbakır ve Zonguldak’ta; 5’er ölüm Eskişehir ve Kırşehir’de; 4’er ölüm Aydın, Çanakkale, Denizli, Isparta, Karaman, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sivas, Tokat ve Trabzon’da; 3’er ölüm Afyon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Çorum, Edirne, Elazığ, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Şırnak’ta; 2’şer ölüm Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Mardin, Rize ve Tunceli’de; 1’er ölüm ise Adıyaman, Amasya, Antalya, Batman, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Muş, Niğde, Sinop, Uşak, Yalova, Yozgat, Erbil, Özbekistan ve Mısır’da yaşandı…

Sağlıklı, Güvenli ve Güvenceli Çalışmak İstiyoruz…

1- Çıkartılan yasalarla her geçen gün kısıtlanan sosyal güvenlik sisteminin tüm çalışanları kapsayıcı bir hale dönüşmesi; iş yasalarının ev hizmetleri, güvenlik, esnaf, çiftçi, göçmen işçi gibi tüm çalışan kesimlerin yaşadığı iş kazalarını kapsaması için…

2– Sadece sigortalı işçilerin değil; sigortalı, sigortasız tüm işçilerin/çalışanların ölümlerini; işyeri içinde veya dışında; çalışırken, işe gelip giderken, barınırken, beslenirken… yani “iş süreçlerinin bütününde” yaşanan iş kazalarının kayıt altına alınması için…

3- İşçinin değil işin sağlığını yani işletmenin verimliliğini, kârlılığını hedefleyen bir anlayışı ifade eden “iş sağlığı” kavramı yerine; işçilerin sağlığının her türlü ekonomik çıkardan, büyümeden önce geldiğini ifade eden “işçi sağlığı” hakkını savunmak için…

4- Bütün iş kazalarının önlenebilir olduğunun bilinciyle, yaşanan işçi ölümlerinin “iş kazası” değil “iş cinayeti” olarak tanımlanması için…

5- Her yıl iş cinayetlerinde ölenlerin altı katı kadar meslek hastalığından can kaybının gerçekleştiği ve ILO’ya göre çalışan nüfusun binde 4’ü ila binde 8’i arasında meslek hastalığı görüleceği bilinciyle, meslek hastalıklarının gizlenmesinden vazgeçilmesi ve bu noktada sağlık örgütlerimizin yürütücülüğünde tespit eden/önleyen bir yaklaşımın hayata geçirilmesi için…

6– Trafik, servis kazalarında yaşamını yitirenlerin yüzde 18’inin iş başında ya da işe gelirken, giderken öldüğü bilinciyle sorunun bir iş cinayeti ve halk sağlığı sorunu olarak da ele alınması için…

7– İşsizliğin işçi sağlığı talebini savunmanın önüne bir engel olarak çıkarıldığını ve işçi sağlığı talebi ile iş güvencesi talebinin birbirinden ayrılamadığını haykırmak için…

8- Emeğin korunmasının yolunun insanca yaşayacak bir ücret almaktan geçtiğini, işçi sağlığı talebi ve asgari ücret mücadelesinin içiçe geçtiğini söylemek için…

9- İşçilerin sağlıklı yaşamak ve can güvenliklerini sağlamak için insanca ulaşım, barınma ve beslenme hakkı olduğunu savunmak için…

10- Güvencesiz çalışmanın işçileri korunmasız bıraktığını ve en somut olarak taşeron çalıştırmanın işçi sağlığının en görünür biçimi olan ölüm ve hastalık riskini artırdığını belirtmek ve “taşerona hayır” demek için…

11- Ailelerin yoksulluğunun, köyden kente göçün, eğitime ulaşamamanın, 4+4+4 eğitim sisteminin ve paralılaştırılma süreci ile kapitalizmin duyduğu ucuz emek gücü ihtiyacı sonucu çocuk işçiliğinin güvencesizliğin kaynağı haline geldiğini söylemek ve “çocuk işçiliğe son” demek için…

12- Yoksulluğun her geçen gün derinleştiği ülkemizde küçük yaşlarda çalışma hayatının başladığını ve neredeyse ömür boyu sürdüğünü; emekçilerin belli bir çalışma yılından sonra emekli olma hakları olduğunu ve bunun da çalıştıkları mesleğe ve toplumsal cinsiyetlerine göre belirlenmesi ve “mezarda emekliliğe son” vermek için…

13- Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe ve evde çalışırken görünmeyen emek olan kadın emeğinin; ücret, iş güvencesi, çalışma saatlerinin azaltılması, aşağılamaya, tacize, mobbinge karşı mücadelesini savunmak ve kadını da temel alan bir işçi sağlığı anlayışının tanımlanması için…

Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe ve evde çalışırken görünmeyen emek olan kadın emeğinin görülmesi; sosyal güvence, eşdeğer işe eşit ücret, iş güvencesi, çalışma saatlerinin azaltılması, aşağılamaya-tacize-mobbinge son verilmesi, bütün işçiler için kolay ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli  kreş hakkı ve kadın işçileri de temel alan bir işçi sağlığı ve güvenliği hakkı için…

14- Başta sağlık hakkı olmak üzere temel düzenlemelerden mahrum bırakılan göçmen işçilerin hakkını savunmak ve özelde mevsimlik, taşeron işçiliğin temel çalıştırma biçimi olduğu tarım ve inşaatlarda çalışan Kürt göçerlerin güvenli çalışma ve sağlıklı yaşamasını sağlamak için…

15- 3 yılı aşkın süredir Afşin-Elbistan madencilerinin ve 2 yılı aşkın süredir Kozan-Gökdere baraj işçilerinin çıkarılmayan cenazelerini istemek ve yaşamını yitiren tüm işçi arkadaşlarımızı unutturmamak için…

16- Yaşanan işçi ölümlerinde adaletin sağlanması, sorumluların en ağır biçimde cezalandırılması için…

İş cinayetlerinin sorumlusu sermayeye ve devlete karşı 1 Mayıs’ta Taksim’deydik, alanlardaydık…

2014 / Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayında yaşamını yitiren işçiler Fatma Savaş, Sadık Kebapçı, İbrahim Özçelik, Fuat Gökçe, Burhan Evin, Ayşe Arı, Hamitcan Aslan, Ahmet Özdemir, İsmet Şahin, Gülsüm Paker, Ali Sağır, Mahmut Üncal, F. Y., Sebahat Ö., Elif A., Haşim Koç, Ali Yılmaz, Mehmet Zahir Ekin, Mustafa Mercan, Hasan Hüseyin Candan, Mustafa Gezici, Muzaffer Altındaş, Mustafa Şahin, Mehmet Kökten, Selçuk Öztürk, İsmail Gedik, Muharrem Dönmez, Mehmet Avcı, Cuma Cılır, Mustafa Ok, Ferdi Gürlek, İbrahim Akar, Ekrem Alma, Mehmet Yolcu, Naim Caner, Gökhan Çakır, Sezer Öztürk, Zeki Yarin, Şahiye Say, Arif Engin Kaftancıoğlu, Refik Doğan, İbrahim Maruf Sönmez, Kaan Okay, Uğur Oruç Körkün, Gökhan Gök, Ramazan Aksoy, Özgür Dilek, İbrahim Can Duran, Recep Kesici, Recai Çolak, Kenan Ünal, Burhan Karahasan, Mehmet Şah Demir, Abdülkadir Can, Metin Kaptan, Mithat Kocatepe, İdris K., Adem Bademoğlu, Seyit Sazak, Hayri Arslan, Duran Bolat, Metin Kayrak, Mehmet Çelikoğlu, Adem Arı, Ali Gönülkırmaz, Erkin Sevinç, Ayhan Şenyer, Cengiz Korkmaz, Erdoğan Polat, Abdullah Ömer Süllü, Ahmet Ada, Lütfi Bulut, Yaşar Bulut, Kahraman Baltaoğlu, Mevlüt Yıldırım, Mehmet Sözcü, Kazım Taş, Seyit Ali Kılıç, Bahattin Bilgiç, Mehmet Esen, Hakan Karaca, Cemil İba, Ahmet Avşar, Mehmet Küçükyılmaz, Mehmet Çelik, Mustafa Gürkoyun, Hüseyin Temiz, Burhan Üçyol, Bünyamin Dervişoğlu, Mustafa Deren, Garip Unat, Sebahattin Özçıray, Osman Demirkol, Halil İbrahim Esen, Uğur Uzun, Kamil Müftüoğlu, İbrahim Kayhan, Süleyman Avundu, Mustafa Ateş, Selçuk Kemer, Şenol Erdoğdu, Meryem Çelik, Murat Altay, Erkan Bektaş, Osman Aydoğdu, Serkan Yaşar, Ahmet Er, Ertan Nezih Turan, Faik Deniz, Kamil Topal, Mehmet Başer, Mustafa Çalışkan, Feyzullah Çakıroğlu, Osman Akyurt, Mustafa Erdal, Cengiz Demir, G.Y., R.K., Resul Yılmaz, Ali Dağdelen, Asiye Dağdelen, Halil İbrahim Bulut, Halime Sevim, Ali Kırgan, Akif Öz, Kazım Yolcu, Mesut Çankaya, Coşkun Özdemir, Ali Kınalı, Erman Çetin, Satılmış Karaduman, Soner Şencan, Tuncay Güryıldız, Şevket Özcan, Osman Ceylan, Hakan Günal, Seda Akal, Eyüp Özdemir, Nurcan Satılmış, Mehmet Bora Yakar, Fatih Alperen Argin, Mehmet Tolon, Osman Ay, Ramazan Haydar, Abdulnaci Çolak, Ahmet Onur Banker, Safet Karaçay, Veysi Erim, Murat Önder, Cihan Atasoy, Mehmet Taha Demir, Cevdet Borazan, Hüseyin Demir, Mehtap Akkuş, Resul Uysal, Recep Koca, Ali Diler, Adil Korucu, Haydar Tomruk, Harun Salık, Sinan Özpolat, Oğuzhan Beyazıt, Ayhan Akkoç, Kenan Erdinç, Mehmet Akşam, Cavit Yılmaz, Onur Atlı, Ünal Acar, Mine Serten, Halil Demir, Halil A., Gamze Buran, Murat Taş, Yunus Kurt, İbrahim Akkuş, Muhittin Göven, Şirin Bulduk, Adem Bayraktutan, Mahmut Aslan, Salman Muhammad Jawad, Nevzat Temur, Celil Memişoğlu, Ali Şener, İhsan Uysal, Yasin Gökdemir, Sabri Kaya, İ.T., Ali Fırat Belder, Mustafa Taştan, Osman Özdemir, Bayram Taşçı, Nihat Özkan, Ömer Ceylan, Şenel Ayazoğlu, Ramiz Arı, Ünal Barış Coşkun, Murat Akdoğan, Mikdat Akdağ, Mehmet Kavaş, Savaş Oğuz, Y.S., Mehmet Ali Soykan, Osman Kocakır, Selman Şimşek, Mesut Yaltı, İsmail Kaya, Ahmet Çağlı, Ahmet Gökkaya, Cuma Kılıç, Yaşar Gölpek, Orhan Gül, Ahmet Saral, Mehmet Dukan, İsmail Hakkı Kaya, Ramazan Balcı, Tamer Şeyhun, Niyazi Uçar, Sema Kurt, Sertan Köymen, Tolgahan Önal, Ahmet Küçüktağ, Emrah Taşdemir, Gökhan Emre Örül, Abdullah Kılıç, Ömer Aktaş, Resul Erdal Aytemir, Enver Karakaya, Mücafer Baş, Avni Varol, Zeynep Bilici, Mehmet Devran, Hakan Dağ, Hasan Akar, Hasan Tahsin Güneysu, Ahmet Güneysu, Sibel Can Polatlı, Turan Temiz, Seyrani Köstü, Osman Durgun, Hüseyin Bayrak, Ersin Erdoğan, Recai Akol, Şaban Adıgüzel, Hayati Sönmez, Hayrettin Balık, Fatma Ünlübaş, Ahmet Bilir, Murat Doğancı, Gamze Filiz Arslan, Minnet Poyraz, Nizam Arslanoğlu, Erdem Cenk Döndü, Muharrem Çınar, Mehmet Ceylan, Derya Borçin, Kadir Ustael, Şükrü Şimşek, Hacı Mustafa Köse, Emre Aksüt, Halil Akkaş, Zeki Cuma Ahmed, Ali Saba Güneş, Hamit Değirmenci, Gürkan Ünal, Orhan Bulut, Temel Şahin, Mustafa Ay, Ercan Özbahçeci, Volkan Karakaya, Mehmet Koçak, Cemal Üstündağ, Mustafa Gözcü, Fikret Yazar, Celal Kocakaya, İsmail İnderes, Ghaıyath Alezza, Abdul Hakim, İrfan Yenibolat, Yunus Demir, Tayfun Kızılkanat, Kamil Şafak, Cesim El Musd, Mustafa Javuer, Yaşar Erdiner, Ahmet Salih, Hüseyin Al, Zeki Alkanlı, Metin Arslan, İlhami Nergiz, Yener Oktan, Hakan Alev, Hayrettin İyiyazıcı, Selami Kubilay, Mehmet Koç, U.A., Bayram Altundal, Mehmet Sabih Akın, Zülküf Temur, Salih Adıyan, Şahin Burhan Tekin, Nazan Erdoğan, Yavuzhan Gemici, Seyithan Akbalık, Mehmet Coşkun, Murat Meşin, Ahmed Melli, Yusuf Atay, Erol Karaman, İsmail A., Ramazan Çimen, İzzet Duran, Süleyman Davut, Mehmet Öztürk, Hasan Kalkan, Mehmet Aslan, Cömert Yeşilırmak, İsmail Kaya, S.Ç., Ahmet Yiğit, Cevdet Kozluca, Bayram Şeker, Hüseyin Günenç, Abdülkerim Kahraman, Selim Onbay, Nikolozi Janalitze, Leyani Tchıtashvıcı, Mamvka Gabelala, Ramını Tsomaıa, Gersamıa Malkhazı, Şahin Kozca, Bülent Yakut, Adem Taştekin, Huban Öztoprak, Murat Şimşek, Kamuran Gümüş, Emre Doyar, Nedim Ekinci, Ramazan Birol, Recep Çavuşoğlu, Yavuz Akman, Nusret Ulugöl, Hasbi Üstündağ, İbrahim Avcı, Abdullah Güneş, Metin Güvercin, Mustafa Kışanak, Ahmet Altun, Osman Koç, Kemal T., Bülent Özsoy, Rahmi Öz, Ahmet Gökçe, Ahmet Doğmuş, Emrah Öcalan, Serdal Aykut, Feridun Güneş, Nihat Akyüz, Mustafa Ilgaz, Engin Uğurlu, Figen Budak, Ahmet Şahin, Bestami Uzun, Serdar Özdemir, Hayrettin Yenilmez, Mehmet Tuçel Lima, Erdinç Sever, Ahmet Olgar, Fikret Böcek, Tahsin Ataseven, Ahmet Ataseven, Volkan Nuhoğlu, Harun Ömür, Vladimir Nikolov Petrov, Mehmet Marat, Harun Karaman, Pervil Çetin, Rasim Ala, Osman Avcı, Yusuf Cemal Bayır, İrfan Yay, Bayram Çiftçi, Hüseyin Burhan, Fayat Toy, Inna Zubakova, Musa Baydemir, Özcan Beler, Ali Ülkü Gül, İbrahim Bozkurt, Yücel Arı, Ali Koçan, Beyazıt Kaçkın, Ali Barış Çiğdem, Adem Erik, Suat Gültekin ve ismini öğrenemediğimiz iki işçiyi saygıyla anıyoruz!

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

http://www.guvenlicalisma.org/

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*