Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Metal işçilerinin eylemleri başladı…

Metal işçilerinin eylemleri başladı…

MESS ile Türk Metal ve Birleşik Metal arasında 130 bin metal işçisinin kapsayan grup sözleşmelerinin ilk raundunun anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Birleşik Metal İş üyesi metal işçileri eylemlere başladı.

Sendikanın ağırlıklı olarak Gebze, Kartal, İzmir, Eskişehir’deki metal fabrikalarında bulunan üyeleri, 1 saat iş bırakarak toplandı ve sendika bildirisi okundu.

Birleşik Metal, 8 Aralık’ta toplanarak bir yol haritası belirleneceğini, uyarı eylemlerinin devam edeceğini açıkladı.

TİS anlaşmazlığına ilişkin Birleşik Metal bildirgesinde, ücret zammı, kıdeme göre ücret zammı, 3 yıllık sözleşmenin reddedilmesi konuları olmasına karşın, 35 saatlik iş haftası isteminin ve MESS dayatmaları arasında yer alan izinlerin ikramiyeden kesilmesi konusunun olmaması dikkat çekiyor.

Metal işçileri, Birleşik Metal bürokrasisinin göstermelik TİS kuruluna güvenmemeli, fabrikalarda TİS ve grev komite ve meclislerini oluşturmalı, kendi eylem programlarını çıkarmalıdır.

Birleşik Metal İş’in fabrikalarda okuduğu bildiri:

MESS’LE UYUŞMAZLIK TUTULDU!

Metal işçileri, Kardeşler,
Sendikamız ile MESS arasında süren grup toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, toplam 63 madde için uyuşmazlık tutulmuştur. Uyuşmazlık konusu maddelerin önemli bir kısmı parasal maddelerden oluşmaktadır. Ücret başta olmak üzere, sosyal haklar ve parasal sonuç doğuran fazla mesai, gece zammı gibi maddelerde anlaşma sağlanmamıştır.
MESS Metal İşçilerine Sefaleti Reva Görüyor! İnsanca Yaşayacak Bir Ücret Hakkımızdır!
Metal işçileri, ağır çalışma koşullarına karşın, çeşitli yaralanma ve hatta ölümleri göze alarak ağır koşularda çalışmaktadırlar. Bu çalışma karşılığı aldıkları ücret ise ortalamada ikramiye dahil net 2.145 TL’dir. Bu ücretle yaşamanın oldukça zor olduğu ortadadır.
Sendikamızın ücret zammı talebi iblağ, kıdem zammı ve maktu ücret zam şeklinde 3 aşamadan oluşmaktadır. Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 30,47’dir. Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 TL’ye denk gelmektedir.
MESS, 1 Aralık günü yapılan toplantıda ücret zammı olarak tüm 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında ücret zammı teklif etmiştir. Bu teklif ilk 6 aylık dönem için yüzde 3,20 zam anlamına gelmektedir. MESS, bu oranın işyeri ücret ortalamalarına göre maktu olarak verilmesini teklif etmiştir. Bu teklif işyerlerine göre net ikramiye dahil 59 TL ile 101 TL arasında değişen oranlarda zam demektir. Bu sefalet zammının kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir. Ciddiye alınacak bir teklif değildir.
Kardeşler,
Biliyoruz Bu Enflasyon İşçilerin Enflasyonu Değil, Patronların Enflasyonudur!
Başta işçiler olmak üzere, bu ülkenin yurttaşlarının neredeyse tümü açıklanan resmi enflasyonla işçilerin, emekçilerin yaşadıkları enflasyonun aynı olmadığı konusunda hemfikirdirler. Çünkü, enflasyon sepeti ve harcama gruplarının ağırlıkları işçilerin tüketme alışkanlıklarına göre belirlenmemektedir.
Diğer yandan, enflasyonun düşük gösterilmesi için hesaplama yöntemiyle sürekli oynandığı görülmektedir. Hesaplamada yapılan değişikliklerle, işçilerin yoğun olarak tükettiği mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının etkisi azaltılmış ve böylece enflasyonun olduğundan daha düşük gösterilmesi sağlanmıştır.

Kardeşler;
Ücret Zam Yöntemini TİS Komisyonları Aracılığıyla Belirledik. Ücret Zammında İşçilerin Kıdem Yılları da Dikkate Almalıdır.
Bu dönemde genelde tüm işçilerin, özelde de metal işçilerinin ücret zam yöntemi konusundaki talepleri arasında kıdem zammı verilmesi vardır. Bu talebin nedenlerini iyi görülmelidir. Asgari ücretin 2016 yılı başında 1300 TL olmasının ardından yeni işe giren işçi ile 10-15 yıllık işçi arasında ücret farkı kalmamıştır. Bu durum ücretlerin ne kadar düşük olduğunun ve 10-15 yıllık işçi ücretinin asgari ücrete yakın olduğunun bir göstergesidir.
İşçilerin ücretleri belirlenirken, işçilerin kıdem yılları da bir ölçüde dikkate alınmalıdır. Bu durum hakkaniyetin bir gereğidir.
Kardeşler,
Sosyal Haklar Gerçekliğe Kavuşmalıdır!
Metal işçilerine ödenen sosyal hakların ücret içerisindeki payı giderek düşmekte, ödeme yapılması gereken sosyal hak ile yapılan ödeme arasında bir bağ kalmamaktadır. Örneğin, bayramlarda metal işçilerine net 148,5 TL ile 283,5 TL arasında değişen miktarlarda bayram ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar, bir işçinin ailesini görmek için başka bir ile gitmesi halinde yol ücretini bile karşılamaktan uzaktır. Aynı şekilde çocuklar için yapılan aylık ödeme 8,5 TL ile 6,8 TL arasında değişmektedir. Bu nedenlerle sosyal ödemelerdeki bu orantısızlığın giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, sosyal haklarda yüzde 50 oranında bir artış teklif edilmiştir.
MESS, yıllık olarak belirlenen sosyal haklarda her yıl için enflasyon oranında artış teklif etmiştir. Bu teklif 1. Yıl için yüzde 10,68 artış demektir.
Kardeşler;
Patronların 3 Yıllık Sözleşme Dayatmalarına Boyun Eğmeyeceğiz!
Bu dönemki toplu sözleşmenin en önemli maddeleri arasında bulunan yürürlük süresi konusunda da MESS 3 yıllık teklif vermiştir.
MESS’in, bir dönem önceki grevimiz ile 2015 yılı yaz aylarında yaşanan ve “metal fırtına” olarak adlandırılan, binlerce işçinin yurdun dört bir yanında ve onlarca fabrikadaki ayaklanmasından ders çıkarmadığı görülmektedir. Bu grevimize ve ayaklanmaya neden olan konulardan birisi de o dönemde yapılan toplu sözleşmenin 3 yıl olmasıdır. 3 Yıllık TİS dayatması yeni metal fırtınalara yelken açmaktır.
MESS, çeşitli ülkelerde de 3 yıl ve daha uzun süreli sözleşmeler yapıldığını söylemektedir. MESS’in örnek olarak gösterdiği ülkelerdeki işçilerin aldıkları ücretlerin ne kadar olduğunun da, o ülkelerde enflasyonun yüzde kaç olduğunu da açıklanması gerekir. MESS, o ülkelerdeki işçilerin aldıkları ücretleri de teklif etmelidir.
Kardeşler;
Patronlar İş Barışını Sağlamak İstiyorlarsa Tekliflerimizi Dikkate Almak ve Dayatmalardan Vazgeçmek Zorundadırlar!
MESS, iş barışının sürmesi ve rekabet gücünün korunması ilkesi ile hareket ettiğini belirtmektedir. Metal işçisinin hiçbir talebinin dikkate alınmadığı yerde iş barışı nasıl sağlanacaktır. İşverenlerin iş barışından anladığı, kendi isteklerinin kabul edilmesidir. Oysa iş barışı metal işçilerine haklarını vermekten ve kazanılmış haklarını tırpanlamaya çalışmamaktan geçmektedir.

Uyuşmazlığın bir diğer önemli nedeni ise MESS’in esneklik uygulamalarını dayatarak ikramiyeleri fiili çalışmaya bağlamak istemesi, denkleştirme ve telafi çalışmasını sözleşme maddesi haline getirmek istemesi ve deneme süresinin 4 aya çıkartılmasını önermesidir. Sendikamızın kazanılmış hakları geriye götürecek bir teklifi kabul etmesi mümkün değildir.
Kardeşler;
Patronlar Zenginliklerine Zenginlik Katarken, Metal İşçilerini Sefalete Mahkum Edemeyecekler!
MESS metal işçilerine düşük oranlı ücret zammı reva görürken, işverenler karlarını sürekli artırmaktadır. Sektöre baktığımızda üretimin sürekli arttığını görmekteyiz. Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerin önemli bir kısmı otomotiv ana ve yan sanayideki işyerleridir. Otomotivde son yılların üretim ve satış rekorları kırılmaktadır.
Otomotivde, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi ise yüzde 27 oranında artmıştır.
4 Beyaz eşyanın (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017’nin ilk 10 ayında iç satışlarında %20,5 artış gerçekleşmiştir. 
2017 yılının 10 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %13,3 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 27.4 milyon tondan 31.05 milyon tona yükselmiştir.
Sektördeki bu gelişmenin yanında, işverenler sürekli olarak teşviklerle desteklenmekte, maliyetlerin önemli bölümü devlet tarafından karşılanmaktadır.
TAYSAD Başkanı, fabrikalarda makine koyacak yer kalmadı diyerek, yoğun talep nedeniyle bu yıl tatillerini ötelemek zorunda kaldıklarını söylüyor.
Kardeşler;
MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi mümkün değildir.
MESS’in dayatmalarına karşı koyacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi görecekler.
Metal işçileri, MESS’in bu teklifine gereken cevabı 4 Aralık Pazartesi sabahtan itibaren üretimden gelen güçlerini kullanarak vereceklerdir.
Sendikamız, gelinen noktayı değerlendirmek üzere 8 Aralık 2017 Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonunu toplayacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin mücadele kararları ve yol haritası bu toplantıda belirlenecektir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*