Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Laborcomm 2014 – 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı

Laborcomm 2014 – 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı

Emek ve iletişim üzerine düşünen, çalışan ve siyaset üreten akademisyenler ve aktivistler 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı’nda bir araya geliyorlar. Konferans, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivalikapsamında 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

ÇAĞRI

Geçtiğimiz birkaç yıl tüm dünyada ve Türkiye’de toplumsal hareketlerin yükseldiği ve bu çerçevede iletişim ve iletişim ağlarının önem kazandığı bir dönem oldu. Egemenler interneti artık sadece yeni birikim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak değil, aynı zamanda kendi egemenliklerine yönelen büyük bir tehdit olarak da görmeye başladılar. Bu çerçevede internet üzerindeki izleme faaliyetlerinin giderek tırmandığı açığa çıkarken, internetin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler de giderek daha fazla gündeme geliyor. Ancak diğer yandan internet üzerindeki görece özgür alanların sınırları genişliyor ve buralardaki iletişim ve örgütlenme kent meydanlarında somutlaşıyor. LaborComm 2014, bu alanda yaşanan deneyimlerin bilgisini üretmeyi ve ileriye dönük olarak emeğin ve iletişimin özgürleşim olanaklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra düzenlenme amacına uygun olarak iletişim ve emeğin kesiştiği tüm alanlara ilişkin çalışmaları beklemektedir.

Konferansın temel soruları/sorunları (sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte):

  • İletişimin ve yeni iletişim ağlarının ekonomi politiği
  • Güncel toplumsal koşullar altında emek ve emek süreçleri
  • Üretim süreçlerinde yeni bilgi ve iletişim teknolojileri
  • İşçi sınıfı örgütleri ve iletişim ağları
  • İletişim ağlarındaki gelişmeler temel alınarak kuramsallaştırılan toplum biçimleri (bilgi toplumu, enformasyon toplumu, ağ toplumu, vs…) ve bu kuramların geçerliliği
  • Gezi direnişi ve diğer yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkardıkları
  • Yeni toplumsal hareketlerin toplumsal öznesi
  • Toplumsal hareketlerin açıklanmasında Marksist kuramın kavramlarının işe koşulması
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yaratılan ve yaratılabilecek örgütlenme, dayanışma ve direnişin önündeki imkânlar ve engeller

Konferans Takvimi:

31 Mart 2014: Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi. Bildiri özetleri (azami 500 kelime) info@laborcomm.org adresine gönderilecektir.

4 Nisan 2014: Kabul edilen bildirilerin duyurulması.

25 Nisan 2014: Bildiri metinlerinin son gönderilme tarihi. Tam metinlerinfo@laborcomm.org adresine gönderilecektir.

Konferans Sekreteryası: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bilişim Anabilim Dalı

Program

I. Gün – 3 Mayıs 2014 Cumartesi

SABAH

10.00-10.15 Açılış Konuşması
10.15-11.30 I. OTURUM: TEKNOLOJİ ve TOPLUM TARTIŞMALARI
Oturum Başkanı: Engin SARI‘Kablolu Uluslar’dan ‘Wireless Özneler’e: Yeni Hayaletler – Yavuz YaylaAkışkan Taylorizm: Ağlar ve Bilimsel Yönetim – Eylem Çamuroğlu Çığ, Ünsal ÇığTeknoloji ve Toplumsal Değişim İlişkisinde Teknolojik Determinist Yaklaşım ve Farklı Veçheleri – Banu Durdağ
11.30-11.40 Çay, kahve arası
11.40-13.10 II. OTURUM: TEKNOLOJİ ve EMEK TARTIŞMALARI
Oturum Başkanı: Gamze YÜCESAN ÖZDEMİRTeknolojinin Gelişen Üretimdeki Rolü: Enformasyon, Teknik Altyapı ve Emek – Behram Baransel (Sınıfsız Dergisi’ni temsilen)Bilgi Toplumu ve Sınıf: Sürtünmesiz Kapitalizm Ağlarında İşçi Sınıfını Yeniden Düşünmek – Serhat KaymasBilişim ve Emek Süreci – Senem Oğuz

Küresel İşçi Sınıfı Oluşumu: Ulusötesileşme ve Hegemonya (ticaret, finans, üretim, sermaye, değer, birikim, devlet) Bağlamından, Hareket Savaşı ve Devrim (iletişim, örgütlenme, direniş, ayaklanma, alternatif ve inşa) Bağlamına – Örsan Şenalp, Gürsan Şenalp

13.10-14.15 Öğle Yemeği arası

ÖĞLEDEN SONRA

14.15-15.45 III. OTURUM: SOSYAL MEDYA ve YENİ OLANAKLAR
Oturum Başkanı: Gülseren ADAKLI“Genel Zeka”yı Ele Geçirmek: Gezi’nin Sınıfı, Gelecek Toplum için Özyönetim ve Yeni Olanaklar – Özgür NarinSokaklardan Sosyal Medyaya: İsyan, İşgal, Direniş – Seda Gönül

Özgür Sosyal Medya Platformları: Gerçek mi, Hayal mi? – Diyar Saraçoğlu

Yeniden Düzenlenen Hayatımızın Özgür İnternet’i – Necati Duran

15.45-15.55 Çay, kahve arası
15.55-17.25 IV. OTURUM: SERMAYE, AĞLAR ve DİRENİŞ
Oturum Başkanı: Haluk GERAY“Sözle Yönlendirme”: Finansal Kapitalizmin Yeni İletişim Gündemi… – Gökhan GökgözKontrol Toplumunun Yaşam Hücreleri ya da Büyük Verinin Ekonomi-Politiği – Derya Tellan

Anaakım İnternet, Yoğun Mülkiyet: Yeni Medya Düzleminde Alternatif Okumalar – Serhan Gül

Özgür Yazılım, Hackerlar ve Mülkiyet – İzlem Gözükeleş

17.25-17.35 Çay, kahve arası
17.35 ÇAĞRILI KONUŞMA (e-Oturum):
The Media and the Crises – Mike Wayne

 

II. Gün – 4 Mayıs 2014 Pazar

SABAH

10.00-11.30 V. OTURUM: EMEĞİN TARİHİ
Oturum Başkanı: Gülcan SEÇKİNEmeğin Karikatürü: Emek Temalı Karikatürlerin Osmanlı/Türk Basınına Girişi – İ. Arda OdabaşıMoskova’dan Türkiye İşçilerine Komünizm Eğitimi: Kızıl Şark Dergisi – Aytül Tamer Torun

Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Zonguldak Kömür Havzası ve Kömür İşçileri: Meslek Gazetesi Örneği – Eminalp Malkoç

Türkiye’de Sinema, Televizyon ve Reklam Sektöründe Geçmişten Bugüne Örgütlenme ve Sendikalaşma – Serdar Karakaya

11.30-11.40 Çay, kahve arası
11.40-13.10 VI. OTURUM: TOPLUMSAL HAREKETLER ve MEDYA: ALANDAN GÖRÜNÜMLER
Oturum Başkanı: Funda ŞENOL CANTEKDeğişen Medya, Değişen Toplumsal Hareketler – Ali KorkmazŞehir Hakkı Kavramı Kapsamında Sokağın İadesini Talep Eden Toplumsal Hareketler – Özgün Dinçer

Yatağan Enerji ve Maden İşçilerin Direniş Sürecinde Medyayı Kullanış Biçimleri – Sergender Sezer

Yerel Seçimler, Sosyal Medya Kampanyaları ve Sosyal Medya Kullanıcıları – Ulaş Başar Gezgin

13.10-14.15 Öğle Yemeği arası

 

ÖĞLEDEN SONRA

14.15-15.45 VI. OTURUM: EMEĞİN TEMSİLİ
Oturum Başkanı: Nurcan TÖRENLİNeoliberal Dönem Televizyon Dizilerinde Çalışan Sınıfın Çerçevelenmesi – Ömür Şölen SoykanKaza Mı? Cinayet Mi? Gazete Haberlerinde İşçi Ölümleri – Kaan Taşbaşı, Gözde Yazıcı, Barış Dağlı, Defne Özonur

Egemen İdeolojide Görünmez Kılınanlar: Pikola Belgeseli ve Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar – Kader Tuğla

Bir Medya Seferberliği Öyküsünün Söylem Analizi: Vestel City’ye “Belgesel Film” Yerleştirme – Hakan Aytekin

15.45-15.55 Çay, kahve arası
15.15-17.15 PANEL: DİRENİŞ KENDİ İLETİŞİM KANALLARINI OLUŞTURURKEN; ÖZGÜRLÜK, YAZILIM, İNTERNET VE EMEKÇİLERPanel Yöneticisi: Funda BAŞARAN

İzlem Gözükeleş (Bilgisayar Mühendisi)

Adil Güneş Akbaş (Bilgisayar Mühendisi)

Oktay Dursun (Bilgisayar Mühendisi)

Taylan Özgür Yıldırım (Bilgisayar Mühendisi