Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kolay işçi atma yasası

Kolay işçi atma yasası

AKP’nin verdiği önergeyle Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı’nda işverenler lehine değişiklik yapıldı. 3o’un altında işçi çalıştıran işletmelerde sendikal güvence ortadan kaldırıldı

AKP, TBMM’de görüşmeleri devam eden Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı’nda işverenler lehine değişiklikler yaptı. Muhalefetin tepki göstermesine karşın AKP’nin önergesiyle, 30’un altında işçi çalıştıran işletmelerde sendikal güvence ortadan kaldırıldı. İşveren bu işletmelerde sendikaya üye olan işçiyi kolayca işten çıkarabilecek.

Tasarının “sendika özgürlüğünün güvencesi” başlıklı 25. maddesi, işçilerin sendika üyeliğini güvence altına alıyordu. İşverenin sendikalı işçiyi işten atması ya da ayrıma tabi tutmasını engelleyen madde, ayrıca işverene bazı yükümlülükler de getiriyordu. İşveren, bu yükümlülükleri yerine getirmezse, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminat ödeyecekti. AKP’nin verdiği önergeyle maddede yapılan değişiklikle işverenin, bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceğine ilişkin fıkraya “fesih dışında” ibaresi eklendi. Aynı maddede yer alan, “Sendikal nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 Sayılı Kanunun (İş Kanunu) 18. maddesinin birinci fıkrasındaki otuz işçi ve altı aylık çalışma süresi koşulu aranmaksızın, 20 ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir” cümlesi AKP’nin önergesi ile, “Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 Sayılı Kanun’un 18, 20 ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir” şeklinde değiştirildi. Yine aynı maddede yer alan “Feshin işverenin ispat ettiği nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür” ifadesinde de değişiklik yapıldı. “İşverenin ispat ettiği neden”, “işverenin ileri sürdüğü neden” olarak değiştirilerek işverenlere kolaylık sağlandı. Değişikliklere muhalefet partileri sert tepki gösterirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik teklifinin işverenlerden geldiğini kabul etti. Çelik, taraflarla yaptıkları toplantıda 4 gündem maddesi bulunduğunu, bunlardan üçünün işçi sendikalarının, bu değişikliğin de işveren sendikasının isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

CHP Milletvekili İzzet Çetin, 30 kişinin altında işçi çalıştırılan yerlerde sendikal güvencenin ortadan kalktığını vurguladı. Hem alt komisyonda, hem de komisyonda mutabakat sağlanmasına karşın, AKP’nin maddede değişiklik yaptığını belirten Çetin, TOBB ve TUSKON’un istediği doğrultusunda bu düzenlemenin gerçekleştirildiğini söyledi. Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin maddede de değişiklik yapıldı. Buna göre, sendika ve konfederasyonlar, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bakanlığa önceden bildirimde bulunmak suretiyle yardım ve bağış alabilecek ancak, “işçi kuruluşları yurtdışında kurulu işveren ve işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşları da işçi ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış” alamayacak.

Tasarının önceki gece yapılan görüşmeleri sırasında TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, DİSK başkanları ile CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi Meclis’te Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldi. Alınan bilgiye göre 30’un altında işçi çalıştıran işletmelerle ilgili düzenleme konusunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ısrarcı oldu.

(Kaynak: Cumhuriyet)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*