Anasayfa » GÜNDEM » Kitlelerin özgürlük ve demokrasi ihtiyacı, burjuva demokrasisiyle çözülemez!

Kitlelerin özgürlük ve demokrasi ihtiyacı, burjuva demokrasisiyle çözülemez!

Tekellerin azami özgürlük ve egemenliği emekçi sınıfların azami köleleşmesidir. Tekelci oligarşinin sınırsız özgürlük ve egemenlik isteği ile emekçi kitlelerin gelişen demokrasi bilinci ve tepkisi – sayısız yollar sisteme emilmeye çalışılsa da- karşıtlaşmaktadır. Bu karşıtlık burjuva demokrasisinin sınırları içinde çözülemez.

… İşçi sınıfı ve emekçilerin demokrasi özlemi, öz irade ve eylemleri sonucu yaşamlarıyla ilgili kararları alma ve uygulama istek ve mücadelesi olarak burjuva demokrasisinin içine sığmaz ve onun sosyalist işçi demokrasisiyle aşılmasını gerektirir. Bu da bir devrimi şart koşar.

… Tekellerin, büyüyen bir ekonomik, siyasal, sınıfsal, toplumsal kölelik yaratmaları, yaşamın tüm alanlarını kaplayan gözetim ve denetim ağlarıyla bireylerin demokratik hak ve özgürlüklerini de yok edici bir biçim almış, özgürlük sorununu ağırlaştırmıştır. Emekçi sınıfların buna karşı gelişen tepkisi, yaşamlarıyla ilgili her türlü kararı kendilerin verme istek ve eylemi olarak; çoğunluğun kendi sınıf çıkarları doğrultusunda öz irade ve eyleminin gerçekleştirilmesi istek ve mücadelesi olarak; siyasal iradelerini kendi ellerine alma istek ve iradesi olarak, kölelikten kurtulma istek ve iradesi olarak, burjuva demokrasisinin sınırlarını açığa çıkarır ve bunlar, sosyalist demokrasi istek ve özleminin, ihtiyacının gizil ifadesidir.

… Burjuva demokrasileri içerisnde ekonomik, sosyal, siyasal bazı haklar sınıf olarak kazanılabilir; fakat işçi sınıfı (burjuva sınıf diktatörlüğünün bir diğer biçimi olan-bn) burjuva demokrasisini yıkmadan ve kendi sınıf egemenliğini kurmadan özgürleşemez.

KDÖ Mücadele Platformu, s83-86

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*