Anasayfa » DÜNYA » Kapitalizm çürüyor ve çürütüyor: Las Vegas’ta bir sivil katliamı daha!…

Kapitalizm çürüyor ve çürütüyor: Las Vegas’ta bir sivil katliamı daha!…

ABD’de Las Vegas’ta tarihin en büyük sivil katliamlarından biri yaşandı. Geleneksel hasat şenliği vesilesiyle yapılan country müzik festivaline katılan dinleyicilerin üzerine bir otelin 32. katından otomotik tüfekle ateş açan bir psikopat en az 50 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi yaraladı.

Saldırgan intihar etti. Katliam tartışmaları ise beylik “sivillere silah kontrolü” tartışmalarının ötesine geçmedi.

ABD’de sivil kitlenin üzerine ateş açma biçimindeki saldırıların sayısı, sıklığı ve şiddeti 2000 yılından itibaren çok belirgin bir artış içinde. Yalnızca son 3 yılda bu tarzda gerçekleşen 1100’ün üzerinde saldırıda (yaklaşık günde bir saldırıya denk düşüyor) toplam 1500 kişi öldü.

FBI’ın 2000-2013 dönemini kapsayan bir istatistiğinde sivil kitlelere silahlı saldırıların, 2001 ve 2008 krizlerinden itibaren çok belirgin sıçramalar kaydettiği, ve genel artış eğilimi çok belirgin olarak görülüyor. Son yıllarda bu saldırılarda yeni bir patlama yaşanıyor.

Mesele yalnızca ve basitçe silah yasası sorunu değil. Kaldı ki bu tür saldırılar arttıkça herkes kendini savunabilmek için silah almaya çalışıyor, ve kısır döngü büyüyor.

ABD’de sivil kitle katliamlarında, kriz ve sosyal yıkımla birlikte artış, bir başka gerçeğe işaret ediyor: Sermaye birikiminin mutlak genel yasasına!

“Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur” (Marx, Kapital Cilt 1)

Kapitalizmin yol açtığı sosyal yıkım… kendini yalnızca yoksullaşma biçimlerinde göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda insan yıkımı, bilinç yıkımı, akıl yıkımı, duygu yıkımı, akli yozlaşma, zalimleşme biçiminde de gösteriyor. Irkçı, şovenist, dinci, cinsiyetçi saldırganlığın yanısıra, herhangi bir amaç gözetmeden toplum düşmanlığı, insan düşmanlığı, eğlenenlere veya mutlu görünenlere düşmanlık, gibi biçimler de alabiliyor.

Ve tekelci kapitalizmin emek, insan, doğa tahripkarlığı, yıkıcılığı ve çürütücülüğü giderek daha korkunç boyutlar alırken, kapitalist mali oligarşi tabii bunu da, toplumsal-siyasal baskı ve yasakları yoğunlaştırmak için kullanıyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*