Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kahrolsun sınıfsal-cinsel-ulusal kölelik düzeni! 1 Mayıs’ta alanlara!

Kahrolsun sınıfsal-cinsel-ulusal kölelik düzeni! 1 Mayıs’ta alanlara!

1 Mayıs, mücadelemizin günü! İşçi sınıfının burjuvazinin karşısına dikilip gücünü gösterdiği gün! Enternasyonal marşının çağrısıdır 1 Mayıs: “Yeryüzünün lanetlenmişleri, ayağa kalkın! Açlığa mahkûm edilenler, ayağa kalkın! Köleleştirilmiş kitleler, ayağa kalkın! Dünya kökünden değişecek, bu sistemde hiçbir şey olmayan bizler, her şey olunca!”

Biz işçileri 1 Mayıs’ta bir araya getiren, sokaklara akıtan yeni bir yaşam ihtiyacıdır! Biz işçiyiz. Makineler, klavyeler diken gibi her gün batarken beynimize, yığın yığın çaresiz yalnızlıklara mahkûm edilmek isteniriz. Gözetim altında tutulduğumuz yeter! Biz ömür boyu çalışarak yaşamak, çalışarak ölmek istemiyoruz. Vitrinlere değil, gökyüzüne bakmak istiyoruz! Karar, örgüt, eylem özgürlüğü istiyoruz! İş katliamlarının, aşırı çalışmanın, işsizliğin, güvencesizliğin, geleceksizliğin temelinde ücretli kölelik var. Burjuvazinin demokrasisinin temelinde ücretli kölelik var. Yaşadığımız çalışma köleliği: Daha fazla değil, daha az çalışmak/en fazla 6 saatlik iş günü istiyoruz!

Yeter artık! Bu yaşadığımız hayat değil. Yaşamlarımız, işimiz, geleceğimizle ilgili tüm kararları tekeller alıyor. Her şeye para hükmediyor. En yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılamakta dahi zorlanıyoruz. Sömürü ortadan kalkabilecekken artıyor. Çalışma hafifleyebilecekken ağırlaşıyor. Çalışma süreleri azalabilecekken uzuyor. Teknolojinin böylesine geliştiği bu yüzyılda işçi ölümleri her geçen gün artıyor. Şimdi işçiler ölüyor; ama durun, Enternasyonal’de dendiği gibi “Cellâtların döktükleri kan bir gün onları boğacak. Bu kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak!”

Bahar geldi, elbet işçi baharı da gelecek, kaçamazsınız. Bugün büyük sanayi işçilerinde, büyük işçi havzaları ve organize sanayi bölgelerinde, taşeron işçilerde, kamu çalışanlarında, bir dizi yeni iş kolunda mücadele tomurcukları artıyor. Bakın Bursa’da çok uzun yıllardır ilk kez, büyük sanayi işçisi eksenli bir sol rüzgâr esiyor, metal işçileri faşist Türk Metal çetesi ve MESS’in ablukasına karşı bütün illerde grev istiyor. Zonguldak maden işçisinin mücadele geleneği yeniden canlanıyor. Örgütlenemez denen taşeron işçiler ülkenin dört bir yanında örgütlenmeye başlıyor. Kürdistan’da işçi hareketliliği artıyor. Adıyaman’da Güçlü Tekstil işçileri kaç aydır Organize Sanayi Bölgesi’nde direnişte. Mersin Liman’da tam 5 yıldır adeta kesintisiz tek bir işçi direnişi yaşanıyor: Türkiye’de son dönemlerin en uzun soluklu, en yılmak bilmez, en direşken işçi mücadelesi. Çorlu serbest bölgeye sendika girdi, grev girdi, üretim ve nakliyat blokajları girdi; Gebze artık greve yürüyor. Grevler, fiili kitle grevleri, iş bırakmalar, üretimi durdurmalar, giderek daha sık, daha etkili başvurulan bir mücadele yöntemi olarak tarih sahnesindeki yerini yeniden alıyor. Yeni bir sınıf mücadeleleri dönemi açılıyor!

Bunun karşısında burjuva sınıf küresel hâkimiyetini pekiştirmeye uğraşıyor. Türkiye burjuvazisi Ortadoğu’ya açılma, bölgede sermaye ve politika gücünü arttırmayı hedefliyor. Sınıf mücadelelerini içeride baskı ve zorla birlikte burjuva demokrasisiyle boğmaya çalışıyor. Oysa tüm dünyada ve ülkemizde düşmanlık halklar arasında değil, sınıflar arasındadır. Varsın patronlar akil adamlarıyla Kürt halkının barış özlemini sermayenin hizmetine koşmaya girişedursun, biz işçilerin ulusların koşulsuz kendi kaderini tayin hakkı ve sosyalist kurtuluşunun proleter temsilcileri olmamızı engelleyemeyeceksiniz!

Gençliği kazanan geleceği kazanır. Burjuvazi bunun bilincinde, o yüzden gençlere a)% 5 pahalı işçilik, b)% 50 ucuz işçilik, c)%45 işsizlik seçeneklerini gelecek diye sunuyor. Milyonlarca gence sunacağı bir gelecek olmayan kapitalist sistem gençleri sınav-dershane kapanında rekabete düşürüp vitrinlere bakmaya zorluyor. d) Hiçbiri! Biz dünyayı istiyoruz, kırıntı değil! Yalan camlı vitrinleriniz sizin olsun, biz meta egemenliğinizi yıkıp gökyüzüne bakma, yeni bir hayat kurma yolunu tutacağız! Biz işçi sınıfının mücadele yolunu tutacağız!

Kadınlar var: Kadınlar işçi sınıfının saflarına her geçen gün daha fazla katılıyorlar. Kadınlar konuşuyor: Kadın olduğumuz için aşağılanıp ezilirken, uysal ve edilgen işçiler olarak göklere çıkarılıyoruz! Kadınlar savaşıyor: Eskisi gibi yönetilmek istemiyoruz, eskisi gibi yönetemeyeceksiniz bizi! Kadınların sistem içerisinde, sisteme karşı söyleyecek sözleri var: Kapitalizmle ve erkek egemenliği ile mücadelede bu düzeni değiştirecek güçleri olduğunu haykırıyorlar! Eşit, özgür, başı dik, kaderini kendisinin belirlediği bir yaşam her işçi, emekçi kadının hakkıdır. Fakat hayat bize her zaman gösterdi ki, hak verilmez alınır! Özgürlük ve eşitlik kadınlara altın tepside sunulmaz. Özgürlüğü işyerinde, evde, sokakta mücadele ederek kazanacağız!

Bu sistem düzelmez, bizim reforma değil, yeni bir hayata, yeni bir siyasal, ekonomik, toplumsal sisteme ihtiyacımız var. İnsanlığın binlerce yıllık acılarına mal olmuş devletin, pasaportların, ulusların, sınıfların, sermayenin, paranın, reklâmların, orduların, polisin, dinlerin, hapishanelerin, oy sandıklarının… olmadığı bir dünya. Ne bir düştür bu, ne bir hayal! Bütün hücrelerinden özgürlük fışkıran, bize kurtuluşu getirecek yeni bir umuda ihtiyacımız var. Bir devrime, yaşamı bütünüyle yeni temellerde kurma olanağını bize kazandıracak komünist bir devrime ihtiyacımız var. Kahrolsun kapitalizm, biz başka âlem isteriz! Bir tek ülkede, birçok ülkede, tüm dünyada sosyalist devrim!

1 Mayıs’a yürüyoruz, 1 Mayıs’ta yürüyoruz: Devrimci Proletarya olarak işçi sınıfımızın tüm dünyadaki birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz. Grev grev, barikat barikat, hücre hücre, adım adım birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız!

Yaşasın 1 Mayıs! Bîji Yek Gulan!
Dünyanın Bütün İşçileri Birleşin! Hemû Karkeran Cîhane Yek Bûn!
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni! Kahrolsun sınıfsal-cinsel-ulusal kölelik düzeni!
İşçilere karar, örgüt, eylem özgürlüğü! Sermaye İçin Değil İşçiler İçin Demokrasi!
Genel Grev Genel Direniş! Kapitalizme karşı yeni bir yaşam! Yaşasın Komünizm!


Devrimci Proletarya

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*