Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kahrolsun Kapitalizm! Biz başka alem isteriz!

Kahrolsun Kapitalizm! Biz başka alem isteriz!

Kahrolsun Kapitalizm! Biz başka alem isteriz!

1 Mayıs’ta Alanlara!

Bugün 1 Mayıs, mücadelemizin günü! İşçi sınıfının burjuvazinin karşısına dikilip gücünü gösterdiği gün! Enternasyonal marşının çağrısıdır 1 Mayıs: Yeryüzünün lanetlenmişleri, ayağa kalkın! Açlığa mahkûm edilenler, ayağa kalkın! Köleleştirilmiş kitleler, ayağa kalkın! Dünya kökünden değişecek, bu sistemde hiçbir şey olmayan bizler, her şey olunca!

Biz işçiyiz. Fabrikada kendi içer gibi tütün saran, bütün insanlar gibi hayal kuran, yedisinde de, yetmişinde de adı değişmeyeniz. İt gibi sömürülürüz! Makineler, klavyeler diken gibi her gün batarken beynimize, yığın yığın çaresiz yalnızlıklara mahkûm edilmek isteniriz. Elleri mağrur, hayatı kırbaç, ekmeği zor olanlarız. “Bizim bildiğimiz devlet ezer, yasalar bize karşı hep hile yapar. Vergi, yoksulun kanını emer. Zenginin hiçbir yükümlülüğü yoktur. Gözetim altında tutulduğumuz yeter!”

Oysa biz sabrı yere çaldığımız zaman, güzel hayallerimizden ürperir tüm dünya…

Biz başka alem isteriz, bizi hiçe sayanlar bilsin, bundan sonra herşey biziz…

Farklı uluslardan, farklı coğrafyalarda, dünyanın pek çok ülkesinde on milyonlarca işçi, 1 Mayıs’larda aynı gün alanlara çıkıp Enternasyonalin diliyle konuşuyor, sermayeye karşı olan öfkemizi haykırıyoruz.

Öfkemiz, burjuva sınıfın küresel hâkimiyetine karşıdır. İşte bakın, Türkiye burjuvazisi ve emperyalist kapitalistler Suriye‘ye saldırı için gün sayıyorlar. Oysa biz tekelci burjuvazinin sınıf çıkarları için ölmeye ve sınıf kardeşlerimizi öldürmeye sürülecek hazır asker miyiz? Bunun yanıtını da Enternasyonal marşı vermiş: “Aramızda barış olsun, zalimlere karşı savaş! Ordularda grev başlatalım, dağıtalım safları! Bırakmazlarsa eğer, bu yamyamlar, bizden kahramanlar yapmayı; yakında öğrenecekler ki kurşunlarımız kendi generallerimiz içindir!”

Biliriz ki, düşmanlıklar halklar arasında değil, sınıflar arasındadır. Biz tüm uluslardan işçiler biriz, birliğiz, halkların kardeşliğini savunuruz. Emperyalist ve bölgesel bir savaşa karşı sınıf savaşını yükselterek karşı çıkarız, tekellerin çıkarları için gidip de hükümetlerin yanında saf tutmayız. Biz işçiler Türkiye’nin Ortadoğu’da emperyalizmin hizmetinde, kâr hırsının peşinde saldırgan bir güç hâline gelmesine karşıyız. İçerde on yıllardır kendi ulusal kimliği ve ulusal demokratik talepleri için mücadele eden Kürt halkına yönelen baskı, saldırı ve imha politikalarına karşı da Kürt halkının yanında dururuz. Bir başka ulusu ezen ulusun proletaryası özgür olamaz! Bu yüzden 1 Mayıs’ta işçi sınıfının “vatansızlığını”, uluslararası proletaryanın bir bölüğü olduğunu, enternasyonal sınıf çıkarlarını bir kez daha haykıracağız.

Zaten artık her şey açık: Küresel kriz kim kime karşı iyice belirginleştirdi: Burjuvalar işçi sınıfına karşı savaş ilan etmiş! Oysa bu kriz kapitalizmin, kapitalistlerin krizidir. Kapitalistlerin krizinin faturasını biz ödemeyeceğiz. Kendilerini tanrılaştırarak iğrençleşen enerji, kimya ve finans kralları bugüne kadar ne yaptılar ki, emeği soymak dışında? “İşçinin yarattığı her şey, bu çetenin kasalarındaki külçelere dönüşmüş durumda. Bunları geri vermelerini emrederken işçi sınıfı ve yoksullar, yalnızca, kendisine ait olanları istiyor.”

Örtüsü kalktı, kral çıplak: Kapitalizm, ücretli kölelik düzenidir. İş katliamlarının, aşırı çalışmanın, işsizliğin, güvencesizliğin, geleceksizliğin temelinde ücretli kölelik var. Burjuvazinin demokrasisinin temelinde ücretli kölelik var. Yaşadığımız çalışma köleliği arkadaş! Daha fazla değil, daha az çalışmak/6 saatlik iş günü istiyoruz!

Görüyoruz, yaşıyoruz: Kapitalizm, eğitim ve sağlıkta daha fazla sermaye biriktirmek, parasız eğitim ve sağlık hakkını bütünüyle toprağa gömmek demek. Kapitalizm, çocukların, gençlerin sermayeye daha gelişim çağının başında taze kan olarak sunulması, buna karşı çıkanların tekelci burjuvazi ve devletinin barikat, tazyikli su, gaz, cop demokrasisine maruz kalması demek.

Kardeşler,

Bu yaşadığımız hayat mı? Kapitalizmin ücretli köleleri olarak daha ağır koşullarda çalışmaya ve daha ağır koşullarda yaşamaya mahkûm ediliyoruz. Mali sermaye bütün dünyaya pençelerini geçirdi; insanı ve doğa kaynaklarını sömürüyor, yok ediyor, bütün dünyayı köleleştiriyor.

Yetmedi mi? Yaşamlarımız, işimiz ve geleceğimizle ilgili tüm kararları tekeller alıyor. Her şeye para hükmediyor. Bütün ilişkiler metalaşmış, insan dâhil alınıp satılmayan hiç bir şey yok. İhtiyaçlar artan ölçüde karşılanabilecekken en yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılamakta dahi zorlanıyoruz. Sömürü ortadan kalkabilecekken artıyor. Çalışma hafifleyebilecekken ağırlaşıyor. Çalışma süreleri azalabilecekken uzuyor. Teknolojinin böylesine geliştiği bu yüzyılda işçi ölümleri her geçen gün artıyor. Şimdi işçiler ölüyor; ama durun: Cellâtların döktükleri kan bir gün onları boğacak. Bu kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak!

Bizim reforma değil, yeni bir hayata, yeni bir siyasal, ekonomik, toplumsal sisteme ihtiyacımız var. İnsanlığın binlerce yıllık acılarına mal olmuş devletin, pasaportların, ulusların, sınıfların, paranın, reklâmların, orduların, polisin, dinlerin, hapishanelerin, oy sandıklarının… olmadığı bir dünya. Ne bir düştür bu, ne bir hayal! Bütün hücrelerinden özgürlük fışkıran, bize kurtuluşu getirecek yeni bir umuda ihtiyacımız var. Boyun eğmeden yaşamaya, onurumuzu korumaya, bugünü ve geleceğimizi ellerimize almaya, mücadele ederek ve savaşarak özgürleşmeye ihtiyacımız var. Bir devrime, yaşamı bütünüyle yeni temellerde kurma olanağını bize kazandıracak komünist bir devrime ihtiyacımız var. Bir tek ülkede, birçok ülkede, tüm dünyada sosyalist devrim!

Bu 1 Mayıs’ta işçi sınıfının özlemlerinin ve mücadelesinin burjuva demokrasisine, oy sandıklarına, burjuva anayasasına sığmayacağını, kurtuluşumuzun onları yırtıp atmaktan geçtiğini birlik ve dayanışmamızla gösterelim! Dünyanın dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle aynı ruhla, her dilden Enternasyonal’i söyleyelim!

Yaşasın Bir Mayıs! Bıji Yek Gulan!
Bütün Dünya İşçileri Birleşin! Hemu Karkeran Cihane Yekbun!
Kahrolsun ücretli kölelik düzeni
Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği
Kahrolsun Kapitalizm!
Yaşasın Devrim, Yaşasın Komünizm!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*