Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kadın Emeği Platformu’nun düzenlediği forumda mücadele kararlılığı

Kadın Emeği Platformu’nun düzenlediği forumda mücadele kararlılığı

DİSK, KESK, TTB gibi sendika, kitle ve meslek örgütleri, kadın örgütleri, Abbasağa, Yoğurtçu vd. forumlar ile siyasi parti ve örgütlerden kadınlar, AKP hükümeti tarafından hazırlanan ve Kasım ayında meclise getirilmesi beklenirken basına parça parça sızdırılan Kadın İstihdam Paketi’ne karşı İSMMMO’da yapılan forumda bir araya geldi. “Kadın istihdamı yasa tasarısı kime müjde?” başlığı altında yapılan foruma 200 civarında katılım oldu. Foruma Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı‘ndan bir Kürt işçi, THY‘den atılan işçiler, Kazova direnişçisi, Cerrahpaşa ve Taksim İlkyardım‘dan Devrimci Sağlık-İş üyeleri de katıldı. Forum bir başlangıç olmasına ve kısa sürede örgütlenmesine rağmen mücadele istek ve kararlılığı ile geçti.

Forumun birinci bölümünde ilk konuşmayı DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, AKP’nin bu paketle bir yandan kadınları çocuk doğurmaya teşvik ederken, 20 yıl sonrasının ucuz iş gücünü de garanti altına almaya çalıştığını belirtti. Daha sonra çeşitli işkollarından kadın işçi ve emekçiler Kadın İstihdam Paketine ilişkin görüşleriyle mevcut çalışma koşullarına ve mücadelelerine dair deneyimlerini paylaştılar. Mevsimlik tarım işçisi Kürtçe yaptığı konuşmada günde 35-45 TL gibi son derece düşük ücretlerle ve banyonun bile olmadığı insanlık dışı koşullarda çalıştıklarını, hamile kadınların çocuklara baktığını, çocukların yetişkinlerle aynı sürelerde fakat yarı ücretine çalıştıklarını anlattı. Karşılaştıkları baskı ve aşağılamaların şiddetini ise “O sözler burada söylenemez” sözleriyle tarif etti. Kazova direnişçisi Aynur direnişe geçerken tereddütlerini ve korkularını nasıl yendiklerini ve bugünkü çabalarını dile getirdi. Kazova’da bugün 2. gününde olan film festivalinin bilgisini verdi. Cerrahpaşa’da çalışan taşeron kadın işçi en büyük sorunlarından birinin kreş olduğunu dile getirdi. Taksim İlkyardım’dan taşeron kadın işçi işyerlerinin taşındığını, haftada 45 saati doldurmadıkları gerekçesiyle acilde nöbet tutmaya zorlandıklarını, sürekli girdi çıktı yapıldıklarını ve bazan ayda 4 kez bile girdi çıktı uygulandığını anlattı. Eğitim-Sen’li öğretmenler ve KESK’liler kendilerinin görece en güvenceli kesim olduğunu fakat bunun da artık ortadan kalktığını, 69 ay iznin kamuda kadınlara çekici gelebileceğini belirttiler. DİSK Gıda-İş üyesi kadın işçi Gezer, Yeşil Kundura, Siemens gibi işyerlerinde kadın işçi çalıştırılmadığını bunun yerine evlere iş verildiğini belirtti. KEİG, kadın mühendisler, öğrenci kadınlar, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına yapılan konuşmalarda da, öğrencilerin kredi karşılığı evlenmeye yönlendirilmesi, kadınların mikro kredi uygulamaları ile borçlandırılmasına değinildi. Kadına yönelik şiddette kadın istihdamı oranının düşüklüğünün en önemli faktör olduğuna dikkat çekildi.

Forumda Gezi etkisi

İkinci bölümün başında paketin içeriğine dair bilgiler toparlanarak verildi ve hafta içinde yapılan toplantıda da hedeflendiği üzere mücadele hedef ve önerileri üzerine söz alındı. Forumun bütününde 30’u aşkın kadın söz aldı. Bu bölümde yapılan konuşmalarda paketin yürürlüğe sokulmasına karşı onun özellikle kadınlar içerisindeki karşılık bulabileceğine ilişkin gerçekçi değinmelerin yanında, çalışmaların yaygınlaştırılıp derinleştirilmesine, sokağa taşınmasına vurgu yapıldı. Kadınların Gezi direnişindeki konumuna ve Gezi direnişinin onlar üzerindeki etkisine de atıfta bulunularak, Gezi’den doğan örgütlenme ve mücadele araç ve biçimlerinin, yaratıcı yöntemlerin kullanılmasının altı çizildi. Semtlerde, Organize Sanayi Bölgelerinde kadın toplantılarının yapılması, bu forumların bütün illere taşınması, meclis ve forum tarzının yaygınlaştırılması, uzun soluklu bir kampanyanın örgütlenmesi, bakım emeğinin toplumsallaştırılması talebi, tüm çalışanların çalışma sürelerinin kısaltılması, taleplerin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü‘ne taşınması, mücadelede ilgili devlet ve sermaye kurumlarının, özel istihdam bürolarının hedeflenmesi gibi öneriler getirildi. Bakım emeğinin toplumsallaştırılması, ücretsiz ve 24 saatlik kreş, bakımevi vd.nin kazanılması ve uygulamaya sokulmasının zorunluluğu pek çok konuşmacı tarafından vurgulandı.

Devrimci Proletarya olarak forum öncesi toplantıda Kadın İstihdam Paketi’ne karşı taleplerin 25 Kasım eylemlerinde de yer almasını önermiştik. Forumda 25 Kasım’a dönük benzer öneriler sunuldu. DP olarak, kadına yönelik saldırıların sadece AKP ile sınırlı olmadığı, tekelci sermaye iktidarının “atıl işgücü bırakmamaya” yönelik ister ve ihtiyaçlarından çıkış aldığı, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin temel bir unsuru olarak gündeme getirildiği ve geniş bir proleterleşme dalgası da yaratacağı, bütün dünyada kadın işçilerin şimdiki formülasyonu ile “aile ve iş yaşamının uyumlulaştırılması” adı altında çifte baskı ve sömürüye tabi tutulduğu belirtildi. Paketin kadınlar açısından aldatıcı olabileceği ve bu nedenle yığınağın ve mücadelenin solukluluğuna işaret edildi. Kadınların işçi konumunun altı çizilerek, kapitalizm altında mücadelede insanca yaşanacak ücret, güvenceli, sigortalı, sendikalı çalışma koşulları ve insanca yaşanacak zaman talepleriyle yürüme zorunluluğu belirtildi. Özgür zamanın kadının en büyük ihtiyacı olduğu, kapitalizmde ise dünyanın her yerinde bebek arabasını kadının ittiği vurgulandı.

Saat 14.00’de başlayan forum 18.00’de sona erdi.

Forumun Sonuç Bildirgesi daha sonra yayınlanacak ve bir basın açıklaması ile duyurulacak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*