Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi Kuruldu!

İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi Kuruldu!

Bilindiği gibi Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ekim 2010 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girecekti. Ancak genel seçimlerin yapılması, tahminen 7,5 milyon kişinin prim borcuyla karşı karşya kalacağı gereçği göz önüne alınarak ertelendi ve 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyle herkes -zorunlu olarak- GSS kapsamına alındı; milletvekilleri ve Anayasa mahkemesi üyeleri hariç!

Muayene katılım payı, ilaç katkı payı sürekli artıyor. Artık sağlıkta her kalem işlemde her an her şeyin parası artabilir ama daha kötüsü her ay en az 35 TL prim ödemeyenler hastanenin, aile sağlığı merkezinin kapısından giremezler. Bu durum neresinden baksanız milyonlarca insanımızı ilgilendiriyor.

İster sendika üyesi olsun isterse olmasın halen işi olan tüm işçileri…
İş arayan işsizleri…
Geçici işlerde çalışan işçileri…
Kayıt dışı çalışanları…
Kamu çalışanlarının tamamını…
Serbest meslek mensuplarını…
Liseyi bitiren, üniversitede okuyan ya da kazanamayan gençleri…
Emeklileri…
Kadınları…
Engellileri…

Bu ülkede yaşayan hemen herkesi prim borçlusu olma anlamında kapsama alan GSS başladı. Yoksulluğunu değil, sefalet ücreti bile sayılamayacak 295 TL gelir ya da harcaması olmadığını ispat edemeyenler doğrudan doğruya borçlu hale getirildi.

Hemen her adımında katkı payı, katılım payı, fark ücreti, randevu telefon ücreti, reçete parası, ilaç farkı gibi ödemeler ise prim borçlarını ödedikten sonra sürekli karşımıza çıkıyor. Bu kalemlerdeki rakamların hemen her gün yeni bir yönetmelik ya da genelge ile artması ise olağan bir durum olarak karşılanıyor.

Burada bulunan ve attığı imza ile İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi’ne güç katmayı taahhüt eden kurumlar olarak; bu oyunun farkında olduğumuzu bildiriyoruz. Sağlık hakkına sahip çıkmanın sadece sağlık örgütlerinin direnci ile gerçekleşemeyeceğini ifade ediyoruz.

11 Mart 2012 günü Ankara’da toplanacak olan Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılmak için İstanbul’un her yanından temsilcilerimizi belirlemek üzere çalışmalarımızı bugünden itibaren başlatıyoruz. Binlerce bildiriyi dağıtarak ve yüzlerce toplantıyı gerçekleştirerek GSS’nin gerçek yüzünü, bu yasayı çıkaran AKP hükümetinin gerçek niyetini göstereceğiz.

Emeğe, halka yönelik bu saldırı yasasının uluslar arası sermayenin talepleri doğrultusunda çıkarılmış olması, yerli sermaye gruplarının tekelci bir zihniyetle buna sarılması ve mevcut hükümetin bu grupların gönüllü temsilcisi olması tarafları belirgin kılıyor. Bir yanda 70 milyonun sağlık hakkını pazara çıkaranlar ve burayı yatırım alanı olarak görenler diğer tarafta ise emeğine, sağlık hakkına sahip çıkanlar!

11 Mart’ta Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi‘nde buluşmak üzere İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi‘ni kuruyoruz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu/ DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği/ Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği/ KESK İstanbul Şubeler Platformu/ İstanbul Tabip Odası/ İstanbul Eczacı Odası/ İstanbul Dişhekimleri Odası/ İstanbul Veteriner Hekimler Odası/ SES Şişli şubesi/ SES Aksaray şubesi/ SES Bakırköy Şubesi/ SES Anadolu Yakası şubesi/ Devrimci Sağlık İş Sendikası/ Sine-Sen/ Taşeron İşçileri Dayanışma derneği/ Türkiye Sakatlar Derneği/ Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği/ CHP-İstanbul/ EMEP-İstanbul/ ESP-İstanbul/ Halkevleri-İstanbul/ Halkların Demokratik Kongresi-İstanbul/ ÖDP-İstanbul/ TKP-İstanbul/ Gençlik Muhalefeti/ Öğrenci Kolektifleri/ Sosyal Haklar Derneği/ İşçi Meclisi/ Yeni Yol Dergisi/ Birinci Bölge B.M.P./ HSGGP (Batis-Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası/ ÇHD/ EHP/ Halk Cephesi/ BDSP/ Devrimci Proletarya/ Kaldıraç-İşçi Gazetesi/ TKP (Suphi’den Bilen’e Gelenek Sürüyor)/ Ürün Sosyalist Dergi/ Proleter Devrimci Duruş/ İşçilerin Sesi gazetesi/ UYEK(Umut Yeşerendedir Emek Kolektifi)/ Deri, Kundura ve Tekstil İşçileri Derneği/ Sivil Havacılık Gökkuşağı Hareketi/ Plaza Eylem Platformu/ BİÇDA (Bilişim Çalışanları Dayanışmas Ağı)/ SODAP)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*